TRZECIE IGRASZKI KAMENY

marzec – czerwiec 2014

Po znaczącej popularności organizowanych IGRASZEK z TUWIMEM ( 2013 ) oraz IGRASZEK z Panem JANEM (2014) proponujemy Państwu w roku 2015:

IGRASZKI z BRAĆMI GRIMM

cykl warsztatów edukacyjno – sprawnościowych

dla dzieci w wieku gotowości szkolnej:

 

                         image002

Ach… ci Bracia Grimm.

Mija właśnie dwustu trzydziesta rocznica ( 4 styczeń 1785 r.) przyjścia na świat Jacoba Ludwiga Karla i dwustu dwudziesta dziewiąta rocznica urodzin Wilhelma Karla – braci Grimm, bez których dziecięcy świat wyobraźni byłby zapewne znacznie uboższy. Mija również dwieście lat od chwili, gdy ci dwaj panowie, zacni naukowcy, udostępnili pierwsze wydanie baśni zebranych nie tylko na niemieckiej ziemi. Sto dziewięćdziesiąt lat temu główny pomysłodawca zbioru Wilhelm Grimm opracował „Małe Wydanie” baśni przeznaczone dla dzieci.

Można więc śmiało powiedzieć, że to już dwie epoki świat dorosłych i dzieci zapełnia się opisanymi na kartach postaciami, o których do tej pory bajano jedynie w długie zimowe wieczory, w zamkniętych kręgach siół i osad. Czasami dziad wędrowny przenosił owe postaci z miejsca na miejsce. Zamieszkały też w eleganckich książnicach, a ich dzieje przekładane na kolejne języki opanowały całą Europę. Dziś nie ma chyba na świecie miejsca, gdzie nie mówiono by o dziewczynce w czerwonym kapturku, o rybaku, który złowił złotą rybkę czy o krasnoludkach…

I choć w wielu artystycznych obrazach opartych na baśniach Braci Grimm trudno rozpoznać pierwowzory postaci, to nawet japońska, komputerowa animacja nie zniszczyła starej zasady, że dobro zwycięża nad złem, a czyn okrutny musi być ukarany.

Tragiczne wydarzenia z tych baśni tak mocno tkwią w naszych umysłach, że ze swobodą opowiadamy dzieciom okropności o wilkach połykających nie tylko małe koźlęta, ale i pokaźną i chorą babcię. W tym samym czasie odrzucamy z niechęcią opowieść Stanisława Jachowicza o Juleczku, któremu krawiec: „uciął palec jeden, drugi, aż krew trysła na dwie strugi” i wolimy, by nasza pociecha oglądała, jak Tom i Jerry podkładają pod siebie dynamit, waląc się równocześnie patelniami po głowie.

Zdecydowanie na tym tle najlepiej wypada Kopciuszek, który zasłużenie staje się królową. Śmiejemy się beztrosko z żony rybaka rozpaczającej nad starym korytem i zgadzamy z kozą, która rozcinając wilka, odbiera swoje ukochane koźlęta.

Czytajmy więc w tym roku baśnie Braci Grimm, wyłuskując z nich to co najlepsze dla naszych pociech. Pokazujmy, jak źle być złym, że niosąc dobro nie zawsze możemy spotkać się z tym samym, ale w ostatecznym rozrachunku to ono przyniesie nam radość i poczucie godności.

_________________________________________

Szczegółowy opis projektu

i warunków uczestnictwa

1

Twórcą i kierownikiem projektu jest Stanisław Andrzej Średziński

Realizatorami projektu są wolontariusze 60+ skupieni w

Zespole Animatorów Kultury i Integracyjnym Kole Pisarzy i Poetów

przy

Fundacji KAMENA – Łódź ( w organizacji )

91-030 Łódź, ul. Woronicza 12/2 tel. 42 234 35 03

2

Projekt realizowany jest przy współpracy z

Miejskimi Bibliotekami Publicznymi:

Łódź – Bałuty

Filia nr 25 przy ul. Boya – Żeleńskiego

Filia nr 22 przy ul. Limanowskiego

Filia nr 17 przy ul. Mackiewicza

inne z chwilą zgłoszenia

Łódź – Górna

Filia nr 11 przy ul. Pięknej

Filia nr 14 przy ul. Lenartowicza

inne z chwilą zgłoszenia

Łódź – Polesie

Filia nr 15 przy ul. Garnizonowej

inne z chwilą zgłoszenia

3

Projekt jest otwarty na współpracę z innymi bibliotekami Miasta Łodzi

4

Projekt realizowany jest przy współpracy z

Bałuckim Ośrodkiem Kultury LUTNIA

przy ul. Łanowej 14

5

Projekt jest otwarty na współpracę z innymi placówkami kultury Miasta Łodzi

6

Zapisy

do udziału w projekcie przyjmuje kierownik projektu:

Stanisław Andrzej Średziński – tel. 42 234 35 03 lub 694 246 866

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 20 lutego 2014 roku

7

CELEM PROJEKTU JEST

a

Stworzenie alternatywnego, w stosunku do obecnych, sposobu popularyzacji

twórczości Braci Grimm wśród dzieci w wieku gotowości szkolnej.

Wykaz oczekiwań dotyczących wieku gotowości szkolnej stanowi załącznik do projektu.

b

Stworzenie optymalnej płaszczyzny do integracji międzypokoleniowej

w środowisku najbliższego otoczenia.

8

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Eliminacje

podstawowe do uczestnictwa w projekcie przygotowują zgłoszone do udziału

filie biblioteczne oraz inne placówki

w oparciu o zaprzyjaźnione przedszkola

w okresie marca i kwietnia 2015

w każdych eliminacjach uczestniczy każdorazowo

w wieku gotowości szkolnej

zwycięska grupa przechodzi do półfinałów

UWAGA! Do pracy w JURY biblioteki zapraszają czytelników 60+

Półfinały

w maju 2015

w każdych półfinałach uczestniczy każdorazowo

w wieku gotowości szkolnej

zwycięska grupa przechodzi do finałów

UWAGA! Do pracy w JURY organizatorzy zapraszają czytelników 60+

FINAŁY

przy ul. Łanowej 14

w czerwcu 2015

9
EDYCJA SPECJALNA

kwiecień 2015

realizowana jest w porozumieniu ze szkołami specjalnymi

         10

  PROGRAM ELIMINACJI

UWAGA – zadania przygotowane zostaną w oparciu o następujące baśnie:

Czerwony KapturekKopciuszekKrólewna ŚnieżkaJaś i MałgosiaŚpiąca Królewna,

O wilku i siedmiu koźlątkachPani Zima.

Organizatorzy otwarci są na propozycję zmian w tej liście

zgłoszone do dnia 20 lutego

1. POPRAWIANKI:
Szukamy błędów logicznych w opowiadanej przez lektora bajce CZERWONY KAPTUREK
2. RYSOWANKI:
podczas czytanej krótkiej wersji bajki o wilku i koźlątkach dzieci rysują koźlątka

( rysunek konturowy bez wypełniania kolorem- zaliczone koźlątko musi mieć: tułów, głowę uszy, rogi, nogi, ogonek)
3. ZGADYWANKI:
Odgadujemy, do jakiej bajki należy wylosowana ilustracja
4.UKłADANKI:
Układamy puzzle i odgadujemy, jaką bajkę przedstawia ułożony rysunek
5. PRZEDSTAWIANKI:
Na tle przygotowanej recytacji opisującej bal z bajki o Kopciuszku dzieci wraz z opiekunką grupy przygotowują mimiczną prezentację zdarzenia przy użyciu własnoręcznie wykonanych strojów i rekwizytów

11

WARUNKI UCZESTNICTWA w IGRASZKACH

a

W projekcie uczestniczyć mogą grupy dzieci w wieku gotowości szkolnej ze szkół, przedszkoli, publicznych i niepublicznych, zgodnie z poniższym modelem:

MODEL DZIECKA DOJRZAŁEGO DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Końcowym efektem pracy dydaktyczno – wychowawczej z dzieckiem winno być osiągnięcie przez nie pełnej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Według S. Szumana dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez nie takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Inaczej jest to jakby moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. 
Dojrzałość szkolna nie jest uwarunkowanym biologicznie etapem samorzutnego rozwoju, lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej (E. Waszkiewicz 1966). Ocena stopnia dojrzałości szkolnej uzależniona jest m. in. od dotychczasowego biegu życia dziecka, od tego, czy uczęszczało ono do przedszkola, czy miało okazję współdziałać z rodzeństwem lub innymi dziećmi w najbliższym otoczeniu, czy dorośli zaspakajali jego potrzeby poznawcze i uczuciowe, czy stawiano mu wymagania dostosowane do jego możliwości, a jednocześnie rozwijające pożądane społeczne formy zachowania.
Dojrzałość szkolna pozostaje w różnorakich związkach z procesami rozwoju i procesami uczenia się. Większość dzieci rozwija się w ten sposób, że określonemu ich wiekowi odpowiada określony stan rozwoju fizycznego oraz psychoruchowego. Ponieważ różne umiejętności i sprawności nabywane przez dziecko w poszczególnych latach jego życia ściśle się ze sobą splatają, najczęściej statystycznie powtarzający się wzajemny ich układ nazywamy normalnym lub typowym. Dziecko o typowym układzie właściwości w zakresie rozwoju fizycznego, ruchowego oraz wszystkich sfer rozwoju psychiki nazywamy dzieckiem rozwiniętym równomiernie lub harmonijnie. 

