My jesteśmy tacy mali
Że kto chce to nam przywali
Lecz gdy tłum nasz stanie zwarty
Wtedy to nie będą żarty

Zawsze lubiłem fantastykę. Chociaż nie pamiętam autora ani tytułu, przypominam sobie przeczytane przed wielu laty opowiadanie, w którym wyroki wydawał komputer, aby zawsze były obiektywne. W czasie procesu miał osądzić bardzo zdeprawowanego przestępcę, który dopuścił się okrutnych zbrodni. Jednak na to, kim się stał miało wpływ jego bardzo trudne dzieciństwo. Komputer, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty zbrodni oraz wszystkie okoliczności łagodzące, skazał przestępcę na karę śmierci, a po wykonaniu kary – kazał ułaskawić.

 

Bardzo wiele łódzkich organizacji pozarządowych prowadzi działalność wspierającą ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Współpracują one ściśle z MOPS-ami, a więc bardzo istotne są dla nich zmiany struktury tego urzędu. Łódzki MOPS jest największym POPS-em w naszym województwie, dlatego taka zmiana może mieć wpływ na całą sieć pomocy nie tylko w naszym mieście, ale również w całym województwie.

 

A więc, czy robotnica jest organizmem żywym? „ŻYWE I MARTWE”

 „REWOLUCJA MATERGII”„ ŻYWE I MARTWE” CZ. 2

 

Na każdym poziomie materii:

 1. Powstają nowe elementy wyższego rzędu
  z połączenia się elementów niższego rzędu
 2. Elementy materii wyższego rzędu różnicują się
 3. Powstają elementy materii mogące się ze sobą łączyć
 4. Niektóre elementy materii łączą się ze sobą
 5. Powstają elementy następnego rzędu.

Powstanie elementu wyższego rzędu nie zatrzymuje ewolucji na niższych poziomach.

Hipoteza „Rewolucji materii”, jeżeli się sprawdzi, uzupełni teorię ewolucji materii Darwina i teorię Kopernika o miejsce człowieka we wszechświecie (to za to spalono Giordano Bruno). Pozwoli też uporządkować cząsteczki elementarne materii (matergii), z którymi fizycy już mają problemu. A kiedy ruszy Wielki Zderzacz będzie ich jeszcze więcej.

 

Ta część centrum miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 17) bardzo dobrze znana jest osobom zainteresowanym tematyką ekonomii społecznej. To właśnie tutaj z nadzieją na powrót do aktywności zawodowej i społecznej przychodzą osoby bezrobotne i niepełnosprawne, pracownicy organizacji pozarządowych zgłaszają się po fachowe doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, zaś profesjonalnych informacji oczekują mieszkańcy województwa łódzkiego zainteresowani spółdzielczością socjalną oraz społeczną przedsiębiorczością. Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, bo o nim mowa, wyspecjalizowało się w propagowaniu idei ekonomii społecznej oraz w czynnym wspieraniu osób oraz instytucji działających na rzecz reintegracji społecznej oraz zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ROLNICTWO ENERGETYCZNE CZ. 1

Ponownie spotykamy się na łamach czasopisma internetowego. Mam do przekazania bardzo ważną wiadomość: oto w Ostrołęce została uruchomiona nowa elektrociepłownia. Zapewnia ona papierni (stare Enso Poland) zaopatrzenie w parę i energię elektryczną. Ma moc termiczną 164MW i 36 MW energii elektrycznej. Produkuje 220 t pary na godzinę. Zasilana jest mieszanką: węgla, odpadów poprodukcyjnych i biomasą. Przewiduje się zużycie biomasy około 250 tyś. ton rocznie. Elektrociepłownia zgodnie z zaleceniami UE wyposażona jest w: system redukcji pyłów (filtry workowe o skuteczności odpylania 99,9%) oraz system redukcji CO2, NO2, emisji HCl, metali ciężkich, dioksan i furanów…

Schronisko Dla Zwierząt zawsze cierpiało na brak koców, kołder i innych materiałów na posłania dla psów i kotów, którymi się opiekuje. Co jakiś czas organizowana jest akcja zbierania takich rzeczy, np. przez łódzką telewizję.

Członek naszego Zarządu, pani Helena Sitkowska-Jędrzejak (radna pierwszej kadencji z ramienia Polskiej Partii Zielonych i wieloletnia działaczka NOT) zauważyła, że Hotele, Szpitale i Akademiki mają dokładnie odwrotny problem. Co jakiś czas muszą wyrzucać zużytą pościel i jeszcze płacić za wywóz tych rzeczy na śmieci, lub spalanie.

Fundacja rozpoczęła akcję informowania tych placówek o możliwości i potrzebie recyklingu, z korzyścią dla obu stron, zwłaszcza dla zwierząt i środowiska. Rozsyłamy zaproszenia do współpracy i kontaktu ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4.

Jedną z najlepszych tegorocznych imprez w naszym mieście zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w niedzielę 4 września w muszli koncertowej parku im. A. Mickiewicza na Julianowie. Przy pięknej, słonecznej i ciepłej pogodzie, tego najpiękniejszego dnia kończącego się tegorocznego lata, odbył się wspaniały festyn z cyklu „JESTEŚMY RAZEM „.

ZAPOMNIANA BROŃ RZECZYPOSPOLITEJ CZ. 1

Broń pancerna – wozy pancerne

Polska armia już od połowy lat dwudziestych prowadziła prace nad pancernymi wozami eksperymentalnymi.
1.Samochody pancerne wz 28 mogły przewozić od 2- 5 ludzi poza załogą. W roku 1927 na wzorze francuskiego podwozia powstał eksperymentalny samochód pancerny wz 28/M. Była to jednostka półgąsienicowa, uzbrojona w karabin maszynowy z powiększonym znacznie przedziałem załogowym, zdolna przewozić od 4- 8 ludzi.

Szanowni Państwo

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce wraz z partnerami, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

W tym szczególnym roku – Europejskim Roku Wolontariatu, Centra Wolontariatu przygotowały dwa atrakcyjne konkursy:

 

Łódź w czasie wojny straciła prawie całe swoje mieszczaństwo. Po wojnie dla nowej inteligencji była tylko trampoliną do pobliskiej Warszawy. I tak jest do dziś. Niewielu polityków po awansie do stolicy pamiętało o naszym mieście. A chociaż po przemianach i upadku przemysłu włókienniczego staliśmy się dużym ośrodkiem akademickim, większość naszych absolwentów dojeżdża do pracy w Warszawie.

Zazielenienie kamienic śródmieścia Łodzi i uporządkowanie zieleni na terenie osiedli, to uroda miasta, zdrowie i integracja mieszkańców. Rozbudowane prawo budowlane bardzo utrudnia wszelkie inicjatywy społeczne, bez których koszty inwestycji będą wysokie i krótkotrwałe. Rozpoczynamy druk fotoprzewodnika, który pokaże mieszkańcom, jak mogą aktywnie uporządkować swoje podwórko, współpracując z koniecznymi urzędami. Jak zdobywać środki i jak obniżać koszty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy organizacyjnej (prezentacje projektów zagospodarowania podwórek i placów zabaw) i finansowej pilotowanego przez naszą Fundację projektu „Zielone Podwórka”.

1.    Wystarczy chcieć aby móc – Centrum Samorządności i Regionalizmu

2.    40 lat minęło – Czas na Sukces – Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Edukacji „EUROPA”

3.    Staż zawodowy w przedsiębiorstwie Dakri Sp. z o.o. – Dakri Sp. z o.o.

4.    Osobisty konsultant kosmetyczny – free Dom s.c. Zbigniew Jeremi, Wanda Jeremi

5.    Wyższe kwalifikacje szansą na zatrudnienie – Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.

6.    Profesjonalna opieka – KODA Public Relations Beata Kostrzewa i Sławomir Darzycki Spółka Jawna

7.    Bądź aktywny! Szkolenie zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu zgierskiego – Studium Języków Obcych Spółka Jawna

8.    Moja szansa na dobrą pracę – Gmina Wola Krzysztoporsa

9.    Wygrywamy wszechstronnością – szkolenie zawodowe dla osób 45 plus z powiatu tomaszewskiego – Ośrodek Szkolenia „Fortuna” s.c. R. Wróbel, A. Polanowski, K. Wróbel

 1. Przełam bariery – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie

 2. Przekraczamy bariery w drodze do kariery – Fundacja STABILO

 3. Bez barier na rynku pracy – Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

 4. Dobry start gwarancją sukcesu – Fundacja „Normalna Przyszłość”

 5. Internet talentu – RAZEM

 6. Krok od zmian – Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.

 7. Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy – Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi

 8. Autorski Program Aktywizacji Zawodowej (APAZ-3) – powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych – „KŁOS” Sp. z o.o.

 9. NIEPEŁNOSPRAWNY – SPRAWNY WEBMASTER – Centrum Edukacji i rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   

Miałeś przodków brachu
Co nie znali strachu
Więc zdobywaj świat
Nie zdzierając szat

Od lat słucham opisu dziejów naszych przodków. I nieodparcie mam wrażenie, że nasza historia jest opisywana przez obce mocarstwa, na ich życzenie, albo żeby im się przypodobać. Powtarzana „w nieskończoność” diagnoza naszego społeczeństwa nie jest optymistyczna. Nie dziwi mnie już, że jak tylko otworzono granice, młodzież zaczęła wyjeżdżać z zamiarem, „że nigdy ty już nie powróci”.