Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków dla dwóch grup: w Łodzi 30 osób (20 os. – 60+ i 10 os. – 13-18) i w gminie Aleksandrów 30 osób (20 os. – 60+ i 10os. – 13-18) zrealizowało projekt ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  1. „JA TEŻ MOGĘ UCZESTNICZYĆ – 2012/2013”.

Projekt  składał się z wielu warsztatów:

  •        „Tradycje Bożonarodzeniowe”.
  •        Wigilia ekumeniczna w Łodzi.
  •        Spotkanie integracyjne w gminie Aleksandrów, połączone z zabawą karnawałową.
  •        „Wolontariat – mogę być pomocny”.
  •        „Komputer – nie taki diabeł straszny”.
  •        „Wiosna mój nowy cel”.
  •        Spotkanie wiosenno-wielkanocne w gminie Aleksandrów.
  •      „Moje zdrowie” – działanie mające na celu przybliżenie informacji na temat zdrowego i aktywnego trybu życia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

W ramach tego ostatniego działania odbyło się:

1. Spotkanie z dietetykiem.
2. Pokaz udzielania pierwszej pomocy.
3. Cykliczne zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla wszystkich uczestników, prowadzone raz w tygodniu przez cały okres  projektu. W Łodzi były to gimnastyka rekreacyjna połączona z elementami fitness.