Uwagi do projektu „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”

WNIOSEK

Wnioskujemy o dokonanie poniższych modyfikacji w projekcie „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” przygotowanych przez Koalicję na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łodzi.  Uwagi podzieliliśmy na ogólne i szczegółowe (odnoszące się do poszczególnych fragmentów projektu strategii).

 

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 1

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 2

Nawiązując do poprzedniego artykułu dotyczącego organizacji spółdzielni rolniczych na wsi w celu wspólnej uprawy roślin energetycznych przeanalizuję warunki zbytu w najbliższym czasie tych roślin. PBM – Łódzki Zakład Energetyczny podaje aktualnie następujący skład paliwa używanego w celu otrzymywania energii elektrycznej:

ZWIERZOTERAPIA CZ. 1

W bieżącym artykule będę próbować określić bliżej warunki, jakie powinny być spełnione w przypadku zakupu psa dla rodziny. Pies jest istotą żywą, a więc należy sobie uświadomić, że dojdzie nowy domownik, który nie powinien być okresową zabawką! Należy postawić zasadnicze pytanie, czy rzeczywiście możemy pozwolić sobie na posiadanie psa? Czy posiadane doświadczenia życiowe na to pozwolą, czy możemy zapewnić zwierzęciu właściwą opiekę?

Nie potrzebny milion lat

By zbudować piękny świat

Ale milion dobrych ludzi

Który się dla innych trudzi*

Nie pytaj co wolontariat może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla wolontariatu!

Koniec Europejskiego Roku Wolontariatu sprzyja podsumowaniom. Co zrobiliśmy w tym roku dla rozwoju wolontariatu w Polsce? Jak duże jest zainteresowanie działalnością społeczną? I wreszcie jak radzą sobie organizacje współpracujące z wolontariuszami? Na te pytania powinni odpowiedzieć sobie urzędnicy i organizatorzy wolontariatu dokonując noworocznego rachunku sumienia.

 

Szanowni Państwo,

Kilkanaście organizacji pozarządowych z Łodzi i regionu  łódzkiego 21 marca br. w godz. 10-14:30 na ulicy Piotrkowskiej od pl. Wolności po pasaż Schillera włącznie organizuje „Pochód Jednoprocentowy”, który nawiązuje stylistyką do dawnych pochodów pierwszomajowych, ale ma zupełnie współczesne przesłanie, czyli zachęcanie łodzian do przekazywania 1% od podatku na rzecz Łodzi i Łódzkiego.

Zgodnie z obietnicą, choć z opóźnieniem, drukujemy wnioski, które dostały dofinansowanie w kolejnych konkursach:

DIETY GRUP KRWI

Nasz bezpośredni przodek, człowiek z Cro-Manon, szybko po pojawieniu się na Ziemi nauczył się wytwarzać broń i używać narzędzi. Jego wielka wytrzymałość, wysoka inteligencją wykorzystywana przy polowaniach w zorganizowanych grupach oraz umiejętność posługiwania się groźną i skuteczną w walce bronią, wielokrotnie wzmocniły jego silę. Nie musiał już liczyć na to, że ma niesmaczne mięso. Sam stał się najgroźniejszym drapieżniki, jaki kiedykolwiek pojawił się na naszym globie. Jego wrogiem stał się wyłącznie inny człowiek.