(wilki)

Wszystkim rzecznikom zatrudnionym przez urzędy oraz organizacjom uzurpującym sobie prawo reprezentowania wszystkich, do przemyślenia.

Nie tylko politycy pracują nad zmianami zasad funkcjonowania naszego społeczeństwa. Stara się je poprawić również cała rzesza społeczników. Przed samymi wakacjami spotkali się na kilku konferencjach w wielu częściach Polski, aby omówić problemy dotyczące funkcjonowania różnych Rad Pożytku, podzielić się swoimi osiągnięciami oraz zastawić, jak skutecznie wprowadzać demokrację „od dołu”.