Odpowiedź Pełnomocnika

Szanowny Panie, W związku z Pana prośbą przesyłam informacje nt. podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących odpłatną statutowej działalności pożytku publicznego. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, i o wysokości stawek decyduje rada gminy.

Więcej

Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

17 września 2013 r. Łódzkie Centrum Obywatelskie (utworzone przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Centrum OPUS i FERSO) zorganizowało spotkanie dotyczące zorganizowania wiosną przyszłego roku Łódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych przez organizacje pozarządowe naszego miasta.

Więcej

NGO-sy na Jarmarku

7-8 września br. odbył się w Łodzi MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013. Tym razem odbył się na terenie hali Atlas Arena. W ramach imprezy zagrało wiele bardzo ciekawych zespołów, na koncerty których wstęp był wolny.

Więcej

Z SIRP aktywnie

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków dla dwóch grup: w Łodzi 30 osób (20 os. – 60+ i 10 os. – 13-18) i w gminie Aleksandrów 30 osób (20 os. – 60+ i 10os. – 13-18) zrealizowało projekt ASOS Ministerstwa Pracy i …

Więcej

Dla „Barki” wartością są wszyscy ludzie

W dniach 18 – 20 czerwca 2013 roku odbyła się w Poznaniu i w okolicy „wizyta studyjna” uczestników projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego przez łódzkie Stowarzyszenie „JA-TY-MY” i Centrum OPUS z Łodzi.

Więcej

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast