Motto: „Człowiek jest bogaty nie tym co posiada lecz tym co się dzieli”

 

Jan Paweł II

 

Jaga Paduch urodziła się w Świdnicy. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie akordeonu i śpiewu. Od roku 1970 jest Łodzianką. Wtedy to rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi.

 

 

 

Już jako szesnastolatka na licznych konkursach piosenki zdobywała nagrody oraz wyróżnienia. Równie bardzo była kochana przez szanowne jury jak i przez publiczność np. Na Festiwalu Piosenki Radzieckiej równolegle z nagrodą Zrzeszenia Studentów Polskich otrzymała także nagrodę publiczności, która co warto przypomnieć jest przecież nagrodą najwyżej cenioną przez samych artystów.

 

Pierwsze sukcesy estradowe wpłynęły na całe życie Jagi Paduch. Podjęła ona decyzje o rozpoczęciu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Stąd też jej udział oraz nagrody na Łódzkich Giełdach Piosenki i Konkursach młodych talentów. Już jako studentka brała udział w przedstawieniach operowych i operetkowych m. in. „Cosi Fan Tutte”, „Wesele Figara”, „Moule Roouge” oraz w przedstawieniach teatralnych np. „Popiół i Diament”, „Kochany panie Jonesco”

 

Po sześciu latach ukończyła studia z tytułem magistra sztuki i rozpoczęła występy na terenie całego kraju oraz za granicą m. in. w Czechosłowacji, NRD, NRF, Jugosławii, Szwecji, na Węgrzech i w Związku Radzieckim. Śpiewała także w kabaretach „Kapota” i „Trep” przede wszystkim jednak w „Kabarecie Estrady Łódzkiej”. Dwukrotnie była także oklaskiwana przez publiczność na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

 

Po rozwiązaniu Estrady Łódzkiej pracowała jako solistka Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, z którą występowała w kraju i za granicą np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Francji i na Węgrzech.

 

Od 14 lat w kościołach i sanktuariach śpiewa muzykę sakralną prowadzi również zajęcia z zakresu muzykoterapii w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Justynowie. Od 9 lat jest również wokalnym filarem pierwszego w Polsce wolontariatu artystycznego, którego podstawy formalne zostały stworzone przez Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywy Rozsądnych Polaków panią Danutę Majdańską. Jaga Paduch występuje w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie np. dla dzieci pt. „Mikołajki” czy „Dzień Dziecka” albo dla dorosłych „Dzień kobiet” i „Dzień Sąsiada” oraz spotkania wigilijne.

 

Jaga Paduch to artystka wielkiego formatu. Jej talent i oddanie kulturze zostały potwierdzone w trakcie festynu rodzinnego zorganizowanego przez Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywy Rozsądnych Polaków panią Danutę Majdańską. W trakcie tej imprezy Jaga Paduch z inicjatywy i na wniosek „Stowarzyszenia Rozsądnych Polaków” została odznaczona nagrodą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymała ją z rąk pana Posła RP Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 

Niewątpliwie jednak największym atutem Jagi Paduch jest to, że mimo swojego talentu potrafi pozostać dobrym człowiekiem . Tego stanu rzeczy aktywnie dowodzi od 14 lat np. poprzez współrealizację wolontariatu artystycznego oraz własne nastawienie do świata.

 

Tuż po wręczeniu nagrody „Zasłużony dla kultury” Jaga Paduch zapytana o to czym dla niej jest kultura?: odpowiedziała

 

„Kultura jest szerzeniem piękna, ogólnie powinna być pięknem – wszędzie w poezji, muzyce… tak jak człowiek został stworzony do piękna. Przykro mi jest gdy artyści modyfikują pojęcie piękna. Wydaje mi się, że pilnie należy promować piękno. Jestem za szerzeniem piękna”.

 

Redaktorzy czasopisma „Zielonym na prawo” w odpowiedzi na pytanie dlaczego wybrała muzykę? usłyszeli:

 

„Muzyka jest wszędzie, a człowiek żyje w symbiozie z przyrodą. Powinniśmy być jak słońce, które mimo nędzy tego świata każdego rana i tak wstaje. Zdolności muzyczne odziedziczyłam po mamie. Dostałam jako dar. Dlatego staram się przekazywać wiadomości młodym. Po za tym muzyka jest terapią”.

 

Artystka „Zasłużona dla Kultury” zapytana dlaczego zajęła się wolontariatem stwierdziła:

 

„Jak powiedział Jan Paweł II, to co cytuje także Danuta Majdańska na swojej stronie, „Człowiek jest bogaty nie tym co posiada lecz tym co się dzieli””.

 

Jaga Paduch na koniec poproszona o dobrą radę dla młodszych kolegów z branży stwierdziła:

 

„Trzeba kochać, kochać to co się robi i lubić to co się robi, nawet jeśli okoliczności się nie składają. Jeśli człowiek będzie oddawał kawałek swojego serca wtedy będzie lżej.”