Zawsze, kiedy opisywano uczucia, przedstawiano je, jako linię prostą, gdzie na jednym końcu była miłość, na drugim nienawiść, a na środku obojętność.

Zazielenienie kamienic śródmieścia Łodzi i uporządkowanie zieleni na terenie osiedli, to nie tylko uroda miasta, ale również integracja mieszkańców. Zapraszamy do współpracy organizacyjnej (prezentacje projektów zagospodarowania podwórek i placów zabaw) i finansowej, pilotowanego przez naszą Fundację projektu „Zielone Podwórka”.