Kiedy mój młodszy syn rozpoczynał edukację, trafił do klasy autorskiej pani Pernak, która była jednocześnie klasą integracyjną. Jeden z uczniów jeździł na wózku inwalidzkim. Dzięki determinacji rodziców i codziennym wnoszeniu go przez rodziców na parter, gdzie było początkowe nauczanie, a potem rodziców i nauczycieli, gdy lekcje odbywały się na wszystkich trzech kondygnacjach, mógł ukończyć szkołę podstawową w normalnym trybie w zwykłej szkole z pełnosprawnymi kolegami i koleżankami.

Przyjaźń  z niepospolitym twórcą Pawłem  Ciesielskim, pozwoliła nam na bardzo atrakcyjną promocję zaległych publikacji prasowych.  I tak w poniedziałek  19 lutego, w Bibliotece nr 9 przy al. Chryzantem 2  odbyło się spotkanie twórców i czytelników „Magazynu rzeczy różnych KAMENA”.

Nikt nie wie, ile tak naprawdę szczurów żyje na terenie Łodzi.

Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia (AMŻ), działające w Łodzi w podwórku ul. Pomorskiej 4/42 powstało w 2005 roku. Prowadzi warsztaty systemu TeTa opracowane przez Tadeusza Niwińskiego, na których można uczyć przejmowania odpowiedzialności za własne życie, panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, stawiania i skutecznego realizowana celów, współpracy na zasadzie wygrana-wygrana. W Klubach Sukcesu można ćwiczyć praktycznie umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze. Stowarzyszenie organizuje spotkania, dyskusje, debaty na ważne tematy oraz prowadzi ożywioną działalność w Internecie (blogi, grupy dyskusyjne, czaty).

Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego powstała w 2007 r. „w celu wprowadzania i realizowania nowych oryginalnych pomysłów, które mogą przynieść radość ludziom i korzyść ich środowisku”.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprosiło przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz otoczenia (jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego na Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, które odbyło się 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264. Celem spotkania było wzmacnianie Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez zwiększanie widoczności ich produktów i usług, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu ilości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Polska ma bogatą historię w wielu dziedzinach. W czasach, w których w chowie przemysłowym zwierząt dominuje kilka ras na całym świecie, a dzieci mówią, że mleko pochodzi z hipermarketu, trzeba przypominać o rodzimych rasach naszych zwierząt hodowlanych. Ich istnienie jest niezwykle ważne nie tylko ze względów historycznych, ale również, dla zachowania pulę genów, która może ratować przy zagrożeniu pandemią gatunku, lub do przystosowania do zmieniających się warunków środowiskowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się kolejne spotkanie w BOK LUTNIA z cyklu: „Kobiety, o których w Łodzi zapomnieć nie można”.

Felino- albo koto-terapia jest jedną z form animaloterapii. Opiera się na bezpośrednim kontakt ze zwierzęciem, co przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, dzięki czemu zwiększają się czynności poznawcze i polisensoryczne.

 

W Bibliotece Miejskiej w Łodzi – Filia 64 przy ul. Paderewskiego 11a w dniu 12 lutego 2018 r. odbyła się impreza kończąca karnawał.

Pierwsze w 2018 roku zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi było poświęcone głównie poznaniu rzecznika ds. seniorów, który został powołany z inicjatywy łódzkiej Rady Seniorów. Pani Celina Maciejewska na początku spotkania opowiedziała, czym się zajmowała, zanim została rzecznikiem ds. seniorów.

 Kolejną odznaczoną radną Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi „Odznaką za zasługi dla miasta Łodzi” była Barbara Jędrzejewska-Wysocka. Od dwóch lat w Rady Seniorów przewodniczy zespołowi d/s zdrowia seniorów. Współpracuje z Domami Dziennego Pobytu, DPS-ami, Klubami Seniora i Bibliotekami, gdzie seniorzy mają swoje miejsce i gdzie dla nich organizuje się odczyty, spotkania, prelekcje, imprezy okolicznościowe itp.

Wielkie święto Fundacji Kocia Mama, czyli okrągła 10 rocznica powstania Fundacji została uczczona szczególnie uroczystą galą, tradycyjnie zwanej „KotoManią”. Odbyła się ona 23 lutego br. w auli Textilimpexu w Łodzi przy ul. Traugutta 25. Biletem wstępu na Koncert były oczywiście prezenty dla kocich podopiecznych, takie jak karma, żwirek, czy zabawki.

Państwa, jak wszystko na świecie: powstają, przeżywają swój rozkwit i znikają. Przejściowo, lub na zawsze, zależnie od siły narodu, który go stworzył. To spotkało w 1795 roku jedną z największych europejskich potęg, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Znajdująca się na granicy kilku cywilizacji, przez wieki broniła europejskiego chrześcijaństwa. Powstrzymywała Ordy Mongolskie, Sułtanat Turecki, prawosławną Rosję, a nawet rozbiła patologiczny katolicki Zakon Krzyżacki – nazywany Niemieckim.

Przypominamy, że wypełniając PIT, każdy 1% przekazany na łódzką organizację organizacji, będzie wykorzystany w Łodzi. Dlatego prezentujemy kolejne z naszych stowarzyszeń KRS 0000212154

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 7 lipca 2004 roku, a na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 27 lutego 2012 roku. Od września 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie Józefa Danuta Majdańska.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, realizując projekt pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” zaprosiło przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, podmiotów reintegracyjnych, spółdzielni socjalnych, firm społecznych) na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej LOCUS przy ul. Piotrkowskiej 276 w dniu  7 grudnia 2017 r. Spotkanie miało na celu wymianę informacji na temat  funkcjonowania lokalnej ekonomii społecznej, przedstawienie i podsumowanie działań związanych z Ekonomią Społeczna, wraz z perspektywą rozwoju w latach 2018-2020.