Drukuj
2013
NR 4

Szanowny Panie,

W związku z Pana prośbą przesyłam informacje nt. podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących odpłatną statutowej działalności pożytku publicznego.

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, i o wysokości stawek decyduje rada gminy.

 

W Łodzi wysokości te definiuje UCHWAŁA NR LI/1046/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rada Miejska nie ma jednak pełnej dowolności w wyznaczeniu stawek, gdyż górne stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, a dokładnie Art. 5 ustawy.  Stawki te dotyczą również nieruchomości zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Nie jest więc możliwe całkowite zwolnienie z tych opłat, gdyż konieczność ich uiszczania narzucona jest ustawowo

 

Pozdrawiam,
Łukasz Prykowski,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel.(42) 638-55-65