Dzisiaj piękna Polska cała
Do Warszawy przyjechała
Bo gdy mamy demokrację
Kto strajkuje ten ma rację

 W czasach pełnego dobrobytu i równości społecznej w naszej prasie często ukazywały się artykuły o strajkach w krajach wrogich ideowo. Opisywano, jak ciężko walczy klasa robotnicza o godne życie i jakie straty takie strajki przynoszą. A my czytaliśmy te artykuły i marzyliśmy, żeby mieszkać w takim kraju, w którym ludzie strajkują.

 

W czasach, kiedy Samoobrona rozpoczęła intensywne blokady dróg, trafiłem na kurs menadżer-handlowiec. Pan, który to prowadził, nie mógł powiedzieć, jak ją szkolił, ale dał nam inny przykład pokazujący zasady organizacji tego typu wystąpień. Zaznaczam, że jest to tylko abstrakcyjny przykład i nigdy nie słyszałem, aby robiła to jakakolwiek szkoła lub organizacja pozarządowa.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz; pani Prezydenta Miasta Łodzi, pani Hanny Zdanowskiej; Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi, pani Ewy Ściborskiej; Polskiego Związku Głuchych; Polskiego Związku Niewidomych; Fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty” i Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „CENTERKO”, 29-30 marca w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się II edycja konferencji

 

02.04 Stowarzyszenie „Pomost” przeżyło prawdziwe oblężenie … A to za sprawą 4-tych urodzin, obchodzonych przez Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko” i towarzyszącej im imprezie pt. „Spotkanie ze Sztuką IV”. W tym roku wydarzenie odbywało się w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi, p. Hanny Zdanowskiej, w myśl haseł promujących wolontariat 50+: „Wiedza-doświadczenie-działanie”, „Wolontariat 50+ sposobem na integrację międzypokoleniową”, „Siła wieku – przełamujemy bariery i stereotypy, związane z aktywnością seniorów”, „Pokaż innym swoją duszę odkrywamy talenty i możliwości osób 50+”. Impreza powstała przy współpracy z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej „Klucz”.

Większość ludzi myśli, że miesiącem, w którym jest najwięcej opadów, jest listopad. Mimo, że to bardzo dżdżysty miesiąc, najbardziej pada są w lipcu, miesiącu jednocześnie najcieplejszym. Dlatego częste ulewy przeplatają się z suszami.

 

Gołąb miejski Columba livia forma urbana niezwykle licznie zasiedla obecnie strefy wysokiej zabudowy wszystkich dużych miast Polski i Europy. Jego przodek – gołąb skalny Columba livia – zasiedlał pierwotnie wysokie urwiska skalne zlokalizowane na wybrzeżach morskich oraz na śródlądziu Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki. Ornitolodzy nie są w pełni zgodni, co do tego, czy populacje gołębia miejskiego powszechnie występujące dziś w europejskich miastach są efektem samorzutnego rozprzestrzenienia się dzikiej formy gołębia skalnego, czy pochodzą od zdziczałych gołębi domowych Columba livia forma domestica, które również pochodzą od gołębia skalnego. Większość z nich skłania się jednak do pierwszej z tych hipotez. Co do pochodzenia populacji gołębia miejskiego w Łodzi nie ma jednak takich wątpliwości.

 

 

31 maja w Małej Sali obrad Urzędu Miasta w Łodzi odbyło się spotkanie pod hasłem „Partnerstwa dla Łodzi”, zorganizowane za sprawą posła na Sejm RP Ziemi Łódzkiej, Pana Johna Godsona. Rozmowy dotyczyły głównie kluczowych problemów związanych z zagrożeniem poszerzania się warstw najuboższych i ewentualnym pojawieniem się owego problemu w miejscach, dzielnicach, w których jak dotąd, zjawisko to nie istniało. Zaproponowano przeprowadzenie otwartego konkursu „Łódzko – Ludzko – odpowiedzialni” dla organizacji pozarządowych i łódzkich przedsiębiorców. Program „Młodzi dorośli” kierowany jest do ludzi w wieku 18-30 lat. Akcje zakończone do 30 października muszą zostać zgłoszone do 15 listopada. Autorzy (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i wybitni działacze) otrzymaną statuetkę wędki, symbolu aktywizacji.

W związku z sytuacją w ZOO w Łodzi i planowanym festynem 24 czerwca, na zaproszenie Fundacji „Happy Kids” i Fundacji „NASZE ZOO” na spotkanie do siedziby Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków

 

Szanowni Państwo!

Od momentu „zajazdu” chuliganów na łódzkie ZOO, toczy się dyskusja na temat naprawienia strat i jego dalszego istnienia. Ta skandaliczna sytuacja powinna skłonić łodzian do pomocy i dyskusji nad jego potrzebami, bo wszyscy  chcemy chodzić z dziećmi do ZOO. Uświadomiła też, jak słabe są  zwierzęta w konfrontacji z człowiekiem, oraz jak wielkiego trudu wymaga dbanie o nie i ich ochrona. To my wzięliśmy za nie odpowiedzialność, to my mamy wobec nich zobowiązania.

W sobotę 23.06, w Instytucie Europejskim na Piotrkowskiej został zainaugurowany Festiwal „Teraz One” z okazji uruchomienia autorskiego portalu Agaty Młynarskiej. Jest to pierwszy w Polsce tego typu portal, który umożliwi kobietom z całej Polski „wirtualne” spotkania, uzyskanie rzetelnej i wyczerpującej informacji oraz porady. Gośćmi Festiwalu były m.in. Pani J. Kwaśniewska, Pani D. Wellman, Pani H. Krzywonos-Strychowska oraz Pani Prezydent H. Zdanowska.

Większość przygotowanych atrakcji dla gości odbywała się w budynku Instytutu. Na zewnątrz jednak, niektóre organizacje rozłożyły namioty, prezentując swoją działalność i dotychczasowe dokonania. Fundacja „NASZE ZOO” obsługiwała stoisko Rady Organizacji Pozarządowych, na którym można było zasięgnąć informacji o zakresie działania poszczególnych NGO-sów na terenie województwa łódzkiego. 

Była to też doskonała okazja dla nas, przedstawicieli Fundacji do nawiązania nowych kontaktów, poznania ciekawych osób oraz zaznaczenia swojej obecności i aktywności. Festyn, mimo że poświęcony głównie kobietom, pozwolił na propagowanie wiedzy na temat naszej Fundacji i czasopisma „Zielonym na prawo”, wzbudzając żywe zainteresowanie przypadkowych osób, zwróconych ku problemom w zakresie szeroko rozumianej ekologii.

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 1

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 2

???

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 4

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 5

W tym roku zima spowodowała duże straty w uprawach roślin jadalnych, co wymaga dodatkowych wydatków na zakup ziarna, nakładu pracy na wykonanie ponownych zasiewów. I oczywiście zwalczanie stresu, który towarzyszy tym faktom, nie jest bez znaczenia dla zdrowia. Ostatnio mamy do czynienia z propozycją uprawy roślin transgenicznych, szczególnie kukurydzy.

 

Często słyszę o zezwierzęceniu obyczajów, choć nie rozumiem dlaczego. Obserwując zwierzęta od wielu lat, nigdy nie zauważyłem u nich okrucieństwa. Nawet w stadach, gdzie obowiązuje hierarchia, osobniki omega, najgorzej traktowane, są chronione przez pozostałych, a młodzież temperowana przez dorosłych. Są stada, zwłaszcza wśród zwierząt roślinożernych, gdzie najlepszą obroną jest szybkość rozmnażania, a selekcją ucieczka.

W odpowiedzi na nasze pismo opublikowane w artykule POKL – SZUKANIE HARCOWNIKA* w poprzednim numerze otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzania Europejskimi Funduszami Społecznymi. Po dokładnym opisaniu tego, o czym pisaliśmy i przesłaniu danych statystycznych (raczej uzasadniających nasze wnioski), pani dyrektor Dorota Bortnowska informuje, że pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są tak duże do rozdania, że nie ma możliwości dokładniejszej analizy wniosków.

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wysłać naszą skargę do Komitetu Europejskiego.

Magazyn Liberte! oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, zorganizowało 19 kwietnia w Urzędzie Miasta Łodzi konferencję pt. „Jaka polityka społeczna?” Konferencja była zorganizowana w ramach programu „Demokracja w działaniu” Fundacji Batorego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Prezydent Hanna Zdanowska.

Debata poświęcona była przede wszystkim zmianom zachodzącym w strukturach społecznych miasta. Zjawiska takie jak starzenie się, migracje do innych miast ludzi młodych i wykształconych stawiają nowe wyzwania i wymagają opracowania nowych strategii i podjęcie odpowiednich działań.

Zaproszeni goście to przede wszystkim teoretycy i praktycy polityki społecznej w Łodzi, a ostateczne wnioski po konferencji przyczynią się być może do wypracowania jeszcze lepszej polityki społecznej na przyszłość.

When I have been finishing my studies I have heard first about eukariotas which had not appeared after cell without nucleus going perfect but after connecting several of them. Something like the ameba with something like nucleus absorber –as a result of phagocytosis of the cell which was able to have aerobic respiration. But this cell was not digested. It started to live inside its host as its symbiont. Now we call it motochondrion – the power plant of the cell. As the result of the absorption of the cell of the green algae appeared chloroplasts and then the cell was able to take the energy from the sunshine. It is the plant cell. The cell without chloroplasts is an animal cell and the mushroom cell.

23 kwietnia odbyła się debata na temat poprawionej „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”, do której uwagi chciałby jeszcze wnieść Zarząd Fundacji „NASZE ZOO”.

ZWIERZOTERAPIA CZ. 1

ZWIERZOTERAPIA CZ. 2

ZWIERZOTERAPIA CZ. 3

W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć bardzo ważną sprawę związaną z decyzją hodowli jakiegoś egzotycznego zwierzęcia w domu. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że nie każde zwierzę da się udomowić. Sprawdzili to już Egipcjanie wiele wieków temu.

 

29 lutego, w Urzędzie Miasta przy ul. Sienkiewicza 5, odbyło się z Panią Bogną Stawicką – Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, pierwsze z cyklu spotkań na temat Różnorodności i Równości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji,