PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy 2013 r.

 1. Koszty pracy:
 2. Płaca minimalnabrutto 1600,00
 3. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Składka – rentowa        –  6,50% x 1600,00 = 104,00
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1600,00 =   30,88
                                                           Razem     291,04

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1600,00 = 39,20
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,60
                                                                                                            Razem        40,80

Koszty pracy: 1600,00 + 291,04 + 40,80 = 1931,84 :
                                      PFRON:                – 420,00
                                   PRACODAWCA   – 1511,84

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Rentowe       – 1,50% x 1600,00 =   24,00
 • Chorobowe   – 2,45% x 1600,00 =   39,20
                                          Razem    219,36
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 1600,00 – 219,36 = 1380,64
 • 1380,64 x 7,50%  =    103,55
 • 1380,64 x 9%       =    124,26

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% – 46,33 =   182,09
 • 182,09 – 103,55 = 78,54   à 79
 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% =   228,42
 • 228,42 – 103,55 = 124,87 à 125
 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

1600,00 – 219,36 – 124,26 – 79 = 1177,38

1500,00 – 219,36 – 124,26 – 125 = 1131,38

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy 2013 r.

 1. Płaca minimalnabrutto 1600,00
 2. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Składka – rentowa        –  6,50% x 1600,00 = 104,00
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1600,00 =   30,88
                                                           Razem     291,04

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1600,00 = 39,20
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,60
                                                                                                            Razem        40,80

Koszty pracy: 1600,00 + 291,04 + 40,80 = 1931,84 :
                                      PFRON:              – 1080,00
                                   PRACODAWCA   –  851,84

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Rentowe       – 1,50% x 1600,00 =   24,00
 • Chorobowe   – 2,45% x 1600,00 =   39,20
                                          Razem    219,36
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 1600,00 – 219,36 = 1380,64
 • 1380,64 x 7,50%  =    103,55
 • 1380,64 x 9%       =    124,26

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% – 46,33 =   182,09
 • 182,09 – 103,55 = 78,54   à 79
 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% =   228,42
 • 228,42 – 103,55 = 124,87 à 125
 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

1600,00 – 219,36 – 124,26 – 79 = 1177,38

1500,00 – 219,36 – 124,26 – 125 = 1131,38

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy 2013 r.  

 1. Płaca minimalnabrutto 1600,00
 2. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Składka – rentowa        –  6,50% x 1600,00 = 104,00
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1600,00 =   30,88
                                                           Razem     291,04

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1600,00 = 39,20
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,60
                                                                                                            Razem        40,80

Koszty pracy: 1600,00 + 291,04 + 40,80 = 1931,84 :
                                      PFRON:              – 1050,00
                                   PRACODAWCA   –  881,84

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 1600,00 = 156,16
 • Rentowe       – 1,50% x 1600,00 =   24,00
 • Chorobowe   – 2,45% x 1600,00 =   39,20
                                          Razem    219,36
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 1600,00 – 219,36 = 1380,64
 • 1380,64 x 7,50%  =    103,55
 • 1380,64 x 9%       =    124,26

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% – 46,33 =   182,09
 • 182,09 – 103,55 = 78,54   à 79
 • 1380,64 – 111,25 = 1269,39
 • 1269 x 18% =   228,42
 • 228,42 – 103,55 = 124,87 à 125
 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

1600,00 – 219,36 – 124,26 – 79 = 1177,38

1500,00 – 219,36 – 124,26 – 125 = 1131,38

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy 2013 r.  

 1. Koszty pracy:
 2. Płacabrutto
 • 1890,00 x 100% :75% = 2520,00
 • 2520,00 x 100% : 120,74% = 2087,13
 1. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna  – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2087,13 = 135,66
 • Składka – wypadkowa  –1,93% x 2087,13 =   40,28
                                                            Razem   379,64

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                  – 2,45% x 2087,13 = 51,13
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2087,13 =  2,09
                                                                                                                 Razem  53,22

Koszty pracy: 2087,13 + 379,64 + 53,22 = 2519,99:
                                 PFRON:                 –   1890,00
                             PRACODAWCA      –     629,99

 1. B. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Rentowe       – 1,50% x 2087,13 =   31,31
 • Chorobowe   – 2,45% x 2087,13 =   51,13
                                           Razem   286,14
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2087,13 – 286,14 = 1800,99
 • 1800,99 x 7,50%  =   135,07
 • 1800,99 x 9%       =   162,09

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% – 46, 33 = 257,87
 • 257,87 – 135,07 = 122,80 à 123
 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% = 304,20
 • 304,20 – 135,07 = 169,13 à 169
 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 123 = 1515,90

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 169 = 1469,90

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy 2013 r.  

 1. Koszty pracy:
 2. Płacabrutto
 • 1890,00 x 100% :75% = 2520,00
 • 2520,00 x 100% : 120,74% = 2087,13
 1. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna  – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2087,13 = 135,66
 • Składka – wypadkowa  –1,93% x 2087,13 =   40,28
                                                            Razem   379,64

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                  – 2,45% x 2087,13 = 51,13
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2087,13 =  2,09
                                                                                                                 Razem  53,22

Koszty pracy: 2087,13 + 379,64 + 53,22 = 2519,99:
                                 PFRON:                 –   1890,00
                             PRACODAWCA      –     629,99

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Rentowe       – 1,50% x 2087,13 =   31,31
 • Chorobowe   – 2,45% x 2087,13 =   51,13
                                           Razem   286,14
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 2087,13 – 286,14 = 1800,99
 • 1800,99 x 7,50%  =   135,07
 • 1800,99 x 9%       =   162,09

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% – 46, 33 = 257,87
 • 257,87 – 135,07 = 122,80 à 123
 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% = 304,20
 • 304,20 – 135,07 = 169,13 à 169

 

 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 123 = 1515,90

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 169 = 1469,90

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla I grupy 2013 r.  

 1. Koszty pracy:
 2. Płacabrutto
 • 2970,00 x 100% :75% = 3960,00
 • 3960,00 x 100% : 120,74% = 3279,77
 1. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 • Składka – emerytalna – 9,76% x 3279,77 = 320,11
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 3279,77 = 213,19
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 3279,77 =   54,77
                                                        Razem       588,07

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 3279,77 = 80,35
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 3279,77 =   3,28
                                                                                                                 Razem   83,63

Koszty pracy: 3279,77 + 588,07 + 83,63 = 3951,47:
                                   PFRON:                 – 2970,00
                                PRACODAWCA    –     981,47

 1. Płaca netto:
 2. Ubezpieczenie społeczne pracownika:
 • Emerytalne   – 9,76% x 3279,77 = 320,11
 • Rentowe       – 1,50% x 3279,77 =   49,20
 • Chorobowe   – 2,45% x 3279,77 =   80,35
                                         Razem      449,66
 1. Ubezpieczenia zdrowotne:
 • 3279,77 – 449,66 = 2830,11
 • 2830,11 x 7,50%  =   212,26
 • 2830,11 x 9%       =   254,71

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 2830,11 – 111,25 = 2718,86
 • 2719 x 18% – 46,33 = 443,09
 • 443,09 – 212,26 = 230.83 à 231
 • 2830,11 – 111,25 = 2718,86
 • 2719 x 18%   =  489,42
 • 489,42 – 212,26 = 277,16 à 277

 

 1. Wynagrodzenienetto:

bezrobotnych:

rencistów:

3279,77 – 449,66 – 254,71 – 231 = 2344,49

3279,77 – 449,66 – 254,71 – 277 = 2298,40