Inspektorzy Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prośbę Straży Miejskiej w Łodzi podjęli zgłoszenie na jednej ze wsi w gminie Nowosolna. Sprawa okazała się zasadna, choć dość złożona. Jeden z czterech psiaków, 6 miesięczny Ramzes w typie dobermana, był skrajnie wychudzony, apatyczny. Istny szkielet. Trzy pozostałe psy natomiast były natomiast w dobrej kondycji.

 

 

Otrzymaliśmy dramatyczny telefon o bezdomnym psiaku z Uniejowa. Zwierzątko było przeganiane i lekko poranione. Zlitowała się nad nim 13 letnia dziewczynka, która jednak nie mogła go zatrzymać. Przed psiakiem była wizja trafienia do Wojtyszek. Osoby zaangażowane w akcję zaczęły szukać pomocy w różnych fundacjach jednak bezskutecznie.

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie mógł pozostać obojętny wobec tak niezwykłego psiaka i dziewczynki, która mu pomogła. Szybka akcja i psiak z Uniejowa trafił do hotelu dla zwierząt w Łowiczu, gdzie mieszkają inni nasi psi podopieczni.

 

Magicznie, klimatycznie, w świecie prawdziwego artyzmu. Tego wszystkiego doświadczyli goście III Charytatywnego Koncertu na rzecz podopiecznych Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, który odbył się 17.04.br. w Poleskim Ośrodku Sztuki. Artyści – Justyna Panfilewicz, Cezary Mogielnicki i Bogumiła Kucharczyk-Włodarek pro bono zagrali dla naszych zwierzaków!!! O działalności pro zwierzęcej, walce o lepszy los zwierząt, problemach bezdomności opowiedziała Prezes ŁTOnZ Amanda Chudek.

 

W dniu 17 lutego odbyło się walne zgromadzenie Towarzystwa Aktywizacji Kreatywnej. Podsumowano na nim rok 2014, który jednogłośnie uznano za pomyślny dla organizacji.

Zakon rycerski, Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona czyli Templariuszy powstał w 1118 roku w Jerozolimie – jak podają źródła historyczne:

 

 

Łódź, dzięki aktywnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego staje się powoli stolicą biotechnologii w Polsce. Dlatego chcemy przedstawić kolejną konferencję, która wpisuje się w te działania.

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia ponad 60 firm, instytutów badawczych oraz uczelni z całej Polski. Przewodniczącym Platformy został prof. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej, a jego zastępcami zostali: prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Kazimierz Kujawa z Grupy MASPEX.

 

Kiedyś na balkonach sadzono tylko kwiaty, potem przyszła moda na rożne iglaki Obecnie coraz częściej można zobaczyć uprawiane na balkonach warzywa. Po części są to mini ogródki osób, które nie mają czasu, lub możliwości uprawy swojego ogrodu lub działki. Poza tym na balkonie można uzyskać niemal stuprocentowe warzywa ekologiczne, gdyż są mniej podatne na rożne choroby i nie trzeba stosować oprysków.

 

 

W Łodzi przy ulicy Piotrkowska 317, w starej hali: Hale Targowe „GÓRNIAK” – PIĘTRO BOKS 90 mieści się siedziba „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Poszkodowanych przez ZUS i KRUS”. Jak wyjaśnia Pani Prezes Jadwiga Pfeffer, Stowarzyszenie zajmuje się nie tylko osobami poszkodowanymi przez takie organizacje jak ZUS i KRUS ale także osobami poszkodowanymi przez komorników, banki, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne jednostki państwowe i samorządowe.

 

W sensie geochronologicznym: drugi eon w dziejach Ziemi, młodszy od archaiku a starszy od fanerozoiku. Proterozoik trwał około dwóch miliardów lat (od około 2,5 mld do 542 mln lat temu). Dzieli się na trzy ery:

  1.  paleoprotozoik,
  2.  mezoprotozoik,
  3. neoprotezoik.

 

Czy ta hipoteza może mieć jakieś praktyczne znaczenie?

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z wyzwań demograficznych starzejącej się Łodzi, pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych na rzecz lokalnej społeczności oraz wzmacniania współpracy międzypokoleniowej. Głównym jej celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

 

 

15 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się kolejne konferencja w ramach Łódzkiego Salonu Gospodarczego. Prowadząca spotkanie Bożena Ziemniewicz rozpoczęła od powitania gościa honorowego Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, prof. Zofię Wysokińską – prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ, prof. Pawła Starostę dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz pozostałe osoby obecne na sali.

 

Członkowie koła teatralnego działającego w kl. II Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Tomczak przygotowali przedstawienie muzyczne pt. ,,Orzeszek”. Przedstawienie ma szerszy wydźwięk, gdyż jednocześnie zbierano karmę, koce i pieniądze na rzecz podopiecznych  Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

 

W siedzibie Polskiego Towarzystwo Ekonomicznew Łodzi 18 lutego br. odbyła się konferencja na temat „Udziału organizacji pozarządowych w monitorowaniu funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020”. Po powitaniu, dr Zofia Sepkowska prezes PTE O. Łódź wprowadziła przybyłych do tematu konferencji.

 

 

NA SPOTKANIU DOSTĘPNE BĘDĄ OSTATNIE EGZEMPLARZE
„magazynu rzeczy różnych KAMENA” oraz wręczane wesołe upominki. jeśli nie masz zaproszenia KUPON DO LOSOWANIA dostaniesz na miejscu.

ZAPRASZAMY

​PRZECZYTAJ I PRZEKAZ INNYM.

DZIĘKUJEMY !!!!