17 września 2013 r. Łódzkie Centrum Obywatelskie (utworzone przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Centrum OPUS i FERSO) zorganizowało spotkanie dotyczące zorganizowania wiosną przyszłego roku Łódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przez organizacje pozarządowe naszego miasta.

 

Mieliśmy się zastanowić:

  • Jaki wizerunek łódzkiego sektora pozarządowego chcemy kreować? przyjazny? niezależny? profesjonalny? nowoczesny? A może wymagający wsparcia obywateli?
  • Czy łódzkie organizacje są na tyle zintegrowane by przemówić do mieszkańców jednym głosem? Co mamy im do zaprezentowania?
  • W jakiej formule forum spełni oczekiwania odbiorców i współorganizatorów?

Po przedstawieniu się wszystkich obecnych, rozpoczęła się ożywiona dyskusja:

  1. Jak włączyć się w działania?
  2. Czego ma dotyczyć ŁFOP?
  3. Gdzie i kiedy powinien się odbyć?
  4. Skąd finansowanie?
  5. Jakie programy artystyczne należy przygotować?

W trakcie dwugodzinnej wymiany opinii na temat proponowanej imprezy okazało się, że przedstawiciele NGO-sów mają bardzo różną wizję Łódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Mimo różnych propozycji działań, udało się wypracować wstępne założenia organizacyjne. Uczestnicy ustalili też, że należy się ponownie spotkać, aby kontynuować rozmowy.