Wydawcą czasopisma „Zielonym na prawo”, zarejestrowanego 18 marca 2010r.  w Sądzie Okręgowym w Łodzi – I Wydział Cywilny, wpisanym do rejestru dzienników i czasopism numer rejestru 1189, jest Fundacja „NASZE ZOO” istniejąca od 2003 roku. BIBLIOTEKA NARODOWA Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw Narodowych Ośrodek ISSN tytuł „Zielonym na prawo” zarejestrował w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczył symbolem: ISSN 2300-1151

Redaktorem naczelnym jest lekarz weterynarii Jerzy Dauksza.

 

Misją Fundacji „NASZE ZOO” są harmonijne zmiany w przyrodzie oparte na proekologicznej gospodarce, zaangażowaniu prospołecznym wszystkich ludzi i doświadczeniu wynikającym z naszej historii, mające pozostawić przyszłym pokoleniom świat lepszy i piękniejszy, niż ten który jest obecnie.

Naszym hasłem przewodnim  jest: 

"Ekonomiczna ekologia gwarantem zdrowego rozwoju"

  1. Statut

 

Prowadzenie zespołu redakcyjnego przejęła Fundacja Agencja Małych Mediów. Preambuła jej statutu brzmi:

>> Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu czasopisma "Zielonym na prawo" - Fundacji „NASZE ZOO" i czasopisma "Marzenia i Fakty" - Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz współpracy z innymi mediami, chcąc wspierać ich działalność i cele jakie tym wydaniom przyświecają oraz zasady zrównoważonego rozwoju, ustanawiam Fundację Agencja Małych Mediów i nadaję jej niniejszy statut.<<

 

  1. Statut