O nas

PDF pageEmail pagePrint page

Fundacja Ogród Serca jest nakładcą czasopism: „Zielonym na prawo” wydawanego przez Fundację „NASZE ZOO” i „Marzenia i Fakty” wydawanego przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Ogród Serca dąży do zniwelowania problemów związanych z wykluczeniem społecznym osób starszych, szczególnie z rodzin wielopokoleniowych o niskich dochodach, które charakteryzują się brakiem dostępu do różnych form aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. M. In. przez 3 lata realizowała autorski projekt „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki”. Miał on na celu stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych i ich wnuków z trenu Łodzi. Każdego roku 15 osób 60+ (dziadków) i 15 dzieci w wieku 7-11 lat (wnuków) pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, specjalistów i animatorów uczestniczyło w e-edukacji przez zabawę (zajęcia z podstaw obsługi komputera), warsztatach twórczych, zajęciach rekreacyjno-sportowych(basen, fitness) i kulturalno-artystycznych (podstawy języka angielskiego, spotkania z kulturą i sztuką) oraz wycieczkach tematycznych, w tym do teatru, kina, ogrodu botanicznego, ZOO i wiele innych atrakcjach, które dawały gwarancję dobrej zabawy i niezapomnianych, miło spędzonych chwil dla wzmocnienia relacji i nadania nowej jakości integracji między babciami/dziadkami i wnukami/wnuczkami.

Fundacja wspólnie z biurem rachunkowym od lat przygotowuje i publikuje w czasopiśmie „Zielonym na prawo” wyliczenia wszystkich składników płacowych dla refundacji PFRON do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla pracodawców. Sporządziła listę porównawczą zmian dotychczasowych dopłat i promuje aktywizację zawodową niepełnosprawnych (ważne dla potencjalnych opiekunów).

Fundacja „NASZE ZOO” jest wydawcą czasopisma „Zielonym na prawo” zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Łodzi – I Wydział Cywilny wpisanym do rejestru dzienników i czasopism numer rejestru 1189. BIBLIOTEKA NARODOWA Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw Narodowych Ośrodek ISSN tytuł „Zielonym na prawo” zarejestrował w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczył symbolem: ISSN 2300-1151

Fundacja „NASZE ZOO” istnieje od 2003 roku i od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej misją są harmonijne zmiany w przyrodzie oparte na proekologicznej gospodarce, zaangażowaniu prospołecznym wszystkich ludzi i doświadczeniu wynikającym z naszej historii, mające pozostawić przyszłym pokoleniom świat lepszy i piękniejszy, niż ten który jest  obecnie, a hasłem przewodnim:

„Ekonomiczna ekologia gwarantem zdrowego rozwoju”

 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest wydawcą czasopisma „Marzenia i Fakty” zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Łodzi – I Wydział Cywilny wpisanym do rejestru dzienników i czasopism. BIBLIOTEKA NARODOWA Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw Narodowych Ośrodek ISSN tytuł „Marzenia i Fakty” zarejestrował w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczył symbolem: ISSN 1641-3830

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1994 roku i stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i skupia ponad 50 organizacji samopomocowych. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. Czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Działalność Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pomaga środowisku osób niepełnosprawnych w realizacji tworzenia odpowiednich warunków do aktywnego życia społecznego i zawodowego, a władzom miasta zapewnia pełniejszą informację i łatwiejszą pracę na rzecz miasta i społeczeństwa, częścią którego są również osoby niepełnosprawne.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast