Czy władza nas kocha
I wszystko nam kupi
Czy sobie dogadza
I tylko ogłupi  Ogród Zoologiczny, Botaniczny, Leśnictwo Miejskie, parki  i pas zieleni przyulicznej,  to prawie 3500 ha, czyli 12% powierzchni. W środę 12 września na sesji Rady Miejskiej radni uchwalili połączenie ich w jeden Zakład Zieleni Miejskiej.

 

2 września br. w parku, który my – Łodzianie przywykliśmy nazywać „Zdrowie” na terenie muszli koncertowej, odbył się festyn „Łodziaki wspierają zwierzaki” zorganizowany przez fundację „NASZE ZOO”.

Od dawna zastanawia mnie „strategia marketingowa” i nastawienie różnych osób odpowiedzialnych za emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych i artykułów prasowych. Powszechna bowiem stała się praktyka „promowania” w różnych mediach polskiego sportu uprawianego przez pełnosprawnych zawodników, w którym –

2 września 2012 roku w muszli koncertowej Parku im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu odbył się koncert połączony z festynem pod wspólną nazwą „Łodziaki wspierają zwierzaki”.

ZWIERZOTERAPIA CZ. 1

ZWIERZOTERAPIA CZ. 2

ZWIERZOTERAPIA CZ. 3

ZWIERZOTERAPIA CZ. 4

???

Wybór zwierzęcia domowego to duża sprawa dla całej rodziny. Trzeba zaplanować takie działania, uwzględniając wiele aspektów. I tak należy liczyć się z odrębnymi sympatiami wszystkich oraz z możliwością przystosowania się wybranego zwierzęcia do wymagań poszczególnych członków rodziny. Konieczna jest

 

Jaka jest przyczyna najkrótszego w stosunkach do całej Polski wieku mieszkańców miasta Łodzi, mimo tego, że w pobliżu nie ma kopalni, jak na Śląsku? Dlaczego nic się nie robi, żeby taką sytuacją zmienić i poprawić zdrowotność mieszkańców? Byłoby dobrze podyskutować na ten temat. Przyczyn takiego stanu rzeczy prawdopodobnie jest wiele, zaczynając od: statusu ekonomicznego mieszkańców, zagrożeń środowiska (wody, ziemi, powietrza), sposobu odżywiania się, opieki medycznej i innych niewymienionych, w tym hałasu, stresu itp. Wbrew pozorom niedożywienie nie do końca jest tą istotną przyczyną. Młodzież, która w czasie wojny była w obozach koncentracyjnych, po wojnie miała energię, mimo szerzącej się na uczelniach gruźlicy, skończyć studia, pozbyć się choroby i wychować nowe pokolenie jednocześnie osiągając bardzo poważny wiek 80 – 90 lat. Dotyczy to szczególnie kobiet…

 

13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwalenie Konwencji to głównie zasługa przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, którzy na arenie międzynarodowej walczyli o akt prawny dotyczący ich praw.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r., została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Dnia 26 września 2012 roku w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyły się jawne i otwarte: zebranie nowo powstałej Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) oraz Konferencja Prasowa związana z funkcjonowaniem tego podmiotu.

W środę, 14.11.2012 w Urzędzie Miasta przy ul. Sienkiewicza odbyło się kolejne, (przypominamy, że już od września formalnie działające), cotygodniowe spotkanie KDO ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

 

Dnia 23 października 2012 roku w Urzędzie Miasta Łodzi (UMŁ) odbyło się kolejne jawne i otwarte zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) do spraw Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

 

W dniu 3 października 2012 roku w „Hotelu Inness” w Łodzi odbyła się kolejna konferencja regionalna zorganizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz partnerów Uniwersytet Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Konferencja została otworzona przez Panią Agnieszkę Kozłowską-Rajkiewiocz, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

 

21.10.2012r. odbył się EKOWEEKEND organizowany przez Stowarzyszenie Zielona Szkoła we współpracy z Fundacją „NASZE ZOO” i Szkołą Podstawową nr 61 w Łagiewnikach.

 

18 października 2012r. uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi wraz z wychowawczynią p. Moniką Sadowską uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Święto kaszy i zbóż”, które prowadziła p. Teresa Kotynia w Terenowym Ośrodku Edukacji i Kultury Ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi.

 

Konferencja 5 października 2012r.

 

Podsumowanie

Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę wraz z firmą farmaceutyczną UCB PHARMA Sp. z o.o. 5 października 2012r. zorganizowali Konferencję pt.: ,,Padaczka palący problem społeczny’’. Patronat nad spotkaniem objął Pan Starosta Zgierski – Krzysztof Kozanecki oraz Telewizja TVP Łódź.

 

W ramach prezentowanych przez nas „Dobrych praktyk”, publikujemy wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów:

 1. „Lepsze perspektywy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” – WYG Internationel sp. z o.o.
 2. „Specjalista sprzedaży PFU” – Fundacja RAZEM.
 3. „Na wykluczenie – staż i szkolenie” – Powiat poddębicki/Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach.
 4. „Akademia życia 2” – Caritas Archidiecezji Łódzkiej
 5. „Absolwent siłą lokalnego rynku pracy” – Instytut Organizacji Przedsiębiorstwa i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.
 6. „Czas dla kobiet” – Powiat rawski/Powiatowy Urząd Pracy.
 7. „Internet Talentów II” – Fundacja RAZEM.
 8. „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – Powiat rawski/Powiatowy Urząd Pracy.
 9. „Możesz inaczej – IV edycja” – Stowarzyszenie MONAR.
 10. „Nowe tory” – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łódzkie.

 1. „PI Model Działań Systemowych – MDS” ” – Stowarzyszenie MONAR.
 2. „PI Model wczesnej interwencji socjalnej w grupie 15+” – Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy
 3. „PI Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie” – Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi , Ich Osób i Przyjaciół POMOST.
 4. „PI zrozumieć ciszę” – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Dla każdego przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle istotne są stabilne przepisy prawne i finansowe. Niestety jedynymi ofiarami kryzysu gospodarczego poza granicami naszego kraju, są niepełnosprawni i ich pracodawcy. Nie tylko większości zmniejszono dopłaty i zwiększono koszty, ale w tym roku będzie to robione wielokrotnie.

W styczniu zmieniono wielkość dopłat do wynagrodzeń i zmieniono proporcje zatrudnienia w ZPCh, w lutym ZUS podniósł składkę rentowa , a w lipcu nastąpi kolejna zmiana wielkości dopłat. I to chyba nie wszystko, ponieważ mówi się o podniesieniu w kwietniu składki wypadkowej przez ZUS. Trzeba więc będzie ponownie wyliczać wszystkie składniki wynagrodzenia zarówno od kwietnia do czerwca, jak i ponownie od lipca do końca roku:

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni. 

 

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych;
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

 

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.