W Łodzi na każdym kroku obserwuje się brak integracji społecznej i więzi ze swoim miejscem zamieszkania: miastem, osiedlem, kamienicą, blokiem. Wynika to z braku tzw. „warstwy średniej”, najdynamiczniejszej grupy społecznej każdego nowoczesnego państwa.

II Wojna Światowa pozbawiła nasze miasto prawie całej przedwojennej, wielonarodowościowej inteligencji. Licznie napływająca z okolicznych wiosek ludność wytworzyła swoją inteligencję, zwłaszcza w oparciu o nasze szkoły średnie i uczelnie wyższe. Tworzyła się coraz liczniejsza grupa dobrze wykształconych ludzi.

 

Witam wszystkich serdecznie!

Dzięki uprzejmości redaktora naczelnego, Pana Jerzego Daukszy mam zaszczyt poprowadzić dział naszej Gazety zajmujący się problemami osób niepełnosprawnych.

Pomimo ciągłych ataków opozycji, że nieubłagalnie nadchodzi kryzys, nasza gospodarka kwitnie. Zapewnia o tym rząd, podpierając się licznymi statystykami. Jednak na wypadek, gdyby przyszedł, władza nie chciała się narazić na zarzut bezczynności. Postanowiła zacisnąć pasa i ograniczyć wydatki budżetowe.

 

Po piśmie wysłanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (publikowanym w artykule POKL – OSTATNIE STARCIE w poprzednim numerze), otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo, które napisało, a potem modyfikowało regulamin POKL dla całej Polski, szuka wyjaśnień dotyczących tego regulaminu w naszym województwie. Chce na wstępny pojedynek przed walną bitwą wystawić p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 

W tej sytuacji Zarząd Fundacji wystawi do walki swojego prezesa i redaktora naczelnego „Zielonym na prawo” dr Jerzego Daukszę.

Nie cały! I liczymy na pieśń.

* ”harcownik – żołnierz występujący zwykle ochotniczo do stoczenia przed bitwą pojedynczej walki z przeciwnikiem… Historia prawie każdej walnej bitwy wspomina o poprzednim wyzwaniu się harcowników na rękę. SRG 105” – Słownik Języka Polskiego – Polska Akademia Nauk, redaktor naczelny Wiktor Doroszewski, zastępca redaktora naczelnego Stanisław Skorupka, Warszawa 1064. Wydanie pierwsze Wiedza Powszechna Warszawa 1961. Przedruk dla subskrybentów Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1964. Tom trzeci H – K, str. 27.

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 1

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 2

???

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 4

 

Doczekaliśmy się ostrej zimy i to prawie bezśnieżnej w centralnej Polsce. Będą skutki wymarzania drzew i krzewów. Iluś ludzi zamarzło u nas i na Ukrainie. Doniesienia radiowe i telewizyjne są fatalne, świadczą o usterkach i braku organizacji w wielu dziedzinach życia społecznego.

Przy masowych protestach przeciwko ACTA prawie bez ech przeszły blokady stacji benzynowych przeciwko wzrostowi ceny paliw.

ZWIERZOTERAPIA CZ. 1

ZWIERZOTERAPIA CZ. 2

Artykuł ten będzie tematycznie odbiegał od tytułu. Nie można jednak pominąć milczeniem niektórych relacji istniejących między ludźmi i zwierzętami, które mają duży wpływ (często negatywny) na rozwój emocjonalny człowieka. Ludzkość stosunkowo bardzo niedawno zaczęła interesować się otaczającą nas przyrodą. Nastąpiło to praktycznie w XVIII wieku. Karol Linneusz w 1735 roku opracował „system klasyfikacji gatunków”, co spowodowało pogoń za odkrywaniem nieznanych zwierząt i roślin.

 

W odpowiedzi na:

Konsultacje społeczne

Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”
Wydziału Ochrony Środowiska Zarząd Województwa Łódzkiego

 

 

Fundacja „NASZE ZOO” w dniu 20.03.2012 r. zgłosiła następujące uwagi: 

2 kwietnia, na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Pana Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, obecne organizacje pozarządowe zostały poinformowane o założeniach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
Spotkanie miało na celu zapoznanie przedstawicieli NGS-ów z głównymi celami wspomnianej strategii.  Zaprezentowano przede wszystkim analizę SWOT, wizję, misję oraz drzewo celów, opracowane przez zespół ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem m.in. Tadeusza Markowskiego, przy współudziale pracowników Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, co ma w przyszłości zaowocować stworzeniem wspólnego, spójnego dokumentu dotyczącego Strategii Województwa Łódzkiego.

Na spotkaniu mowa była o roli i znaczeniu owej strategii, diagnozie sytuacji społeczno-ekonomicznej w naszym regionie oraz diagnozie aktywności organizacji pozarządowych, a ponadto o wynikach roboczej analizy SWOT, kierunkach strategicznych rozwoju regionu i roli partnerów społecznych, a także o planowanym scenariuszu dalszych prac nad strategią (przyszłe warsztaty i spotkania). W trzecim tygodniu kwietnia ma się bowiem odbyć cykl warsztatów poświęconych określonym zagadnieniom dla opracowania szczegółów właśnie ze wspomnianej strategii. W czasie dyskusji na zakończenie prezentacji redaktor naczelny naszego czasopisma zwrócił m. in. uwagę, na zbyt małą rolę czynnika społecznego w założeniach aktualizacji.

Po raz kolejny, bo po raz trzeci, 14 marca, w Urzędzie Miasta Łodzi, dyskutowaliśmy o zbliżającej się konferencji Różnorodność i Równość na 23 kwietnia.

Uznaliśmy następujące kwestie za warte szczegółowego omówienia: swego rodzaju słowniczek, definiujący pojęcia dotyczące „różnorodności” przede wszystkim rozważania nad określeniem takich pojęć jak „dyskryminacja”’, „stereotypizacja”, „stygmatyzacja”, „”marginalizacja”, „wykluczenie”, wskazanie poszczególnych obszarów różnorodności i ich diagnoza oraz pewien „apel o wolność”.

 

9 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy Al. Piłsudskiego, w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. „Sprawne Organizacje Pozarządowe – Pozarządowe Centrum Kompetencyjne” zorganizowana przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego dla organizacji pozarządowych naszego regionu. Cały projekt został objęty patronatem honorowym przez marszałka, Witolda Stępnia.

Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele sektora pozarządowego z Hesji (Związek Organizacji Socjalnych), którzy zaprezentowali rozwiązania stosowane przez organizacje socjalne działające w Niemczech.

Naczelnym zadaniem projektu jest zainicjowanie długookresowej, wielostronnej współpracy. Jako cel priorytetowy, cały projekt zakłada podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych działających w województwie łódzkim i utworzenie trwałych koalicji branżowych wśród organizacji socjalnych. Ponadto w planach jest powołanie Pozarządowego Centrum Kompetencyjnego świadczącego usługi doradcze i będącego platformą wymiany doświadczeń.

29 lutego, w Urzędzie Miasta przy ul. Sienkiewicza 5, odbyło się z Panią Bogną Stawicką – Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, pierwsze z cyklu spotkań na temat Różnorodności i Równości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, które podejmują tematykę związaną z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, zagrożeniem wykluczenia osób i grup. Obecni byli: Pani Anna Grażyna Suchocka, Pani Agata Zakrzewska reprezentująca Centrum Praw Kobiet, Pani Mirosława Tarczyńska jako Przewodnicząca samorządu studenckiego WSEZiNS i reprezentująca Stowarzyszenie Integracja. Instytut Afrykanistyki i Biuro Poselkie Johna Godsona reprezentowała Pani Maria Sajeńczuk, Pan Piotr Kłys ze Stowarzyszenia Feniks oraz Pan Roman Bartoszuk-Antoszewski z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. Na spotkaniu obecni byli również Pan Ryszard Szymanowski ze Stowarzyszenia Nasza Galeria oraz Pan Karol Porada ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Fundację „NASZE ZOO” reprezentowali Pan Jerzy Dauksza oraz ja- Bartosz Michalak.

Zajączek jeden młody

Korzystając z swobody

Pasł się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie

Z każdym w zgodzie.

A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły,

Bardzo go inne zwierzęta lubiły.

I on też, używając wszystkiego z weselem,

Wszystkich był przyjacielem.

„W sprawach najważniejszych JEDNOŚĆ, w pozostałych RÓŻNORODNOŚĆ, a we wszystkich MIŁOŚĆ.”

Pod takim hasłem, 7 marca, odbyło się już drugie z serii spotkań z Panią Bogną Stawicką, Pełnomocniczką Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, w związku ze zbliżającą się konferencją na temat Różnorodności i Równości (23 kwietnia 2012 roku).

 

Jan Długosz opisując w swych „Rocznikach” wyprawę Bolesława Wstydliwego na Jaćwingów w 1264 r. taką zawarł ich charakterystykę:

„Mieszka zaś naród Jaćwingów w północnej stronie, graniczy z Mazowszem, Rusią i Litwą i ma język w dużej mierze podobny do języka Prusów i Litwinów i zrozumiały dla nich, a ludy dzikie, wojownicze i tak bardzo żądne sławy i pamięci, że dziesięciu spośród nich walczyło ze stu wrogami, zachęconych tą jedyną nadzieją i świadomością, że po śmierci i zagładzie ziomkowie będą ich sławić pieśniami o dzielnych czynach. To usposobienie przyprawiło ich o zgubę, ponieważ mała garstka łatwo ulegała liczebnej przewadze tak, że powoli niemal cały ich naród wyginął, ponieważ nikt z nich nie cofał się przed nierówną walką, ani nie starał się uciec po wdaniu się w walkę.”

(Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego ks. VII-VIII, przeł. Julia Mruwkówna, oprac. Danuta Turkowska i Maria Kowalczyk, PWN, Warszawa 1974, s. s. 177-180)

Al. Piłsudskiego 135

 

Jesteśmy również na portalu społecznościowym FACEBBOOK. Zapraszamy do „polubienia” nas.

 

Rysiek Szymanowski

Stowarzyszenie

”NASZA GALERIA”

Prezes

Tel: + 48 42/632 25 55

Mobiletel: + 48 667 866 044

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://naszagaleria.org.pl

Odkąd kilka tysięcy lat temu, w wyniku ewolucji powstał gatunek ludzki określany mianem homo sapiens, człowiek nauczył się wytwarzać narzędzia, wznosić wspaniałe budowle, zaczął posługiwać się aparatem mowy i ustalił liczne reguły językowe. Stworzył wreszcie różnorodne dzieła artystyczne, dokonał znacznych postępów w medycynie i technice, odkrył nowe lądy i oceany oraz zaczął z powodzeniem eksplorację kosmosu.

 

 

Między 10 000 a 15 000 r. p.n.e. w rejonie Himalajów u ludzi z grupą krwi „0” powstała druga ważna mutacja, zmieniająca w istotny sposób przemianę materii osób, które ją odziedziczyły. Wyróżnikiem tej zmiany jest cukier D-galaktozamina, który został przyłączony do fukozy, czyli wielocukru będącego antygenem grupy „0”. W ten sposób pojawił się nowy antygen, zwany obecnie „B”.

O ile osoby z grupą krwi „0” i „A” są jak gdyby wzajemnym przeciwstawieństwem, to posiadacze grupy krwi „B” stanowią „złoty środek” ludzkiego metabolizmu. Ich system trawienny znajduje się w równowadze kwasowo-zasadowej, a mięśnie najlepiej pracują w środowisku obojętnym. Dlatego ludzie mający tę grupę krwi dobrze przyswajają pokarmy ze wszystkich gryp żywności. Zarówno mięso, ryby, jak i produkty roślinne. Chociaż w każdej z nich znajdują się artykuły, posiadające szkodliwe lektyny, to powinni jadać posiłki urozmaicone, bogate we wszystkie składniki w umiarkowanych ilościach.

Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie Uchwały Nr 906/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21 czerwca 2011 w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z oświadczeniem kandydata w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8, pok. 403) w terminie od 4 do 31 lipca 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie procedury udziela koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Marszałka – p. Patrycja Wojtaszczyk (tel: 42 66 334  67; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).