1 % dla SIRP

PDF pageEmail pagePrint page

Przypominamy, że wypełniając PIT, każdy 1% przekazany na łódzką organizację organizacji, będzie wykorzystany w Łodzi. Dlatego prezentujemy kolejne z naszych stowarzyszeń KRS 0000212154

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 7 lipca 2004 roku, a na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 27 lutego 2012 roku. Od września 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie Józefa Danuta Majdańska.

Stowarzyszeni w latach 2012-2013 realizowało Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), a obecnie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspierający 3000 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dla podopiecznych przygotowano działania towarzyszące, obejmujące:

  • Dietetykę z elementami niemarnowania żywności
  • Edukację ekonomiczną
  • Warsztaty kulinarne

Od wielu lat bierze udział w Świątecznych Zbiórkach Banków Żywności, z których produkty trafiają do mikołajkowych paczek dla dzieci z rodzin spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Paczki wręczane są w czasie uroczystych, wigilijnych spektakli. W tym roku wręczono ich ponad 300.

Corocznie w muszli koncertowej w Parku Julianowskim organizowany jest festyn, na którym występują m. in. artyści z jedynej w Polsce grupy wolontariackiej artystów scenicznych, prowadzonej przez znanego konferansjera Janusza Gusta.

Stowarzyszenie organizuje Międzynarodowe spotkanie młodzieży w ramach projektu „mamy modę na działania” w ramach programu Erasmus+, np. wspólnie z gminą Aleksandrów w Dąbrowie nad Czarną warsztaty dla młodzieży z Polski i Litwy.  „Namalujmy razem historię gminy Aleksandrów. Wcześniej nasze miasto odwiedzili Węgrzy, Belgowie i Ukraińcy. Goście poza pobytem w Łodzi brali też udział w Gminnym Święcie Plonów w Aleksandrowie.

Obecnie Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Świętej Rodziny i Urzędem Miasta przystąpiło do Projektu RE-START! Jest programem wychodzenia z ubóstwa i bezdomności, skierowany do grupy osób bezdomnych, zagrożonych utratą mieszkania i bezdomnością, opuszczających zakłady karne, zamieszkujących i przebywających na Obszarze Rewitalizacji Miasta Łodzi. 15 kobiet i 15 mężczyzn otrzyma kompleksowe, indywidualnie wsparcie w postaci instrumentów aktywizacji: społecznej, edukacyjnej i zawodowej tj. udział w zajęciach indywidualnych, terapii, pracy socjalnej, wsparcia doradcy zawodowego, coacha rodziny i porady prawne. Osoby po przyuczeniu do zawodu zostaną skierowane na staż oraz uzyskają pomoc w poszukiwaniu pracy.

Prosimy również nie zapominać o wsparciu niezależnej prasy działającej w ramach Organizacji Pożytku Publicznego – KRS : 0000319975.

Jerzy Dauksza

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast