Taki dzień zdarza się tylko raz w roku – Wieczór Wigilijny i Dzień Wolontariusza, do którego wszyscy przygotowywali się od dłuższego czasu, miał miejsce 09.12 w Stowarzyszeniu „Pomost”.

Uroczystość została zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

 

Siedząc przy ciepłym kaloryferze w szarej Łodzi i spoglądając na jesienną szarugę za oknem nie zastanawiamy się, jak w ciągu ostatnich 100 lat zmieniło się wytwarzanie ciepła.

W dobie walki z ocieplaniem się klimatu, Łódź wysuwa się na lidera ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Dalkia Łódź rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę inwestycje, mające zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

 

Nikt tak naprawdę nie wie, ile organizacji społecznych działa w Łodzi i naszym województwie. Na pewno tych aktywnych jest znaczna ilość, ponieważ stale ujawniają swoją działalność w różnych sferach życia naszego społeczeństwa.

STOWARZYSZENIE ZIELONA SZKOŁA przy ul. Okólnej 183 w Łódź od 1995 stara się podnosić świadomość ekologiczną poprzez całoroczną działalność edukacyjną. Organizuje zajęcia terenowe dla dzieci oraz studentów, nauczycieli i edukatorów, szkolenia na temat edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W czasie swoich zajęć wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, poprzez ukazywanie różnorodności środowiska przyrodniczego, przekazywanie wiedzy na temat struktury i funkcjonowania ekosystemów.

Rozwój cywilizacji, w tym rozwój miast, budowa domów z betonu centralnie ogrzewanych przez elektrociepłownie, jedzenie wysoko przetworzonych produktów żywnościowych, siedząca wielogodzinna praca, spowodowały odejście człowieka od natury. Stworzyły nienormalne warunki egzystencji. Następstwem tego sposobu życia stał się rozwój chorób cywilizacyjnych, a także daleko posunięta zmiana osobowości człowieka.

 

…Znów spotykamy się na łamach czasopisma internetowego „Zielonym na prawo” Fundacji „NASZE ZOO”. Życie szybko przyspiesza swój bieg, wpływa ono na losy poszczególnych osób często w sposób nieoczekiwany, zaskakujący. A więc trzeba być przygotowanym na wszystko, wtedy łatwiej będzie znieść ciosy losu – nie raz dotkliwe. Co to ma wspólnego z rolnictwem energetycznym? Ktoś może postawić takie pytanie. Może mieć i to dużo. Może okazać się, że zmienią się zasady zakupu ziemi – niekoniecznie na korzyść! A więc trzeba się spieszyć, jeżeli ktoś planuje taki zakup.

 

Małe oszczędności będą przynosiły wielkie zyski tylko wtedy, gdy będziemy o nich stale przypominali, aż staną się powszechnym nawykiem. Np. że każda kartka ma dwie strony.

Dlatego musimy pochwalić kolejną osobę przypominającą tę oczywistą prawdę. Panią Patrycję Wojtaszczyk, koordynatorkę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marszałka Województwa Łódzkiego, która w karcie do głosowania na członka do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego napisała: „1 … kartę drukować dwustronnie”.

Należy tu pochwalić Marszałka województwa łódzkiego pana Witolda Stępnia za dobór pracowników, gdyż to jednostki organizacyjne jemu podległe, przodują w propagowaniu małej ekologii.

W czasach przemian ustrojowych, kiedy odbywała się u nas wielka walka Związków Zawodowych o takie same produkty żywnościowe dla wszystkich ludzi pracy, ja chorowałem na nieżyt żołądka. Spowodowało go zatrucie dwutlenkiem siarki, wydobywającym się z kominów Huty Głogów.

 

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawnoci:

  • małą dla wszyskich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych;
  • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

ZAPOMNIANA BROŃ RZECZYPOSPOLITEJ CZ. 1

ZAPOMNIANA BROŃ RZECZYPOSPOLITEJ CZ.2

Broń pancerna – wozy pancerne

Polska armia już od połowy lat dwudziestych prowadziła prace nad pancernymi wozami eksperymentalnymi.
1.Samochody pancerne wz 28 mogły przewozić od 2- 5 ludzi poza załogą. W roku 1927 na wzorze francuskiego podwozia powstał eksperymentalny samochód pancerny wz 28/M. Była to jednostka półgąsienicowa, uzbrojona w karabin maszynowy z powiększonym znacznie przedziałem załogowym, zdolna przewozić od 4- 8 ludzi.