Drukuj
2013
NR 4

W dniach 18 – 20 czerwca 2013 roku odbyła się w Poznaniu i w okolicy „wizyta studyjna” uczestników projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego przez łódzkie Stowarzyszenie „JA-TY-MY” i Centrum OPUS z Łodzi.

Wizyta studyjna -to forma pobytu- w miejscu innym niż własna działalność, polegająca na zdobywaniu umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy społeczno – zawodowej wpływającej i wzmacniającej rozwój doświadczeń. To innowacyjna forma szkolenia wyjazdowego w miejscu gdzie można poznać jak działają inni i robią to lepiej lub inaczej niż my.

Uczestnikami tej wizyty byli liderzy podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi, a miejscem szkolenia była sieć pięknych ośrodków ekonomii społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania.

Fundacja pomocy wzajemnej „Barka” jest „dzieckiem” psychologów Barbary i Tomasza Sadowskich. Struktura i funkcjonowanie sieci ośrodków  powstałych przy macierzystej Fundacji są wynikiem  wieloletniego doświadczenia zawodowego twórców Fundacji i wyjazdu pani Barbary Sadowskiej do Włoch w roku 2002, kiedy to przywiozła wiedzę o strukturze włoskich stowarzyszeń.

 

 Celem fundacji jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia poprzez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Natomiast Centrum Integracji Społecznej – Szkoła Barki jest nowatorskim programem reintegracji społecznej i zawodowej oraz pierwszą instytucją tego typu w Polsce. Bazuje ono na 70-letnim doświadczeniu Szkoły H. Ch. Kofeda z Danii, a także doświadczeniu Fundacji pomocy wzajemnej „Barka”. Idea Gospodarki Solidarnej Barka towarzysząca Fundacji pomocy wzajemnej „Barka” znalazła również swoje uznanie w Kanadzie. W dniu 20 marca 2013 roku została zarejestrowana „Barka Canada Social Integration Society” z siedzibą w Surrey w Zachodniej Kanadzie. Barka Kanada została założona przez panią Mariolę Placewicz (Przewodniczącą Zarządu), Włodzimierza Placewicza, Katarzynę Major, Piotra Respondka i Błażeja Babiarza. Misją Barki Kanada jest niesienie pomocy grupom najbardziej potrzebującym, w tym koncentracja na tych, którzy do Kanady przybyli z Europy Środkowej i Wschodniej.