Rozwój ekonomii społecznej

PDF pageEmail pagePrint page

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, realizując projekt pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” zaprosiło przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, podmiotów reintegracyjnych, spółdzielni socjalnych, firm społecznych) na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej LOCUS przy ul. Piotrkowskiej 276 w dniu  7 grudnia 2017 r. Spotkanie miało na celu wymianę informacji na temat  funkcjonowania lokalnej ekonomii społecznej, przedstawienie i podsumowanie działań związanych z Ekonomią Społeczna, wraz z perspektywą rozwoju w latach 2018-2020.

Omawiane były następujące zagadnienia:

 1. Sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 2. Funkcjonowanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, w skład którego wejdą OWES-y oraz przedstawiciele urzędu, nauki i ekonomi społecznej.
 3. Aktualizacja i wdrożenie Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.
 4. Tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
 5. Działania zwiększające widoczność Podmiotów Ekonomii Społecznej, takich jak Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej – 23.09.2016 i 2.09.2017 na ul. Piotrkowskiej, informator podmiotów ekonomii społecznej wydawany corocznie, Regionalne Centrum Podmiotów Ekonomii Społecznej 9.12.2016 i 24.11.2017, proces certyfikacji PES ZAKUP PROSPOŁECZNY.
 6. Rozwój współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES.
 7. Inicjowanie współpracy z biznesem/nauką/ekonomią społeczną – planowane jest powołanie zespołu interdyscyplinarnego, pozwalającego rozwinąć współpracę międzysektorową.

RCPS jest koordynatorem projektów społecznych w województwie łódzkim, w tym podmiotów ekonomii społecznej:

 • Spółdzielni socjalnych osób fizycznych i prawnych
 • Organizacji społecznych (prowadzących działalność odpłatną i gospodarczą)
 • Podmiotów reintegracyjnych
 • z o.o. non profit.

Dużym sukcesem zeszłego roku było utworzenie 186 nowych miejsc pracy oraz to, że mamy w województwie trzy OWES-y. Będą one tworzyły zakłady integracyjne: CIS, KIS itd. W przyszłym roku będą też środki na tworzenie podmiotów ekonomi społecznej (do 6 osób wsparcia inwestycyjnego – 20 tys. zł plus pomostowe).

Jeszcze brakuje szkoleń, warsztatów dla pracowników integracji społecznej. Będą organizowane wizyty studyjne, ponieważ bardzo pomaga obserwacja pracy innych.

Zwiększa się ilość samorządów terytorialnych stosujących klauzule społeczne. W 2015 r. było ich 8%, a w 2017 już 20%. Trzeba pamiętać, że przy umowach realizowanych w ramach projektów unijnych, klauzula społeczna jest wpisywana obligatoryjnie.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast