Tylko urzędnicy
Znają demokrację
Bo cokolwiek zrobią
Zawsze mają rację

Aby rewitalizować swoje zaniedbane przez poprzedni system miasta, mogliśmy skorzystać z dotacji unijnych. Ale Unia biednemu nie daje. Trzeba mieć swój wkład finansowy. Wszystkie duże miasta zaczęły więc się zadłużać. Wszystkie, oprócz Łodzi, która została „w dołkach startowych”.

 

W dniach 18 – 20 czerwca 2013 roku odbyła się w Poznaniu i w okolicy „wizyta studyjna” uczestników projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego przez łódzkie Stowarzyszenie „JA-TY-MY” i Centrum OPUS z Łodzi.

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków dla dwóch grup: w Łodzi 30 osób (20 os. – 60+ i 10 os. – 13-18) i w gminie Aleksandrów 30 osób (20 os. – 60+ i 10os. – 13-18) zrealizowało projekt ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

7-8 września br. odbył się w Łodzi MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013. Tym razem odbył się na terenie hali Atlas Arena. W ramach imprezy zagrało wiele bardzo ciekawych zespołów, na koncerty których wstęp był wolny.

 

Rośliny mają olbrzymi wpływ na zdrowie, życie i samopoczucie ludzi. Tak było od wieków, praktycznie od początku życia ludzi na Ziemi. Obecnie przy wzrastającym zatruciu środowiska na naszej planecie ma to coraz większe znaczenie. Substancje toksyczne są wszędzie, w tym również w naszych mieszkaniach.

edług mitologii ludów Środkowej Europy: Słowian, Prusów, Jaćwingów i Litwinów, na początku świata byli dwaj bogowie: Perun i Weles.

 Perun pływał łodzią po bezkresnej wodzie, a Weles zamieszkiwał w głębinach. Pewnego dania Weles zaproponował stworzenie lądu. Zanurkował do dna, aby przynieść Perunowi garść ziemi. Ten sypnął ją z łodzi i w miejscu, gdzie ziemia spadła na wodę, powstała wyspa. Była jednak zbyt mała, aby pomieścić dwóch bogów. Weles postanowił uśmiercić Peruna i w nocy, gdy Perun zasnął, Weles usiłował zepchnąć go do wody. Jednak tam, gdzie przetoczył się Perun, powstał nowy ląd. W końcu ląd zrobił się bardzo duży, a Weles opadł z sił. Gdy Perun się zbudził, zapędził Welesa gromami głęboko pod ziemię, a sam zamieszkał w niebiosach.

Inny mit mówi, że Weles ukradł niebiańskie bydło płodności, ale w walce o nie, zwyciężył go Perun

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

  • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
  • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

17 września 2013 r. Łódzkie Centrum Obywatelskie (utworzone przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Centrum OPUS i FERSO) zorganizowało spotkanie dotyczące zorganizowania wiosną przyszłego roku Łódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przez organizacje pozarządowe naszego miasta.

 

Szanowny Panie,

W związku z Pana prośbą przesyłam informacje nt. podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących odpłatną statutowej działalności pożytku publicznego.

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, i o wysokości stawek decyduje rada gminy.