I znów stoimy przed wyborem – tym razem wybory samorządowe.  Wybierajmy, byle mądrze!

Nasza gazeta nie opowiada się za żadną opcją polityczną, niemniej chcemy zaprezentować kilka osób z listy stworzonej przez organizacje pozarządowe w naszym mieście.

Drodzy czytelnicy wybór należy do Was.

Złamany link

Za treść dostarczonych materiałów wyborczych nie bierzemy odpowiedzialności.