W piątek 19 grudnia 2014 w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków odbyło się Spotkanie Wigilijne w którym uczestniczyli sympatycy, członkowie i wolontariusze stowarzyszenia

 

oraz zaproszeni goście:

  • Krzysztof Kwiatkowski – prezes NIK,
  • Joanna Kopcińska – wiceprzewodnicząca Łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego,
  • Maria Kaczorowska – dyrektor Departamentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Tomasz Musielski – radny Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, prezes Ja-Ty-My,
  • Włodzimierz Tomaszewski – radny Rady Miejskiej w Łodzi.
  • Jacek Miler – prezes Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych „Górniak”,
  • Grzegorz Sipa – reprezentujący wójta Gminy Aleksandrów Dionizego Głowackiego.

„Słowo Twoje jest światłością” Janusza Gusta przy akompaniamencie orkiestry Poczty Polskiej rozpoczęło Wieczerzę Wigilijną. Następnie Jaga Paduch zaśpiewała kolędy „Gdy śliczna Panna” i „Kołysanka Najświętszej Marii Panny”. W części poetyckiej wieczoru zastąpiła Grażyna Suchocka z recytacją „Narodzenie Pana w poezji”. Kolejnym wykonawcom autorskiego utworu „Puste miejsce przy stole” był Krzysztof Cwynar. Zaśpiewał również kolędę „Chrystus się narodził”. Recytację utworu „O opłatku” ks. Jana Twardowskiego wykonał Krzysztof Kaczmarek. Zakończeniem pierwszej części spotkania wigilijnego było premierowe wykonanie utworu białe święta przez Jagę Paduch i Krzysztofa Cwynara.

Powitaniem i złożeniem życzeń wszystkim uczestników spotkania przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków Danutę Majdańską, rozpoczęła się kolacja wigilijna przeplatana wspólnym wykonywaniem kolęd, któremu akompaniowała grając na akordeonie Jaga Paduch.