Drukuj
2013
NR 4

7-8 września br. odbył się w Łodzi MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013. Tym razem odbył się na terenie hali Atlas Arena. W ramach imprezy zagrało wiele bardzo ciekawych zespołów, na koncerty których wstęp był wolny.

 

Mixer Regionalny Łódzkie 2013 to przede wszystkim impreza wystawienniczo – kulturalna wokół hali. Wśród ponad 60 wystawców z całego regionu, głównie przedstawicieli gmin, znalazły się Spółdzielnie Socjalne naszego województwa. Pokazały, jak kreatywni mogą być ludzie nawet w czasach kryzysu, jeżeli dostaną niewielkie wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej. Swoje stoiska pokazały Spółdzielnie Socjalne:

Wyroby swoich podopiecznych pokazały też dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej:

W pobliżu miasteczka wystawienniczego utworzona została Strefa Aktywności, w której znalazło się 5 centrów tematycznych. W centrum  „Ochrona Przyrody” poprzez konkursy, zabawy i gry uczono o ekologii i przyrodzie w woj. łódzkim. Dodatkowymi atrakcjami była wieża wodna i gigantyczne klocki. Za tę ekspozycję odpowiadały: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecny też był nowo powstały Łódzki Odział Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „SALAMANDRA” oraz Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Ściągnęli oni do Łodzi Ekomobil Jeżowóz z Białegostoku, który rozszerzył program mobilnej edukacji ekologicznej na całą Polskę. Prezentował np. biedronki w formie zarówno imago (dorosłej), jak i larwalnej.
Informując o aktywności organizacji pozarządowych, nie można pominąć obecnej w świadomości wszystkich Łodzian Fundacji Filmowej „SE-MA-FOR”, która animowała zabawy dzieci, obecnych na Jarmarku.