Skutki zniszczenia pomnika przyrody i innych drzew

 

Na drodze między Zgierzem a Strykowem rosną wiekowe srebrne klony. Aleja ta stanowi pomnik przyrody, jeden z niewielu w Europie.

W chwili obecnej nastąpiła tragiczna dewastacja tych starych drzew tak cennych dla ochrony środowiska i mieszkających tam ludzi. Skutki zdrowotne dla mieszkańców będą tragiczne. Ruch samochodowy na tej drodze jest duży! Szczególnie niebezpieczne są samochody z silnikami diesla. Produkują one bardzo toksyczne dla ludzi i zwierząt substancje chemiczne, które rozprzestrzeniają się na odległość około 500 metrów od drogi, w obie strony. Substancje te powodują choroby alergiczne oraz różne rodzaje raka. Stare drzewa produkują tlen, który jest cięższy od powietrza, podobnie jak spaliny, a więc powoduje on rozrzedzanie spalin. W wielu przypadkach nawet ich neutralizację po przez reakcje utleniania. Ogłowienie drzew rosnących przy tej drodze spowoduje brak tlenu, oraz działanie stężonych spalin na znajdujących się tam ludzi, Znacząco wzrośnie w zw. z tym w najbliższych latach zachorowalność okolicznych mieszkańców na choroby alergiczne do raka włącznie. Szczególnie niebezpieczny będzie pobyt w hotelu nowobudowanym przy tej drodze. Dewastacja drzew spowoduje zagrożenie życia szczególnie dzieci. Ci którzy dokonali tej wycinki powinni ponieść dotkliwe kary! Chodzi o kary pieniężne analogiczne do tych nakładanych przy wycinaniu drzew. Biorąc pod uwagę średnice i obwody ogłowionych drzew kary pieniężne nie powinny być niskie! Należy nauczyć się rozróżniać dwie metody przycinania gałęzi rosnących drzew: niewielką dopuszczalną korektę gałęzi kolidujących z napowietrznymi instalacjami elektrycznymi.(z uwagi na zdrowie ludzi dawno już powinny być to kable ziemne) często zainstalowanymi zbyt nisko, a ogławianiem drzew. Metoda ogławiania raczej niszczenia drzew powinna być niedopuszczalna i surowo karana gdziekolwiek zaistnieje, prowadzi ona w wielu przypadkach do usychania drzewa.

 

Bardzo często brak wiedzy dysydentów i wykonawców inwestycji staje się tragiczne dla środowiska i ludzi. Taka sytuacja jest aktualnie w Mieście Łodzi. Prowadzone inwestycje powodują masowe wycinanie starych drzew w nieprzewietrzanym mieście. W mieście o ograniczonym okresie czasu przeżywalności całej populacji mieszkańców. Za taki stan rzeczy odpowiada niewątpliwie zanieczyszczenie powietrza i obniżenie ilości tlenu w powietrzu, o czy dokładnie wiedzą mieszkańcy miast znajdujących się 3000 m nad poziomem morza. Jeden z przykładów to miasto Meksyk…

 

W takiej sytuacji każdy kosztorys inwestycyjny powinien zawierać pozycję finansowania przesadzania z placu budowy dużych, starych drzew oraz koszty rocznej ich pielęgnacji po przesadzeniu. W razie jednak uzasadnionej konieczności wycięcia drzewa którego nie można przesadzić, trzeba na to miejsce posadzić 10 szt. drzew na wyznaczonym terenie.

 

Pozwolenie na budowę powinno być wydawane po sprawdzeniu istnienia odpowiedniego punktu w kosztorysie inwestycji. Zanieczyszczenie środowiska w Łodzi jest bardzo duże wynika ono z tranzytowego ruchu ciężarowego transportu samochodowego ulicami Miasta szczególnie zlokalizowanymi od jego zachodniej strony oraz przelotu nad miastem (w obie strony) samolotów dążących na lotnisko zlokalizowane od strony zachodniej miasta. Przypominam że przewaga wiatrów w Łodzi to wiatry wiejące z zachodu, a więc wszystkie zanieczyszczenia powietrza zwiewane są na miasto. Związki toksyczne produkowane przez w/w środki transportu i wycinka starych drzew ze śródmieścia spowodują w najbliższych latach prawdopodobnie wzrost zachorowań mieszkańców Łodzi na choroby od alergicznych począwszy do raka włącznie.

 

Dojdą do tego jeszcze choroby grzybicze spowodowane obniżeniem odporności organizmów. Trzeba wiedzieć o fakcie że w ciągu ostatnich stu lat do środowiska życia człowieka trafiło około 500 nowych substancji chemicznych, działających często negatywnie na środowisko, a toksycznie na organizmy ludzi i zwierząt w tym hodowlanych, a więc stanowiących pokarm .Są to między innymi: środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, chemiczne dodatki do żywności, dodatki do materiałów budowlanych, farby i lakiery, środki czystości, kosmetyki, leki, środki pędne, tworzywa sztuczne, często spalane w domowych piecach z powstawaniem bardzo toksycznych monomerów i dioksyn, materiały przeznaczone do produkcji mebli i wiele innych. Trudno wymienić wszystkie, warto jednak wiedzieć jakie grupy substancji mogą być toksyczne i unikać ich albo wpływać na zmniejszenie kontaktu z nimi. Najbardziej negatywne jest zmniejszenie się ilości tleny w powietrzu wdychanym przez ludzi!

Nie można więc w żadnym przypadku dopuszczać do wycinania starych dużych drzew produkujących dużo tlenu nawet jeżeli za tym idzie konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta .Płuca miasta to nie tylko skupiska drzew ,to również nasadzenia będące na każdym podwórku jak najbliżej mieszkań ludzkich. Wiedzą o tym bardzo dobrze Niemcy w związku z tym robią ogrody zimowe na balkonach kamienic obudowują je aluminiowymi, oszklonymi konstrukcjami. Jeżeli reguł ochrony środowiska w miastach nie będzie się przestrzegać w tym wycinać drzewa to dzieci będą coraz słabsze będzie się ich rodzić mało, a dorośli będą często odwiedzać szpitale. Radykalnie wzrośnie ilość zachorowań na choroby cywilizacyjne, a inwalidztwo ludzi nastąpi w młodym wieku. W konsekwencji okaże się że przedłużenie okresu pracy do wieku 67 lat będzie fikcja!

Ochrona środowiska miejskiego, to cały zespół działań w kierunku obniżenia zanieczyszczeń. W tym ilości pyłów zwiększenie ilości tlenu w powietrzu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza toksycznymi substancjami (śmietniki produkujące gaz wysypiskowy można wyeliminować stosując młynki pod zlewozmywakami) zwiększenie powierzchni parków, usunięcie ciężkiego transportu samochodowego z granic miasta, radykalne obniżenie hałasu. Koniecznością jest prowadzenie polityki przyjaznej środowisku i ludziom. Dotyczy to szczególnie miast i środowisk ludzkich w których zagrożenie zdrowia mieszkańców jest największe.

 Helena Sitkowska