Drukuj
2013
NR 4

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków dla dwóch grup: w Łodzi 30 osób (20 os. – 60+ i 10 os. – 13-18) i w gminie Aleksandrów 30 osób (20 os. – 60+ i 10os. – 13-18) zrealizowało projekt ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  1. „JA TEŻ MOGĘ UCZESTNICZYĆ – 2012/2013”.

Projekt  składał się z wielu warsztatów:

 

W ramach tego ostatniego działania odbyło się:

1. Spotkanie z dietetykiem.
2. Pokaz udzielania pierwszej pomocy.
3. Cykliczne zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla wszystkich uczestników, prowadzone raz w tygodniu przez cały okres  projektu. W Łodzi były to gimnastyka rekreacyjna połączona z elementami fitness.