Drukuj
2013
NR 3

Z okazji Święta Rodziny w dniu 27. 05. 2013r w Szkole Podstawowej nr 61 im Jana Kochanowskiego w Łodzi na ulicy Przędzalnianej 70 odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach innowacji pedagogicznej roku szkolnego 2012-2013. Tego dnia do szkoły przyjechali także oficjalni goście:

doradcy metodyczni z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pani Aleksandra Proc i pani Anna Koralewska, którzy wręczyli wyróżnienie za innowacyjny pomysł zajęć pozalekcyjnych; projektanci lalek państwo Grażyna i Jan Zielińscy, aktorka Katarzyna Tarkowska, przewodnik po łodzi pani Beata Arabska, założycielka prawdopodobnie najmłodszego teatru w Polsce – teatru żłobkowego pani Lucyna Przybylska oraz redaktorzy czasopisma „Zielonym na prawo”.

Na początku warto wspomnieć o samej strategii rozwoju i misji tej szkoły. Placówka wykorzystuje arteterapię jako formę edukacji pozaszkolnej. Zwiedzając szkołę można się przekonać, że ta innowacja pedagogiczna, która odbywała się w roku szkolnym 2012-2013 nie była pierwszą taką inicjatywą. Na ścianach szkoły zawieszone były np. zdjęcia łódzkich fabryk. Fotografie były robione przez dzieci w ramach projektu edukacyjnego pt. „Dominując nad Fabryczną Łodzią”. Ta zwykła, a jednak niezwykła szkoła jest jedną z nielicznych już szkół z zasadami. Świadczy o tym nie tylko sama atmosfera w tej placówce ale również kodeksy wiszące na ścianach. Co ważne kodeksy te obowiązują zarówno uczniów jak i nauczycieli. Każdy kto wejdzie do budynku tej placówki może przeczytać sobie kodeks ekologa i kodeks obowiązków ucznia, ale również kodeks praw dziecka i dekalog dobrego wychowawcy. Są to ogromne plansze stworzone przez jedno z profesjonalnych wydawnictw.

Innowacja pedagogiczna zatytułowana „Teatr dla nas w klasie III c” realizowana była przez panią Ewę Urbaniak wychowawcę jednej z III klas nieprzeciętnej Szkoły Podstawowej mieszczącej się na Księżym Młynie w Łodzi. Na zajęciach pozalekcyjnych wychowankowie pani Ewy Urbaniak mieli kilka cykli zajęć obejmujących takie tematy jak: Szlakiem łódzkich teatrów, Dlaczego maska?, Spotkanie z aktorem, Afisze teatralne, Jesteśmy w teatrze i Tworzymy teatr. Wszystkie działania zostały uwiecznione w „Kronice wydarzeń innowacji pedagogicznej „Teatr dla nas” w klasie III c, rok szkolny 2012-2013” stworzonej przez uczniów.

Pierwsze zadanie w ramach tego projektu zostało zrealizowane 29 września 2012 roku i obejmowało wycieczkę szlakiem łódzkich teatrów. Wśród dzieci został ogłoszony konkurs fotograficzny pt: „Teatr w obiektywie”

Drugie zadanie tego projektu rozpoczęło się 26 października 2012 roku. Zatytułowane było „Dlaczego maska?”. W trakcie zajęć pozalekcyjnych uczniowie wykonali maski teatralne. Maski te wykonywane były z bandaża gipsowego, masy solnej oraz kartonu. Co ciekawe 30 października do realizacji tego zadania przyłączyła się nawet sama pani Elżbieta Jurek, dyrektor szkoły.

20 listopada 2012 roku odbyły się warsztaty teatralne oraz wywiad z panią
Katarzyną Tarkowską, aktorką, arteterapeutą i instruktorem teatralnym, 11 grudnia uczniowie wykonywali afisze teatralne, a 9 stycznia mieli wycieczkę do teatru „Arlekin”. W ramach wycieczki poznawali oni lalki i sposoby tworzenia tych rekwizytów-aktorów teatralnych.

Efekty końcowe całej innowacji pedagogicznej można było podziwiać na spotkaniu z okazji Święta Rodziny. Obejmowały one:

„Wychowanie przez sztukę stanowi proces zintegrowany, obejmujący pobudzenie doznań estetycznych wynikających z wielorakich spotkań ze sztuką oraz inspirowanie aktywności twórczej poprzez różnorodne warsztaty i działania znajdując wspólny wymiar kilku dziedzin”, które staje się „unikalną przestrzenią edukacyjną pozwalającą na realizację potrzeby działania, współdziałania tworzenia i samorealizacji, zarówno dzieci jak i ich dorosłych opiekunów. Nie ma bowiem twórczego dziecka, akceptowanego i rozumianego, bez empatycznego i w pełni zrealizowanego nauczyciela-pracownika”. Tak uznają specjaliści np. autorki projektu„13 Festiwalu Sztuki Małego Dziecka”.

Nasuwa się tylko pytanie, dlaczego tak rzadko spotykamy się z dobrymi przykładami w praktyce pedagogicznej, skoro to „ludzie ludziom gotują” każdy – „ten los”?