Płaca dla przedsiębiorców przy pełnej dopłacie PFRON IV – XII 2018

PDF pageEmail pagePrint page

Opracowało:
Biuro Monika Kowner
91-174 Łódź ul. Kasprzaka7/9 budynek C

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych;
 • dużą w przypadku osób niepełnosprawnychw odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Z kręgu podmiotów zobowiązanych do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  wyłączone są podmioty wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. poz. 1121){http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061581121}:
„Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa w ust. 1, nie zachodzi w odniesieniu do osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.6)), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych, a także osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie.”

 

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalna brutto 2100,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2100,00 = 136,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 2100,00 =  35,07
                                                           Razem     376,53

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2100,00 = 51,45*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    0,01% x 2100,00 = 0,27
Razem                    51,72

Koszty pracy:    2100,00 + 376,53 + 51,72 = 2528,25:
PFRON:                  –              450,00
PRACODAWCA      –          2078,25

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Rentowe       – 1,50% x 2100,00 =   31,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 2100,00 =  51,45
                                          Razem    287,91
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2100,00 – 287,91 = 1812,09
 • 1812,09 x 7,75%  =   140,44
 • 1812,09 x 9%       =   163,09

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        1812,09 – 111,25 = 1700,8455

●        1701  x 18% – 46,33 =  259,85

●        259,85 – 140,44 = 119,41   à 119

●        1725,80 – 111,25 = 1700,84

●        1701  x 18% =   306,18

●        306,18 – 140,44 = 165,74 à 166

 1. Opłaty ZUS:
•    51 – 664,44

•    52 – 163,09

•     53 –   72,45

Razem  899,98

•    51 – 664,40

•    52 – 163,09

•     53 –    72,45

Razem    899,98

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2100,00 – 287,91 – 163,09– 119 = 1530,002100,00 – 287,91 – 163,09 – 166 = 1483,00

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalna brutto 2100,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2100,00 = 136,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 2100,00 =  35,07
                                                           Razem     376,53

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2100,00 = 51,45*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    0,01% x 2100,00 = 0,27
Razem                    51,72

Koszty pracy:    2100,00 + 376,53 + 51,72 = 2528,25:
PFRON     –     1050,00
PRACODAWCA     –     1478,25

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Rentowe       – 1,50% x 2100,00 =   31,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 2100,00 =  51,45
                                          Razem    287,91
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2100,00 – 287,91 = 1812,09
 • 1812,09 x 7,75%  =   140,44
 • 1812,09 x 9%       =   163,09

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        1812,09 – 111,25 = 1700,8455

●        1701  x 18% – 46,33 =  259,85

●        259,85 – 140,44 = 119,41   à 119

●        1725,80 – 111,25 = 1700,84

●        1701  x 18% =   306,18

●        306,18 – 140,44 = 165,74 à 166

 1. Opłaty ZUS:
•    51 – 664,44

•    52 – 163,09

•     53 –   72,45

Razem  899,98

•    51 – 664,40

•    52 – 163,09

•     53 –    72,45

Razem    899,98

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2100,00 – 287,91 – 163,09– 119 = 1530,002100,00 – 287,91 – 163,09 – 166 = 1483,00

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalna brutto 2100,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2100,00 = 136,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 2100,00 =  35,07
                                                           Razem     376,53

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2100,00 = 51,45*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    0,01% x 2100,00 = 0,27
Razem                    51,72

Koszty pracy:    2100,00 + 376,53 + 51,72 = 2528,25:
PFRON:             –               1125,00
PRACODAWCA       –        1403,25

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Rentowe       – 1,50% x 2100,00 =   31,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 2100,00 =  51,45
                                          Razem    287,91
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2100,00 – 287,91 = 1812,09
 • 1812,09 x 7,75%  =   140,44
 • 1812,09 x 9%       =   163,09

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        1812,09 – 111,25 = 1700,8455

●        1701  x 18% – 46,33 =  259,85

●        259,85 – 140,44 = 119,41   à 119

●        1725,80 – 111,25 = 1700,84

●        1701  x 18% =   306,18

●        306,18 – 140,44 = 165,74 à 166

 1. Opłaty ZUS:
•    51 – 664,44

•    52 – 163,09

•     53 –   72,45

Razem  899,98

•    51 – 664,40

•    52 – 163,09

•     53 –    72,45

Razem    899,98

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2100,00 – 287,91 – 163,09– 119 = 1530,002100,00 – 287,91 – 163,09 – 166 = 1483,00

