Jubilat – Klub Nauczyciela w Łodzi świętował swoje istnienie 28-listopada 2014r. Równo w dzień 60-tych narodzin. W klubie Wytwórnia wydarzyła się uroczystość związana z tym faktem, a niewtajemniczeni goście mieli możliwość poznać historię i teraźniejszość „dostojnika”, który jako jeden z niewielu w naszym kraju przetrwał polityczną transformację.

 

„Zwyciężą ludzie i ich niezwykłe zaangażowania” powiedział Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi. Dożył w klubie także i swego jubileuszu i Chór Nauczycielski – najstarsza jego agenda.

Swoje 60-lecie Chór Nauczycielski spina ozdobną klamrą – „Odznaką za działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania” wręczoną w dn. 7 listopada 2014r. przez prof. Grzegorza Matuszaka – wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wśród 3-ech podmiotów zbiorowych – laureatów w/w odznaczenia działających w różnych obszarach życia znalazł się również Chór Nauczycielski prowadzony z powodzeniem już 5 lat przez utalentowaną dyrygent Marię Hubluk. Zauważony przez władze miasta Jubilat uzyskał wyróżnienie za służenie promocji Łodzi, prezentując wysoki poziom artystyczny, chroniąc od zapomnienia wartościowe dzieła chóralistyki. Oprawą artystyczną uroczystości, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta stał się koncert w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego.

Zespół posiada bogaty dorobek repertuarowy, poczynając od muzyki cerkiewnej poprzez wczesną muzykę renesansu do pieśni współczesnych tak polskich, jak obcych kompozytorów. Z tym różnorodnym repertuarem wykonywanym również w językach obcych (angielskim, włoskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, starocerkiewnym, łacińskim) był chór jednym z pierwszych zespołów nauczycielskich, który w latach 1958-1971 jeszcze pod kierunkiem prof. Czesława Salskiego, a potem prof. Mariana Toronia wyjeżdżał zagranicę – do Czechosłowacji, na Węgry,

do Rumunii, Bułgarii i na Ukrainę. W latach 80-tych chór nawiązuje kontakty i wymianę z chórami we Francji w Holandii i Niemczech.

Do Niemiec wyjeżdża jeszcze w 90-tych latach. Zmierzał się chór na licznych festiwalach, turniejach i przeglądach z innymi zespołami chóralnymi zdobywając laury.

Ważnym momentem dla chóru było odznaczenie nadane przez Abp. Bazylego – Prawosławnego Metropolitę Polski z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi – za propagowanie muzyki cerkiewnej – order Św. Marii Magdaleny – w 1988r. Nie sposób wyliczyć wszystkie odznaczenia i wyróżnienia, chóru w jego 60cioletnim dorobku, aby nie brzmiało to nazbyt patetycznie i nie powiało znużeniem.

Druga połowa lat 90-tych była bardzo trudna dla zespołu, albowiem wtedy ważyły się losy Statusu Pałacu Kindermanna, gdzie mieści się siedziba Klubu Nauczycielskiego, a w nim chóru. To chyba liczne przeszkody podsycały żar tkwiący w chórzystach i pozwoliły przetrwać trudny okres wymagający starań, petycji, wieców przed ówczesnymi władzami miasta.

Po szczęśliwym finale tych zmagań przetrwaliśmy, jako jeden z najdłużej nieprzerwanie działających zespołów śpiewających w polskim środowisku oświatowym. Wspólne muzykowanie jest dla nauczycieli niewątpliwie, trudną do przecenienia formą terapii i relaksu.

Od 2002 roku sercem, a jednocześnie mózgiem tego żyjącego muzyką organizmu stał się Dawid Ber, obecny chórmistrz Filharmonii Łódzkiej, który doprowadził Chór Nauczycielski do „Złotych Godów” .

Kolejno batutę dyrygenta przejęła młoda adeptka AM Ewa Kowalczyk-Walkiewicz , a w 2009 nasza obecna utalentowana pasjonatka chóralistyki Maria Hubluk. Już po raz drugi zdobyła nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta w Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni (2013 i 2014r.), a Chór Nauczycielski kolejny, drugi już raz, nagrodzony został „Srebrnym Pasmem” w tymże turnieju (2013,2014). Na koncercie jubileuszowym, który odbył się 30 marca 2014 niemała grupa chórzystów została odznaczona złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Trwający prawie godzinę śpiew Jubilata był gorąco przyjęty, wzruszał do łez ( sic), prezentując swoją pasję, tłumnie zgromadzonym w auli dawnej filharmonii, słuchaczom. Liczne wpisy gratulacyjne w Pamiątkowej Księdze jawią się jako świadectwo wysokiego uznania dla poziomu chóru.

Dorobkiem fonograficznym chóru jest 2-a jubileuszowa płyta CD.

Wszystkie te liczne dokonania Jubilata, jego ambasadorska misja chóralnego śpiewu, stały się powodem, dla którego prof. Grzegorz Matuszak powiedział, że jest to „kolejna zmiana w długiej sztafecie pokoleń zasłużonych dla m. Łodzi „