Istnieją dzieci, których ogólny rozwój fizyczny i psychiczny wykazuje przyspieszenie lub opóźnienie w stosunku do wieku życia.
Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole:

1. Dojrzałość fizyczna. Jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada sprawność manualną i niezaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie. 
2. Dojrzałość emocjonalno-społeczna. Jest w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami. Posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela. Cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych.
3. Dojrzałość umysłowa Jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen. 
4. Dojrzałość do czytania i pisania. Umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować. 
5. Dojrzałość do matematyki. Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.
Proces przygotowania dzieci do szkolnej nauki czytania, pisania oraz do matematyki dokonuje się przez konkretne działania dzieci i wynikające w ich trakcie operacje umysłowe. W ten sposób dzieci uczą się uzasadniania, wnioskowania, wiązania przyczyn ze skutkami, porządkowania wiadomości, a także uczą się operować nimi samodzielnie. Stanowi to podstawę do przyszłego myślenia abstrakcyjnego, niezbędnego w nauce szkolnej.
Opracowała: Małgorzata Dańczura

(http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2406 ) :

b

Zgłoszenia do udziału dokonuje opiekun grupy po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniu tej znajomości.

Zgłoszenia przyjmują filie biblioteczne uczestniczące w projekcie.

c

W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca w eliminacjach opiekun grupy zgłasza się bezpośrednio do kierownika projektu.

12

ZASADY UCZESTNICTWA w IGRASZKACH

a

W każdych eliminacjach uczestniczyć może od dwóch do czterech zgłoszonych grup, organizatorzy sugerują jednak, by organizować wszystkie eliminacje dla trzech zespołów, co daje równe szanse dla wszystkich uczestników.

b

Zwycięzca eliminacji przechodzi do rozgrywek półfinałowych

c

Zwycięzcy półfinałów przechodzą do finału

13

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

a

Projekt jest formą zabawy edukacyjno – sprawnościowej

i organizatorzy nie przewidują specjalnych nagród dla zwycięzców.

Należy tu zaznaczyć, że projekt realizowany jest przez wolontariuszy,

a na jego realizację organizatorzy nie otrzymują jakichkolwiek dotacji.

b

Zawodnicy walczą o punkty przyznawane w postaci cukierków

i po zakończeniu imprezy zabierają je ze sobą

c

Organizatorzy dopuszczają możliwość uatrakcyjnienia projektu poprzez przygotowanie dodatkowych upominków przez gospodarzy danych rozgrywek.

Decyzja w tym wypadku należy do tych instytucji.

14

ZADANIA i OBOWIAZKI WSPÓŁREALIZATORÓW

Gospodarze rozgrywek zobowiązani są do dostarczenia zainteresowanym uczestnictwem niezbędnych materiałów informacyjnych i rekrutacyjnych, uzgodnienia z uczestnikami i realizatorami optymalnego terminu imprezy oraz do:

a

– przygotowania sali głównej i innych pomieszczeń zgodnie z potrzebami uczestników i ich bezpieczeństwem

b

– zabezpieczenia ( w uzgodnieniu z organizatorami ) materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji rozgrywek:

– przygotowania cukierków – punktów w ilości zgodnej z potrzebami imprezy

– zorganizowania JURY rozgrywek, w których, poza sekretarzem, przedstawicielem gospodarzy, winni zdecydowanie uczestniczyć zaprzyjaźnieni seniorzy przygotowani do pełnienia takiej funkcji

– w miarę posiadanych możliwości, dokumentowania przebiegu imprezy

15

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące projektu należy zgłaszać do kierownika

w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku