Powstaje Fundacja Misja Życie

PDF pageEmail pagePrint page

Jak wyjaśniła nam Pani Prezes Halina Stachyra, Fundacja Misja Życie powstaje na zapotrzebowanie społeczne w zakresie opieki geriatrycznej oraz paliatywnej.

Od wielu lat w Polsce jest brak specjalistycznej opieki geriatrycznej i paliatywnej, brakuje też miejsc w domach opieki, a także jest mało rozwinięta opieka domowa nad ludzi w podeszłym wieku.

Jej działania skupią się na utworzeniu i prowadzeniu domów opieki, wspieraniu rodzin, które opiekują się starszymi ludźmi (np. dostarczając pampersy), lub na dodatkowej opiece medycznej (gdyż, jeśli jest to finansowane przez NFZ, niekiedy oczekiwanie na wizyty lekarza przeciąga się na miesiące). W tym celu zostanie powołana przychodnia i zajdzie konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Obecna opieka, jaką oferuje nam Państwo, jest niedostateczna, a środki przeznaczane na państwową opiekę zbyt małe.

Rząd nie radzi sobie z problemami służby zdrowia i opieki medycznej: zbyt małe środki na wynagrodzenia lekarzy i kadry pielęgniarskiej, zbyt małe fundusze na badania specjalistyczne czy chociażby na leczenie i opiekę medyczną. Wyjaśnienia, że brakuje pieniędzy, jakie nam serwuje, są tylko trikiem medialnym. Środki na zwiększenie funduszy na służbę zdrowia są, lecz są marnotrawione. Przykładowo – sprawa komunalizacji budynków mieszkalnych pozyskiwanych przez Skarb Państwa i przekazywanych nieodpłatnie gminom, które następnie sprzedają w tych budynkach mieszkania. Jeśli to Skarb Państwa wystawiałby taki budynek na licytację, lub sam sprzedawał w nim mieszkania, to tak uzyskane środki mógłby przeznaczyć na opiekę medyczną. Następnie można ograniczyć nawet o jedna trzecią biurokrację w ZUS czy w NFZ, gdyż część stanowisk urzędniczych w tych instytucjach jest praktycznie zbędna. To także przyczyniłoby się do zwiększenia środków na służbę zdrowia.

„Zamiast urzędnika zatrudnijmy lekarza”.

Pani Prezes, cele fundacji są szczytne. lecz skąd brać na to środki?

Mówi Pan redaktor o finansowaniu fundacji. Przewidujemy finansowanie fundacji generalnie z dwóch źródeł: z działalności własnej, czyli z prowadzonej działalności gospodarczej – chociażby w postaci biura rachunkowego czy innych działań gospodarczych oraz że środków unijnych, grantów, dotacji czy chociażby ofiarności publicznej. Liczymy, że zwykli ludzi wesprą naszą działalność, wpłacając nam środki, podobnie jak wspierają inne fundacje. Planujemy też w przyszłości rozpoczęcie działalności medialnej, utworzenie czasopisma internetowego, a może także stacji radiowej. Zresztą to pokaże życie. Fundacja będzie podejmowała takie działania gospodarcze, które przyniosą jej dochód, a tak uzyskane środki będzie można przeznaczyć na działalność statutową, czyli zapewnienie opieki medycznej dla osób potrzebujących.

Czy jakieś działania podjęliście już teraz?

Obecnie na etapie wstępnym, gromadzimy dane, między innymi listę rodzin, które opiekują się ludźmi w podeszłym wieku (często swoimi rodzicami) i przygotowujemy dla nich program pomocowy. Planujemy po uzyskaniu środków finansowych zakup partii pampersów, gdyż to co zapewnia NFZ jest zbyt małą ilością. Ponadto przeprowadzenie szkoleń dla tych rodzin z zakresu opieki. Przygotowujemy też program wsparcia psychologicznego. W tym zakresie nawiązaliśmy współpracę z fundacją EMS. Ponadto w chwili obecnej poszukujemy obiektów do adaptacji na domy opieki oraz szereg działań organizacyjnych.

Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia.

Z Prezes Haliną Stachyra rozmawiał Marek Sandomierski

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast