Serdecznie przepraszamy naszych czytelników, za utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ataki wirusów wymusiły całkowitą przebudowę strony. W ramach rekompensaty za czasochłonność tych prac, przygotowaliśmy dla Państwa nową szatę graficzną czasopisma oraz usprawnienia w obsłudze serwisu. Uporządkowane zostaną również artykuły archiwalne, które będą systematycznie wgrywane.

Na ręce prezesa Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” pana Tomasza Musielskiego chcemy złożyć podziękowania za pomoc udzieloną nam przez Stowarzyszenie przy przebudowie czasopisma. Szczególnie chcemy podziękować informatykowi Stowarzyszenia panu Krzysztofowi Leduchowskiemu za jego wielki wkład pracy, zaangażowanie i innowacyjne podejście do problemu.

Niestety nie udało nam się odzyskać listy mailingowej naszych prenumeratorów. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o nowym numerze o ponowną rejestrację. A tych, którzy zrezygnowali z prenumeraty, a otrzymają takie powiadomienia w wyniku prób odtworzenia listy z fragmentów zapisów zachowanych w komputerze, z góry przepraszany i prosimy o ponowne wyrejestrowanie.

Redakcja

W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego projektu innowacyjnego „Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pomost”, odbędą się bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników placówek z woj. łódzkiego zajmujących się aktywizacją i integracją społeczną osób chorujących psychicznie.

 

Zgodnie z Art. 26a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu [PFRON] miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Pełnomocnika.

4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych kosztów płacy [organizacje pozarządowe], a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów.

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

  • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
  • dużą, zwiększoną się o 40% najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. 

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

  • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
  • dużą, zwiększoną się o 40% najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. 

 

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

  • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
  • dużą w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

  • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
  • dużą w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Szumią jodły szumią knieje
Szumią także tłumy
Bo się wokół wciąż źle dzieje   
A rząd leci w gumy

W poprzednim ustroju mieliśmy zamknięte granice i wszyscy wiedzieliśmy, że mamy obcą, narzuconą nam władzę. Chodziliśmy na pochody pierwszego maja, bo były atrakcyjną rozrywkę, ale fascynowaliśmy się knuciem trzeciego maja. W szkołach obchodziliśmy apele z okazji „jedynie słusznych rocznic”, ale na historii uczyliśmy się o rozwoju naszego państwa i o zwycięstwach naszych wojsk. Byliśmy dumnym i bitnym narodem, który zawsze trzymał się razem i który przez wieki stał na straży chrześcijańskiej Europy. Dlatego to nam udało obalić ustrój komunistyczny.

 

Newsletter pozarządowy rozsyłany przez pana Łukasza Prykowskiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wydawany przez Zarząd Miasta Łodzi od 30 kwietnia 2012 r. portal internetowy skierowany do organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta „Łódź Aktywnych Obywateli” niewątpliwie ułatwia zapoznanie się z tym, co robi Zarząd.

 

 

W połowie stycznia w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbyły się konsultacje „Transport i infrastruktura” potrzebne do „Studium 2016 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Na początku dyskusji dowiedzieliśmy się, że przedstawiony nam plan jest nic nie wart, ponieważ jest już nieaktualny, a aktualny nie może być nam przedstawiony, gdyż czeka na pokazanie go pani prezydent.

 

Jesteśmy grupą osób, które łączy i motywuje do działania miłość do psów w typie bull, wiara w to, że można wzruszyć ludzkie serca i otworzyć innym oczy na cierpienie tych konkretnych ras oraz nadzieja, że wspólnie uda nam się odmienić ich los.

 

 

Na 13 lutego Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprosił przedstawicieli kilku organizacji pozarządowych i Departamentów, aby ocenić dotychczasową współpracę organizacji i administracji samorządowej przy tworzeniu lokalnych polityk publicznych.

 

Lata 2014-2020 będą ostatnim okresem tak dużego wsparcia Unii w dostosowaniu naszej gospodarki do poziomu „starych krajów” i ostatnią szansa na dokonanie wielkich przeobrażeń w naszym regionie. Musimy zapoznać się z czekającymi nas problemami i dobrze zastanowić, jak wykorzystać te środki w możliwie najlepszy sposób?

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wygrało opracowanie diagnozy strategicznej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i zaprosiło mieszkańców na spotkanie prowadzone w formie warsztatu w dniu 13 lutego 2014 r.

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nowego konkursu FIO, Urząd Marszałkowski 13 lutego 2014 roku zorganizował w sali konferencyjnej spotkanie, na którym zaprezentowany został nowy Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz za sady ubiegania się o dotacje.

 

To bardzo dziwna historia, trudno uwierzyć, że tak się dzieje. Jest młoda kotka, rewelacyjna w kontaktach z ludźmi, ufa każdemu, pręży ciałko pod ręką, głośno mruczy. Jest czysta, nie kaprysi przy jedzeniu, nie ma w jej wyglądzie defektów, które sprawiałby by przykrość patrzącemu. Jedynie brak ogona, chociaż to nawet dodaje jej uroku. Jednak nadal nie ma swojego własnego domu.

 

 

Łódź staje się powoli Polskim Centrum Ekologii. Oprócz licznych konferencji organizowanych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego, pracują na to łódzcy przedsiębiorcy.

Działająca na terenie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo Technologicznego firma w4e Centrum Energii Wiatrowej,

 

Kiedy w 1965 roku przyszło mi z rodziną opuścić mieszkanie na ul. Więckowskiego, dostaliśmy do wyboru bloki na Dołach i Żabieńcu. Były jednakowe, ale piękna zieleń wokół Spornej i przyległych ulic sprawiła że wybraliśmy ten rejon Łodzi. Los sprawił że od ośmiu lat mieszkam w tych „wzgardzonych” blokach na Żabieńcu i nie mogę się nadziwić jak tu zielono i pięknie. Kto nie wierzy, zapraszam na spacer ulicą Skarpową. Można przez chwilę zapomnieć, że mieszkamy w wielkim mieście.

 

Suka

Miałem dość ! Po prostu miałem dość. Żona, dzieci, rodzina, praca… Wszystko to nagle przestało mieć znaczenie. Wszędzie było nie tak, nie tak, nie tak… Zimowy wieczór nadawał jeszcze smutnego, beznadziejnego kolorytu. Szare błoto i brudny śnieg… Zabrałem co było pod ręką: tabletki takie i inne…

 

Świat jest wciąż piękny. Trzeba tylko wyjść z domu. Można z przyjaciółmi, lub poszukać znajomych w takim ośrodku, jak Klub Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 w Łodzi.

20 lutego grupa seniorów spędziła miło czas przy emocjonującej nauce gry w bingo, a potem relaksowała się przy piosenkach z dawnych lat. Spotkanie przygotował i prowadził Stanisław Andrzej Średziński.

Następne takie spotkanie 18 marca.

 

W Łodzi jest wiele klubów, świetlic i organizacji, w których można mile spędzić czas. I to nie dzięki wielkim pieniądzom, ale pasji animatorów kultury, edukacji i turystyki oraz ludziom, którzy do tych klubów przychodzą.

 

Stowarzyszenie Absolwent wraz z partnerami, zaprasza na piknik integracyjny Zorganizowani – poznaj bohatera w swojej okolicy. Piknik rozpocznie się w niedzielę 13 kwietnia 2014 o godzinie 13.00, planowane zakończenie o 18.00, w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 47/49 (dziedziniec Business House).