Wybory do Rady Seniorów

PDF pageEmail pagePrint page

Rada SeniorwZgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z wyzwań demograficznych starzejącej się Łodzi, pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych na rzecz lokalnej społeczności oraz wzmacniania współpracy międzypokoleniowej. Głównym jej celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

 

W związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady, 23 kwietnia 2015 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta odbyły się wybory kandydatów do II kadencji. Swoich przedstawicieli mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku z terenu Miasta Łodzi. Każdy mógł zgłosić spośród swoich członków jednego kandydata, który ukończył 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Miasta Łodzi. Wybory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizacje zgłosiły 54 kandydatów.

{igallery id=5307|cid=194|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Organizacje przybyłe na Walne Zebranie Wyborcze powitał wiceprezydent Krzysztof Piątkowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Niewiadomska-Cudak. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania. Został nim Marian Papis.

Przewodniczący po powitaniu podziękował starej Radzie. Powiedział, że rozkręcili działalność, co widać po ilości zgłoszonych kandydatów oraz że pojawiła się strona Rady.

Po przyjęciu porządku obrad, rozpoczęła się autoprezentacja kandydatów, a po niej wybory. Każdy uprawniony do głosowania mógł zaznaczyć nie więcej niż 5 osób na karcie wyborczej.

{igallery id=8983|cid=195|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

W wyniki głosowania do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi II kadencji, przedstawiciele organizacji otrzymali następujące ilości głosów:

 1. Androsow Władysław – Związek Legionistów i Ich Rodzin – 6;
 2. Barańska Damiana – Klub Sąsiadów „Przystanek” – 2;
 3. Bartoszuk-Antoszewski Roman – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Łodzi – 4;
 4. Brzozowski Ryszard – Miejska Przychodnia Batory – 5;
 5. Buczkowski Andrzej – Akademia Kreatywnego Seniora przy Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi – 11;
 6. Budzyński Donat – Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa – 5;
 7. Caryk Łucja – Towarzystwo Kultury Świeckiej Oddział Wojewódzki w Łodzi – 5;
 8. Chałas Marek – Fundacja Activus – 7;
 9. Dauksza Jerzy – Fundacja „NASZE ZOO” – 8;
 10. Defratyka Barbara – Akademia Seniora przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – 3;
 11. Derlich Grażyna – Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód – 2;
 12. Dębiński Mirosław – Stowarzyszenie „Forum dla Ojczyzny” – 4;
 13. Fibich-Ekiel Barbara – Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – 5;
 14. Fiszer Wiesław – Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa Stowarzyszenie im. płk pil. Alojzego Górnego – 4;
 15. Głuszczak Benedykta – Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko – 1;
 16. Jakóbowska Krystyna – Liga Kobiet Polskich – Łódzki Oddział Wojewódzki – 7;
 17. Jarno Konrad – Klub Seniora im. Władysława Jagiełły – 5;
 18. Jędrzejewska-Wysocka Barbara – Rada Osiedla Piastów-Kurak – 7;
 19. Kaftański Jan Bodo – Rada OPZZ Województwa Łódzkiego – 5;
 20. Klimczak Stanisław – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź -Bałuty – 4;
 21. Kluska Kazimierz – Rada Osiedla Widzew-Wschód – 11;
 22. Kośmiński Włodzimierz – Europejskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej „Beneficium Iuris” – 7;
 23. Kowalczyk Czesław – Rada Osiedla Koziny – 1;
 24. Kwasiborska Helena – Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi – 9;
 25. Lubasz Grażyna Maria – Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II – Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3;
 26. Łaszewska Teresa – Stowarzyszenie Obrony Praw Ubezpieczeniowych im. Barbary Natorskiej – 6;
 27. Marcinkowska Jolanta – Stowarzyszenie Ponad Podziałami AMICUS HOMINI – 0;
 28. Matusiak Jadwiga – Rada Osiedla „Stary Widzew” – 5;
 29. Mielczarek Mirosława – Klub Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi – 1;
 30. Neumann Mikołaj – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym – 3;
 31. Ostrowska Daniela – Dom Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – 3;
 32. Papis Marian – Łódzkie Porozumienie Obywatelskie im. Grzegorza Palki – 16;
 33. Pietkiewicz Krystyna – Towarzystwo Aktywizacji Kreatywnej – 5;
 34. Rembowski Cezary – Rada Osiedla Zarzew – 4;
 35. Riemer-Rozmarynowska Teresa Łódzki – Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz – 2;
 36. Rogalska Wiesława – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta-Koło Łódzkie – 4;
 37. Sidorowicz-Matyjaszczyk Zofia – Wojewódzki Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi – 3;
 38. Soborowski Jan Konrad – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej „Foto Humanum” – 0;
 39. Stelmaszewska-Rataj Hanna – Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku przy AKS WSS im. K. Górskiego w Łodzi – 6;
 40. Stępień Lechosław – Fundacja Nauki i Wychowania – 4;
 41. Stępień Władysław – Rada Osiedla Olechów-Janów – 2;
 42. Strzelecki Michał – Koło Seniorów Łódzkiego Klubu Sportowego – 7;
 43. Sulikowska Grażyna – Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej – 2;
 44. Szczepaniak Marianna – Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska – 3;
 45. Średziński Stanisław Andrzej – Fundacja Kamena Łódź – 11;
 46. Tomecka Ewa – Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego – 7;
 47. Tropisz Janina – Klub Seniora Konstytucyjna przy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 10;
 48. Warpechowska Grażyna – SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji – 5;
 49. Weder Zdzisław – Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków – 11;
 50. Weremczuk Zbigniew – Poleski Ośrodek Sztuki Filia „Karolew” – 7;
 51. Witkowski Edmund – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza – 4;
 52. Wojtysiak Jadwiga – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta Dział Udostępniania Zbiorów – 4;
 53. Wolski Marek – Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi – 4;
 54. Zaborowska Kazimiera – Klub Seniora w Domu Kultury SM Teofilów „Relax” – 1.

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast