Imię i nazwisko: Juliusz Słowacki herbu Leliwa
Urodzony: 4 września 1809 r. Zmarł: 3 kwietnia 1849 r.

Kiedy miał 15 lat, wraz z najbliższymi przyjaciółmi: Ludwikiem Spitznaglem i Aleksandrem Chodźką, obiecali sobie, że nauczą się języków obcych. Dwaj ostatni dotrzymali postanowienia, zostali nawet orientalistami. Spitznagel w wieku 22 lat dostał dobrą pracę w Egipcie, władał piętnastoma językami, w tym perskim, arabskim i tureckim. Słowackiemu poszło gorzej. Arabski poznał jednak na tyle, że po latach, gdy pojechał do północnej Afryki, porozumiewał się z miejscowymi w tym języku.

Niezaprzeczalnie najpiękniejsze jesienne widoki są w górach. Nic więc dziwnego, że z zainteresowaniem oczekiwaliśmy spotkania z Kazimierzem Kopystyńskim przyjacielem z Bełchatowa. Wieczór zatytułowany został: „Jesień idzie, nie ma na to rady”. W romantycznej atmosferze nie było smutku, tylko lekka tęsknota za kolejnym sezonem wędrówki po Beskidach. Za urocze spotkanie autorowi serdecznie dziękujemy.

Ku ogromnej radości Fundacji KAMENA Łódź, rośnie stale liczba twórców skupionych wokół Integracyjnych Kół Pisarzy i Poetów KAMENA. Martwi nas ostatnio milczenie kół na Białorusi i Ukrainie, ale cieszy stała współpraca Polski i Słowacji. W Łodzi nastąpiła niezwykła reorganizacja pracy spowodowana miedzy innymi niefortunną reorganizacją komunikacji miejskiej. I tak KAMENA – PIĘKNA w Bibliotece przy ul. Pięknej 35 to miejsce turniejów literackich, wystaw i poetyckich wieczorów autorskich. Tu technika pozwala na uzupełnienie spotkania w pokazy audiowizualne. KAMENA – DOŁY w Bibliotece przy ul. Boya Żeleńskiego 15 to miejsce spotkań roboczych, warsztatów i wystaw, bo placówka ta słynie z małej ale prężnej galerii.

9 listopada na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i pod patronatem Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” otwarto pierwszą łódzką Jadłodzielnię, miejsce nieodpłatnej wymiany żywności między mieszkańcami naszego miasta.

19 października 2017 r. w klimatycznym wnętrzu Sali Czerwonej w Good Time Aparthotel przy ul. Piotrkowskiej 120 miałyśmy z Ewą Nowakowską wspólny Wieczór poezji. Dziękuję Wam drodzy Goście, że przyszliście posłuchać naszych wierszy. Dziękuję Staszkowi Średzińskiemu za profesjonalne z humorem prowadzenie wieczoru, dziękuję Rafałowi  Gębskiemu za muzykę i śpiew, dziękuję Pani Dorocie Wojdal za udostępnienie i przygotowanie Sali Czerwonej na nasz Wieczór. Dziękuję Joli  Miśkiewicz za wspaniałą niespodziankę na zakończenie – wiersz o nas – dla nas. Dziękuję za piękne zdjęcia i wzruszający komentarze.

Dzisiejsze Biblioteki Miejskie, to nie miejsce, gdzie można tylko wypożyczyć książkę i trzeba zachować ciszę. Obecnie dzieje się w nich bardzo dużo. Księgozbiory uzupełniają komputery, z których może skorzystać każdy czytelnik, wyszukać wszystkie potrzebne informacje i poczytać on-line oraz skontaktować się z innymi użytkownikami Internetu. Odbywa się również wiele imprez kulturalnych.

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi, kontynuatorzy i promotorzy polskiej tradycji, nie mogli zakończyć roku bez Wigilijnego Spotkania. Dlatego spotkaliśmy się w 16 grudnia w uroczej i nastrojowej, kresowej pierogarnii.  Przyjęcie, z artystycznym smakiem i harcerską precyzją, przygotowała wigilijna solenizantka, będąca członkiem Rady. Przygotowała też rys historyczny Świąt Bożego Narodzenie. W czasie jego czytania, przewidziała przerwy na wspólne śpiewanie kolęd, jeszcze bardziej podkreślających nastrój chwili. Po błogosławieństwie księdza i opowiadaniu przez przybyłą z USA zakonnicę o działaniach na rzecz seniorów w tym kraju, rozmawialiśmy o działaniach Rady w kończącym się roku i planach na przyszły, ze szczególną dezaprobatą dla zapowiadanej przez Zarząd Miasta Łodzi reorganizacji DPS oraz braku działań w programie „Mia100 ławek”.

W dobie malejącego czytelnictwa, zadania bibliotek rosną. Nie zajmują się już tylko wypożyczaniem książek i udostępnianiem w czytelni kolorowych czasopism, słowników i encyklopedii. Dziś biblioteki stają się centrami kultury dla okolicznych mieszkańców. Odwiedzają je nie tylko po to, żeby wypożyczyć książki, ale również aby spotkać się z miłośnikami bardziej aktywnej kultury. Regularne spotkania mają tu poeci,  seniorzy, młodzież szkolna, miłośnicy muzyki i teatru.

Nowe technologie są niezwykle ważne dla organizacji pozarządowych. Dlatego Społeczna Akademia Nauk i Instytut Nowych Technologii 12.12 br. zorganizowali konferencję na ten temat.

Ostatnim akcentem 5 Międzynarodowego Festiwalu Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół był Wieczór Poezji łódzkiej poetki Anny Banasiak i poety Janusza A. Bernera – Wikinga łódzkiego w Bibliotece przy ul. Pięknej.

Nawet najpiękniejsza impreza kiedyś się kończy. Skończył się też 5 Międzynarodowy Festiwal Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół. Ale zakończył się 27 października wspaniałą Biesiadą Seniora przy muzyce Pawła Ciesielskiego, w Domu Seniora WIGOR przy ul. Senatorskiej, która na długo pozostanie w naszej pamięci.

Drugi dzień Piętego Międzynarodowego Festiwalu Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół  przebiegał pod hasłem WYSTAWY. Pierwsza  to konkurs na  prace plastyczne poświęcone jesieni, a wykonywane przez przedszkolaków. Zwycięzcami okazali się wszyscy, bo  Jury zorganizowane przez  Załogę  Biblioteki nr 25  przy ul. BOYA  Żeleńskiego 15 stwierdziło, iż każda praca jest inna i najlepsza w swojej kategorii. Po tej uroczystości  dzieci oraz  inni zainteresowani uczestniczyli  w  otwarciu międzynarodowej wystawy CZŁOWIEK  W AKCJI (twórczej) . Czarno-białe fotogramy miały swoją wymowę.

To nie wynik kryzysu farbiarskiego w naszym kraju, ale nowe, niezwykle ciekawe warsztaty artystyczne malowania kawą, organizowane w ramach 5 Międzynarodowego Festiwalu Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół.

Festiwalowa środa to tradycyjnie już WIECZÓR SŁOWACKI. W roku 2017 tematem był wydany przez Fundację KAMENA Łódź tomik Ruženy Šípkovej „Nie som doma”. Przypomniano tez twórczość Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej oraz Alena Rachel Jurečková. W kameralnej atmosferze wręczono też DYPLOM ZŁOTEJ KAMENY za działania na rzecz integracji środowisk twórczych województwa łódzkiego, znanej poetce z Sieradza – Agnieszce Jarzębowskiej. Drugą część wieczoru poświęcono jej twórczości.

To już 5 Międzynarodowy Festiwal Aktywności Artystycznej Seniorów i Przyjaciół. Skromniejszy niż zwykle, jeśli chodzi o ilość imprez, ale nadal bogaty, bo  wypełniony prawdziwymi imprezami integrującymi wszystkie pokolenia.

Nie zapominajmy, że życie istnieje też w Realu.

8.09 br. w bibliotece przy ul. Pięknej odbył się TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA „MUZYKA”.

W Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi odbył się na wyjątkowy koncert włoskich artystów Andrea Carri, Mario Wojtowicz, Francesco Camminati.

30 listopada odbyło się seminarium edukacyjne dla organizacji pozarządowych „Łódź Rewitalizuje, Łódź współpracuje”.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest najstarszą – istniejącą od ponad 55 lat i najliczniejszą  ogólnokrajową organizacją pozarządową, zrzeszającą  około pół miliona osób  w 80 Oddziałach Okręgowych w całej Polsce.

27 października br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował konferencję zatytułowaną „Wyjdź z domu!”. Spotkanie otworzyli Romana Mierzejewska – Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi, Janusz Sowiak – W-ce Przewodniczący O/O PZERiI w Łodzi oraz prof. Izabela Warwas – Prodziekan Wydziału.

Wolno, ale skutecznie zmienia się nasz „Magazyn rzeczy różnych KAMENA” a to za sprawą profesjonalistki, Ewy Laśkiewicz, która nadaje jej artystyczny wymiar. Tu należy podkreślić, że redaktorka KAMENY jest również wspaniałą poetką. Jej wykształcenie plastyczne i wyczucie literackie sprawia, że słowa zamieniają się w kolory a kolory w słowa.

Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami” (JOMB), prowadzony pod kierownictwem i pod patronatem Grone-Schulen Niedersachsen GmbH, rozpoczął się we wrześniu 2015 i zostanie zakończony 31 sierpnia 2018. Jego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskich standardów szkolenia dla specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, tj. opracowanie ujednoliconych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dedykowanych trenerom pracy dla osób z niepełnosprawnościami. W oparciu o europejskie standardy określono wymogi dostępu do zawodu i kluczowe kompetencje trenera oraz będzie  opracowany podręcznik, dotyczącego zagadnień związanych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia psychiczne. Projekt skierowany jest do trenerów i kandydatów na trenerów pracy dla osób z niepełnosprawnościami (takich jak pracownicy socjalni, terapeuci zawodowi, pracownicy biur pośrednictwa pracy, pracownicy socjalni, pracownicy biur zatrudnienia, pracodawcy i pracobiorcy).

W dniach 20 – 21 listopada odbył się V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki pod hasło „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Województwo Łódzkie. Celem Kongresu była wymiana doświadczeń i dyskusje o perspektywach rozwoju biospołeczności na poziomie krajowym i międzynarodowym dla zwiększenie udziału przemysłu i rolnictwa w lokalnej biogospodarce. Dużo mówiono o perspektywach rozwoju biospołeczności na poziomie krajowym i międzynarodowym, bez której nie będzie biogospodarki. W wydarzeniu wspierającym rozwoju biogospodarki Europy Środkowej wzięło udział blisko 800 osób z kraju i zagranicy.  Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej oraz przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych.

Okres przedświąteczny prowokuje do spotkań wigilijnych, na których możemy spotkać się w większym gronie, podsumować rok, omówić plany na przyszły rok, a przede wszystkim odpocząć przy występach artystów. Takie „składkowe” spotkanie członków Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Galerii Artystycznej ŁSON przy ul. Piotrkowskiej 17 zorganizowali 21 grudnia br. Tomasz Musielski, przewodniczący Sejmiku i prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Danuta Majdańska z Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

 

Należę do pokolenia, które uczyło się iść na czołgi, a nie do sądu (chyba żeby go podpalić). I obaliliśmy ten niesprawiedliwy ustrój. Ale pomimo naszej determinacji, nie czujemy się zwycięzcami.