Łódź swój pierwszy okres rozwoju zawdzięcza osiemnastu rzekom o dużym spadku, przy których budowano nie tylko młyny, ale również pierwsze przemysłowe warsztaty tkackie. To właśnie woda była ich napędem, przed oparciem łódzkiego przemysły na maszynach parowych.

 

30 września 2013 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Miejska Rada Seniorów oraz Zespół ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi zorganizowały II Łódzkim Forum Seniora. Spotkanie odbyło się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

 

W weekend 21-22 września na Stawach Stefańskiego odbył się V Piknik Żeglarski po raz kolejny organizowany przez połączone siły dwóch klubów: Klubu Żeglarskiego OPTY z Pałacu Młodzieży oraz Klubu Sportów Wodnych „ŁÓDŹ-RUDA”. Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a cała impreza była współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Szkoła podstawowa nr 61 w łodzi, Stowarzyszenie zielona szkoła oraz Fundacja „NASZE ZOO” w ramach projektu:
„EKO – WEEKEND czyli rodzinne spotkania z ekologią i zdrowiem”
21 września 2013 roku zorganizowały rodzinny festyn ekologiczny.

 

 

12 września w małej sala obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowska 104 Fundacja Sendzimira zorganizowała na warsztat w ramach projektu „Licz na zieleń”. Warsztaty poprowadziły: Karolina Maliszewska – Wiceprezeska Fundacji Sendzimira i Agnieszka Czachowska – doświadczona trenerka i architektka.

 

W ramach schodzącej w dół demokracji, dwa lata temu, zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1198/vi/11 z dnia 9 września 2011 r. została powołana Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań Rady, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem działalności,

należy:

W tej sytuacji pozostaje już tylko postawienie kropki nad „i”, czyli pytanie: czy człowiek, ostatni element ewolucji, jest organizmem żywym, czyli czy wykazuje wszystkie cechy życia?

Jeżeli biologia dzieli wszystko na rzeczy martwe i organizmy żywe, a pszczoły ani nie są rzeczami martwymi (składają się z funkcjonalnych komórek), ani nie są organizmami żywymi (co udowodniliśmy w poprzednim odcinku), to jaki z tego wypływa wniosek? Otóż wniosek może być tylko jeden — pszczoły są elementami żywego organizmu! (Współczesna biologia nie zna innej formy istnienia żywych komórek i ich skupisk).


Zbadajmy, więc, czy to rój jest organizmem żywym?

Przedstawiamy poniżej pierwszą część artykułu Jerzego Daukszy, w którym autor w sposób zmuszający do zasta­nowienia kwestionuje podstawy współczesnej biologii i nie tylko. Kolejne 2 część tekstu opublikujemy w następnych numerach „Politechnika”.

 

Rewolucja matergii*

Na każdym poziomie materii:

  1. Powstają nowe elementy wyższego rzędu z połączenia się elementów niższego rzędu.
  2. Elementy materii wyższego rzędu różnicują się.
  3. Powstają elementy materii mogące się ze sobą łączyć.
  4. Niektóre elementy materii łączą się ze sobą.
  5. Powstają elementy następnego rzędu.

Powstanie elementów wyższego rzędu nie zatrzymuje ewolucji na niższych poziomach, ale może uzależniać niższe poziomy od wyższych.

 

The revolution of matergia *

At every level of matter:

1.     From the elements of interior level appear the new elements of the higher level

2.     The elements of the matter of the higher level start changing

3.     The elements of the matter can connect

4.     Some of this elements are connected

5.     The elements of the next level appear

The emergence of higher order elements does not stop evolution at lower levels, although it may make the lower levels elements subordinated from the higher level elements.

 

W małej, okrągłej auli „Paragrafu” – na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, w piątek 13 grudnia spotkały się osoby i organizacje zainteresowane debatą „Miasto przyjazne mieszkańcom, miasto zrównoważonego rozwoju” zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

 

 

Od mszy świętej w intencji ojczyzny o godzinie 1000,celebrowanej przez biskupa Adama Lepę w bazylice archikatedralnej, rozpoczęły się w Łodzi obchody Święta Niepodległości. Mieszkańcy i liczne poczty sztandarowe wyszli następnie przed Grób Nieznanego Żołnierza.

10 października jest Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Uroczystość na terenie Galerii Łódzkiej zorganizował Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy z Urzędem Miasta.

 

 

VI Gala Wolontariatu w Łodzi już za nami – działo się.

W środę, 4 grudnia 2013 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, odbyła się szósta już edycja imprezy, której celem było wyróżnienie najaktywniejszych społeczników działających na obszarze regionu łódzkiego.

 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”Towarzystwo Przyjaciół NiepełnosprawnychGmina Miasto BrzezinyOgólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni SocjalnychEuropejska Sieć Franczyzy Społecznej i Konsorcjum CGM

 

w dniach 14 – 15 listopada 2013 r. zorganizowały II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych (II International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconą zagadnieniom ekonomii społecznej. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu „PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięło udział ok. 200 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z 16 krajów, w tym z Indii, Ugandy, Pakistanu i Korei Południowej. 

Hasło Moda na wolontariat – przepis na promowanie kreatywnego wolontariatu było tematem wiodącym kwartalnego spotkania koordynatorów współpracujących z biurem PPPW „Centerko”, które odbyło się 16.10.2013 r. w Stowarzyszeniu „Pomost”. Uczestnicy dzielili się  informacjami o tym, co słychać w poszczególnych organizacjach oraz starali się wypracować atrakcyjne pomysły promocji wolontariatui ofert dla wolontariuszy.

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo Matematykom i Informatykom poszerzyła swoje wsparcie na wszystkich niepełnosprawnych i w związku z tym dwa miesiące temu zmieniła nazwę na Fundacja Aktywizacja. Jej łódzki oddział zorganizował 05.12.2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego spotkanie

pt. „Postaw na pracę – zatrudnij osobę niepełnosprawną”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków po raz dziesiąty wzięła udział w zbiórkach Banku Żywności dla rodzin wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodziło również o zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia. Zbiórce dodatkową wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest na pracy wolontariuszy.

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, 14 października 2013 roku odbyły się konsultacje projektu Rady Miejskiej „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

 

Odszedł w niebyt czas honoru
Wspólnych rozmów wspólnych działań
Dziś nie stawia nikt oporu
Światu sklepów i zakłamań

W jesiennej edycji z okazji Święta Niepodległości uchwałą nr LXXII/1505/13 Rada Miejska w Łodzi 16 października nadała 22 Łodzianom i 2 organizacjom odznaki „Za zasługi dla Miasta Łodzi”.

 

http://www.sciaga.pl/tekst/38763-39-porownanie_komorek_prokariotycznych_i_eukariotycznych

 

1. Komórka prokariotyczna [bezjądrzasta, dop. redakcji]

Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego.

 

Mitochondrialny DNA


Świat ludzi coraz głębiej wnika w przyrodę i coraz bardziej ją zmienia. Kiedyś rolnicy karczowali lasy, aby założyć pola uprawne i hodować zwierzęta. Tworzyli nowe rasy, aby lepiej służyły człowiekowi. Wiele z tych zwierząt było ich przyjaciółmi, z którymi razem pracowali, a nawet razem mieszkali.