Drukuj
2013
NR 3

Wszyscy znamy mitologię Egipcjan, Greków i Rzymian. Młodzi ludzie uczą się tego w szkołach, a nie mają zajęć związanych z mitologią swoich przodków, która jest dorobkiem nie tylko kultury polskiej.

 

 

Mijają lata, a nasza elita kulturalna wciąż powtarza zarzut, że polska jest „służebnicą cudzą”, ponieważ potrafiła być tylko „pawiem narodów i papugą”. Dotyczy to nie tylko Polaków ale wszystkich narodów, zamieszkujących tereny dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie można by było wysunąć takiej tezy gdybyśmy np. mieli możliwość dokładnego uczenia się historii kultury i religii kręgu kulturowego, w którym przyszło nam się wychować.

Jeszcze do niedawna ta wspólna historia łączyła nasze narody, ale stałe wpajanie obcych wzorców społeczeństwu pozbawionemu korzeni powoduje, że oddalamy się od siebie coraz bardziej.

Z opracowań Aleksandra Brucker’a wiadomo, że to „Średniowieczni autorzy często nie mogli lub nie umieli dotrzeć do informacji o pogańskiej wierze, że widzieli pogaństwo przez okulary teologów chrześcijańskich lub mitologii grecko-rzymskiej. Jedno i drugie było fałszywe. Dlatego należy się zgodzić się ze zdaniem Jerzego Grosika, który słusznie twierdzi, że „Bogatą historię ziem Polski poznajemy nie tylko dzięki przekazom kronikarskim, ale również dzięki odkryciom archeologicznym, które wykazując odwieczną i rdzenną przeszłość słowiańską naszego kraju wychodziły nieraz poza granice nauki stając się zjawiskiem o charakterze społecznym”.

Aleksander Gieysztor uważa, że obraz mitologii słowiańskiej „przyrównać by można do gęstej puszczy. Przeciskają się przez nią i wychodzą na światło nieliczne wielkie bóstwa … Obok tych bóstw naczelnych zajmujących się światem i społeczeństwem krążą istoty, których obszarem działania są zagrody, pola, wody i lasy.”

Jak widać nasza mitologia to bardzo interesujący i obszerny temat obejmujący etiologię naszych zachowań oraz przywar narodowych.

Dla wszystkich, których zainteresował temat w następnych numerach przedstawiane będą kolejne bóstwa oraz duchy i demony.