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy 

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalna brutto 2100,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2100,00 = 136,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 2100,00 =  35,07
                                                           Razem     376,53

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2100,00 = 51,45*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    0,01% x 2100,00 = 0,27
Razem                    51,72

Koszty pracy:    2100,00 + 376,53 + 51,72 = 2528,25:

PFRON     –                 1725,00
PRACODAWCA     –                  803,25

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Rentowe       – 1,50% x 2100,00 =   31,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 2100,00 =  51,45
                                          Razem    287,91
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2100,00 – 287,91 = 1812,09
 • 1812,09 x 7,75%  =   140,44
 • 1812,09 x 9%       =   163,09

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        1812,09 – 111,25 = 1700,8455

●        1701  x 18% – 46,33 =  259,85

●        259,85 – 140,44 = 119,41   à 119

●        1725,80 – 111,25 = 1700,84

●        1701  x 18% =   306,18

●        306,18 – 140,44 = 165,74 à 166

 1. Opłaty ZUS:
•    51 – 664,44

•    52 – 163,09

•     53 –   72,45

Razem  899,98

•    51 – 664,40

•    52 – 163,09

•     53 –    72,45

Razem    899,98

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2100,00 – 287,91 – 163,09– 119 = 1530,002100,00 – 287,91 – 163,09 – 166 = 1483,00

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalna brutto 2100,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2100,00 = 136,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 2100,00 =  35,07
                                                           Razem     376,53

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2100,00 = 51,45*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    0,01% x 2100,00 = 0,27
Razem                    51,72

Koszty pracy:    2100,00 + 376,53 + 51,72 = 2528,25:
PFRON:                                      –       1800,00
PRACODAWCA                –        728,25

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2100,00 = 204,96
 • Rentowe       – 1,50% x 2100,00 =   31,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 2100,00 =  51,45
                                          Razem    287,91
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2100,00 – 287,91 = 1812,09
 • 1812,09 x 7,75%  =   140,44
 • 1812,09 x 9%       =   163,09

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        1812,09 – 111,25 = 1700,8455

●        1701  x 18% – 46,33 =  259,85

●        259,85 – 140,44 = 119,41   à 119

●        1725,80 – 111,25 = 1700,84

●        1701  x 18% =   306,18

●        306,18 – 140,44 = 165,74 à 166

 1. Opłaty ZUS:
•    51 – 664,44

•    52 – 163,09

•     53 –   72,45

Razem  899,98

•    51 – 664,40

•    52 – 163,09

•     53 –    72,45

Razem    899,98

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2100,00 – 287,91 – 163,09– 119 = 1530,002100,00 – 287,91 – 163,09 – 166 = 1483,00

 

Płaca przy dużej dopłacie dla I grupy

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca brutto
 • 2400,00 x 100% : 75% = 3200,00
 • 3200,00 x 100% : 120,39% = 2658,03
 1. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2658,03 = 259,42
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 2658,03 = 172,77
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 2658,03 =   44,39
  Razem   476,58

III. Fundusz Pracy                                                                  2,45% x 2658,03 = 65,12*            . .     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   0,01% x 2658,03 =   0,27
Razem                     65,39

Koszty pracy:  2658,03 + 476,58 + 65,39 = 3200,00:
PFRON:             –      2400,00
PRACODAWCA         –         800,00

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2658,03 = 259,42
 • Rentowe       – 1,50% x 2658,03 =   39,87
 • Chorobowe   – 2,45% x 2658,03 =   65,12
  Razem    364,41
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2658,03 – 364,41 = 2296,62
 • 2296,62 x 7,75%  =   177,99
 • 2296,62 x 9%       =   206,70

III. Podatek

bezrobotnych:rencistów:
●        2296,62 – 111,25 = 2185,37

●        2185 x 18% – 46,33 =346,97

●        346,97  – 177,99 = 168,98 à 169

●        2296,62 – 111,25 = 2185,37

●        2185 x 18%   =  393,30

●        393,30 – 177,99 = 215,31 à 215

 1. Opłata ZUS:
•    51 – 840,99

•    52 – 206,70

•    53 –   65,39

•    51 – 840,99

•    52 – 206,70

•    53 –   65,39

 1. Wynagrodzenie netto:
bezrobotnych:rencistów:
2658,03 – 364,41 – 206,70 – 169 = 1917,922658,03 – 364,41 – 206,70– 215 = 1871,92

*   Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674){ http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000674}
Art. 104a.
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-go, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
Art. 104b. 1. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu
2. Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt. 1–3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.
Art. 105. Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast