Jednym z bardziej kontrowersyjnych artykułów prawnych jest prawne dochodzenie „zachowku”. Mało że traci się w skutku śmierci ukochaną osobę, to jest się jeszcze narażonym na kilkuletnie kolejne sprawy sądowe dochodzenie zachowku przez wydziedziczonego testamentem, często najbliższego członka rodziny zmarłej osoby. Nikt się nie zastanawia, jaka była rzeczywista przyczyna, że człowiek ten został wydziedziczony testamentem.

 

Niestety coraz trudniej żyje się przeciętnemu człowiekowi w tej Rzeczyspolitej Urzędniczej.

Ośrodek „3 PIĘTRA” działający przy ul. Strzelców Kaniowskich 71/73 został utworzony przez:

 

Czyli co jadał kmieć słowiański

Podstawową, tak nazwijmy, „jednostką organizacyjną lub gospodarczą” na całej słowiańszczyźnie i w krajach Bałtów był folwark. Kilka zabudowań, niekiedy otoczonych częstokołem,

 

W kultywowanym do dziś zwyczaju pozostawiania na wigilijnym stole pustego nakrycia dla zbłąkanego wędrowca, etnologowie dopatrują się reliktu starosłowiańskich obiat – posiłków obrzędowych, podczas których pozostawiano nietkniętą część jedzenia dla duchów przodków. Na Śląsku zwyczaj ten jest zresztą sprzeczny z inną tradycją, nakazującą aby pod żadnym pozorem nie wstawać od wigilijnego stołu w trakcie wieczerzy – nawet, gdy ktoś puka. W ten sposób nie ma praktycznie szans, by potencjalny wędrowiec mógł zająć puste miejsce przy stole.

 

  1. Czy Wiciowce przeczą teorii Darwina?
    Po prawie dwudziestu latach badań amerykańscy naukowcy badający ewolucje wiciowców doszli do przekonania, że u tej grupy jednokomórkowców nie było formy pośredniej i w drodze ewolucji od razu pojawiły się organizm wyposażone w wić.
    Na pytanie czy przeczy to teorii Darwina, odpowiadają że nie, lecz tylko zaprzecza, że organizmy ewoluowały od prymitywnych do bardziej zaawansowanych, gdyż wić pojawiła się praktycznie nagle i to w formie doskonałej. Mutacje istnieją i powodują zmiany w genach, najczęściej wywołujące choroby lub wady wrodzone, co wyjaśnia przyczyny chorób lub wad, ale nie wyjaśnia powstania czegoś nowego, jakiejś nowej cechy. Wszystkie znane naukowcom mutacje są zmianami w genach, które już istnieją i nie zaobserwowano do dziś by jeden rodzaj zmienił się w inny. U wiciowców wygląda to tak, jakby ktoś manipulował genami „organizmu pierwotnego” tak, jak manipuluje się przy żywności GMO. W jego wyniku powstał nowy organizm posiadający, posiadający od razu całkowicie sprawną wić. Dalej już te nowo powstałe organizmy podlegały radiacji i prawom ewolucji.

Zbliża się Wigilia – czas świętowania narodzenia Dzieciątka Jezus, ale i czas odnowienia więzi rodzinnych i zapomnienia niesnasek. W naszej polskiej łacińsko-chrześcijańskiej tradycji wieczerza wigilijna powinna się rozpocząć się od życzeń i łamania opłatkiem. Na stole powinno być pierwsze danie. Tak po staropolsku określano to wszystko, „co za jednym razem podawano do stołu”. A więc najpierw śledzie, ryby na zimno – jednym słowem przystawki.

 

Tomasz Jakubiec – dyrektor Biura Strategii Miasta wraz z Pawłem Domareckim i dr Wojciechem Michalskim wzięli udział w VII posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów, które odbyło się w Łodzi 24 listopada br.

Jaćwingowie iSudawianie około 25 grudnia, w czasie zimowego przesilenia słońca obchodzili uroczyście początek roku słonecznego, wegetacyjnego i obrzędowego oraz wielkie święta kultowe, noworoczne, rolnicze i zauszne.

 

Dwaj anieli bardzo chcieli
By się ludzie usłyszeli
Więc każdemu tubę dali
Teraz nią co drugi wali

 

Gwałtowny rozwój komputerów, Internet, okablowanie ziemi, potem światłowody i satelity komunikacyjne pozwalały myśleć, że stajemy się globalną wioską. Zwłaszcza Internet, który pozwalał wszystkim korzystać z dostępu do tej samej wiedzy.

 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi wydało kalendarz na podstawie inspiracji polskimi filmami, które realizowane były w Łodzi.

 

 

Już po raz piętnasty w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. W tym roku zorganizowany został we współpracy z partnerami: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Fundacją Pomocy Dzieciom Dar Serca, Filią nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bałuckim Ośrodkiem Kultury „Na Żubardzkiej” oraz Łódzką Akademią Dramy.

 

W Poleskim Ośrodku Sztuki, miejscu niezwykle urokliwym i przyjaznym organizacjom pozarządowym, 9 grudnia br. , w sali udekorowanej obrazami, spotkały się Fundacje, Stowarzyszenia i Kluby Sportowe z Łodzi, aby na zakończenie roku zaprezentować swój dorobek, podzielić się sukcesami i zaprosić do wzajemnej współpracy. Po powitaniu przybyłych przez Magdalenę Pilarską-Jędrzejczak w imieniu Łódzkiego Centrum Obywatelskiego,

 

W Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości 23 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Łódzkiego Salonu Gospodarczego. Tematem przewodnim było pytanie, czy w nowym układzie gospodarczym włókiennictwo, sztandarowy rodzaj przemysłu naszego miasta i województwa stało się przekleństwem czy szansą dla regionu łódzkiego.

 

 

Różnie bywa z łapankami. Tzn z łapankami jest zawsze tak samo, jeśli karmiciele rozumieją w końcu wspólny interes i współpracują, jest dobrze. Niestety nie zdarza się to często… Ale jednak.

W bibliotece Łódź-Śródmieście, przy ul. Andrzeja 14 Towarzystwo Aktywizacji Kreatywnej zorganizowało w czwartek trzeciego grudnia spotkanie z adwokat Marią Janik zatytułowane „przestępstwa popełniane przeciwko osobom po 55 roku życia”.

W „NASZEJ GALERII” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 osiemnastego grudnia br. swój wernisaż malarski miała Daria Górkiewicz. Na wystawie zatytułowanej „KOD ISTNIENIA” autorka zaprezentowała prace będące efektem jej zauroczenia naturalnym cyklem świata, kosmosu, natury.

Autorzy i sympatycy „Naszej Galerii – ogólnopolskiej galerii twórców niepełnosprawnych” mającej swoją siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi, jak co roku spotkali się na wigilijnym przyjęciu w siedzibie Stowarzyszenia 19 grudnia br. Uroczystość zainaugurował „Mini koncert kolęd na 2 głosy” w wykonaniu Joanny Depczyńskiej i Agaty Kawełczyk, studentek Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, z klasy śpiewu prof. Beaty Zawadzkiej-Kłos. Wokalistki zaśpiewały:

  1. O gwiazdo Betlejemska
  2. Mizerna, cicha
  3. Wśród nocnej ciszy
  4. Bóg się rodzi
  5. White Christmas (muz. S. Deford)

Artystkom akompaniowała na fortepianie opiekunka artystyczna dr Dorota Brolik-Bekrycht.

Uroczyste Spotkanie Wigilijne dla sympatyków, członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków odbyło się w piątek 18 grudnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia znajdującym się w samym sercu Łodzi. Wolontariusze i goście zasiedli przy suto zastawionych stołach, dzięki ludziom dobrej woli oraz pracy wolontariuszek, które przez wiele godzin własnoręcznie przygotowywały wszystkie wigilijne potrawy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłanka na Sejm Joanna Kopcińska, dyrektor generalny NIK Andrzej Styczeń, radny Włodzimierz Tomaszewski, przewodniczący Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Tomasz Musielski, przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem Rad Osiedli: Łódź-Wschód, Katedralna, Górniak i Gminy Aleksandrów. Miłą niespodziankę sprawił ks. Mirosław Lipka, który przyjechał z miejscowości Brąszewice.

Seniorzy mają problemy, które rzadko widzą światło dzienne. Dlatego mogą napisać o swoich problemach do redakcji, a mu postaramy się, jeżeli nie nadać temu bieg, to chociaż opubkikować

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprosiło 04.12.2015 r. wolontariuszy z naszego województwa oraz osoby wspierające ideę wolontariatu do Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi na VIII już edycję Gali Wolontariatu. Imprezę poprowadzili Justyna Jaroszewska i Paweł Wróblewski – instruktorzy szkoły tańca Project Salsa.

 

Osoby niepełnosprawne mają wątpliwości związane z projektem nowej ustawy o wieku emerytalnym. Redakcja Zielonym na prawo zwraca się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tych obaw