towarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków pojawiło się w 2004 r. (21 maja posiedzenie założycielskie, 7 lipca wpis do Rejestru Stowarzyszeń KRS) i to z wielką pompą. Już 23 stycznia 2005 roku zorganizowało imprezę gwiazdkowo-noworoczną dla ponad dwustu dzieci w teatrze „Arlekin”; 11 marca 2005 roku koncert charytatywny „Dzieciom Azji” w Łódzkiej Hali Sportowej dla ok. 5 tys. Widzów (śpiewali m. in. Varius Manx, Blue Cafe, Red Head – Michał Wiśniewski, a cały dochód został przekazany na konto Pomocy Dzieciom Azji Poszkodowanym przez tsunami); 5 czerwca 2005 z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki Festyn w Parku na Zdrowiu. Utworzono też punkt wydawanie żywności najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łodzi przy ul. Jaracza 40.

Tak spektakularne wejście spotkało się z uznaniem Rady Miejskiej i 4 czerwca 2006 roku na zorganizowanym przez Stowarzyszenie Festynie w Parku na Zdrowiu pod nazwą „Uśmiech Łódzkim Mamom i Łódzkim Dzieciom” odebrało Puchar Przewodniczącej Pani Iwony Bartosik.

Po tym pierwszym okresie niezwykle aktywnej działalności przyszedł okres stagnacji. Trwał do września 2007 r., kiedy to przewodniczącą Stowarzyszenia została, Pani Józefa Danuta Majdańska, wnosząca ożywczego ducha w działanie wszystkich wolontariuszy od początku objęcia stanowiska do chwili obecnej.

Od września 2007 roku. Stowarzyszenie podjęło współpracę z Domem Polskim w Mohylewie na Białorusi: 24 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie powołanego przy SIRP – KOŁA AMD (Pani Dyrektor Zw. Niewidomych Teresa Wrzesińska przedstawiła możliwości pomocy chorym na AMD).