Jeździmy poznawać obce kraje i wielkie, historyczne miasta, a wokół nas możemy znaleźć wiele ciekawych miejsc, pełnych naszej historii zachowanej w małomiasteczkowej i wiejskiej architekturze. Np. wystarczy przejść wzdłuż Neru od Poddębic przez Dąbie do ujścia Neru i wrócić wzdłuż Warty do Uniejowa.

 

 

 

 

O Poddębicach, położonych w dawnej ziemi łęczyckiej, pierwsze wzmianki pochodzą z 1388 roku, a prawa miejskie otrzymały około 1400 roku. Po wybudowaniu Grupowej Oczyszczalni Ścieków, Ner stał się czystą rzeką przyjemnie przejść się Bulwarem nad Nerem, który wraz z parkiem stanowi Poddębicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Po wykonaniu odwiertu o głębokości 2039 m, miasto poza walorami historycznymi będzie przyciągało kuracjuszy kąpielą w wodach termalnych.

Dąbie wymienione w 1232 roku jako własność klasztoru Norbertanek w Strzelnie stało się miastem w 1397 roku. W 1423 roku. było już miastem królewskim. Zniszczone w czasie I Wojny Światowej.

W pobliskim Chełmnie nad Nerem znajdują się pozostałości po ośrodku zagłady SS-Sonderkommando Kulmhof. Było to główne miejsce masowej zagłady ludności Żydowskiej z Kraju Warty, więźniów łódzkiego getta oraz Romów i Sintich.

Na wsiach można podziwiać charakterystyczne dla tego regony budynki, zbudowane z cegły lub łupków wapiennych, pochodzących z pobliskich kopalni wapienia, a nad Wartą, jedne z ostatnich promów rzecznych wciąż przeprawiających ludzi, wozy i samochody.

Uniejów pochodzący z XI wieku prawa miejskie otrzymał w 1285 roku. W 1376 roku odbył się tu pierwszy synod duchowieństwa polskiego. W XIV–XV wieku w Uniejowie znajdowała się rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich. Miasto, jako jedne z pierwszych w Polsce zainwestowało w odwierty głębinowe i w 2008 roku otwarto Termy Uniejów z gorącymi solankami leczniczymi, a w 2012 roku otrzymał status uzdrowiska.