Zoom na Rady

PDF pageEmail pagePrint page

W Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w dniach 19 i 20 październik 2016 roku zorganizowało Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów.

Gości powitali i konferencję otworzyli:

– Beata Tokarz-Kamińska i Maria Klaman, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

– Danuta Szczepanik, Sekretarz Miasta Legionowo

– Roman Bískupski, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

– Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W części w zatytułowanej „Projektowanie usług społecznych przyjaznych osobom starszym – wyzwanie dla partnerskiej współpracy rad seniorów i samorządów”, wystąpili zaproszeni eksperci.

Pierwsza zabrała głos Barbara Imiołczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w temacie „Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania”. Ważne, aby Dom Pomocy Społecznej nie był jedynym rozwiązaniem. Osoby starsze powinny żyć jak najdłużej w swoim środowisku. Do utrzymania autonomii i samodzielność osób starszych potrzebne jest jednak wsparcie informacyjne i emocjonalne. Zwróciła też uwagę na to, że problem centralnym jest brak dostępu do poradni geriatrycznej. Z konsultacjami byli już w 50 gminach.

Następnie Agnieszka Woszczyńska z Zamku Cieszyn opowiedziała o projektowaniu włączającym osoby starsze jako użytkowników. Ich dizajn włączający powstał w 2005 r. Seniorzy aktywnie uczestniczą przy tworzeniu modeli i wzorów.

Rafał Baczyński-Sielaczek z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który zaprezentował znaczenie międzysektorowej współpracy w rozwijaniu usług dla seniorów i rola monitorowania ich jakości oraz pokazał rozwiązania innych miast. Np. :

 • w Goteborgu co 2 lata mieszkańcy dostają propozycję do uzupełnienia infrastruktury, a następnie jest to opracowywane przez Zarząd Miasta,
 • w Seattle umieszczono przedszkole w domu starców,
 • w Zurychu seniorzy otworzyli kawiarnię.

Badania dowiodły, że seniorzy najlepiej czują się w towarzystwach międzypokoleniowych.

Na zakończenie tego panelu, moderowanego przez Beatę Tokarz-Kamińską, wystąpili Maria Klaman i Bartosz Wiśniewski z Towarzystwo inicjatyw Twórczych ę,którzy opisali wsparcie eksperckie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę w projektowaniu usług społecznych. Generator Innowacji. Sieci wsparcia. Od 14 lat w całej Polsce wspierają działania liderów, animatorów projektów społecznych i obywatelskich oraz pracujemy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, inspirując do nowych metod pracy z lokalną społecznością. Od 2013 roku prowadzą program Zoom na Rady Seniorów mający na celu wzmacnianie kompetencji rad seniorów, tworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk, ewaluacji dotychczasowych działań rad seniorów oraz rozwijania współpracy rad seniorów i samorządów. Powołali też ogólnopolską sieć „Latający Animatorzy Kultury i Socjologowie”, która współpracuje z samorządami, radami seniorów, uniwersytetami trzeciego wieku, bibliotekami, domami kultury, świetlicami wiejskimi. Jednym z przykładów dobrych praktyk, jakie Towarzystwo wsparło, była teleopieka w Koszalinie. Radę Seniorów wsparła miejscowa firma. Buczek w telefonie lub tablecie przypominał np. że trzeba brać leki. Podopieczny po wzięciu leków wciskał guzik, A gdy tego nie robił, pani oddelegowana przez firmę dzwoniła do niego telefon. W tablecie była też zapisana gimnastyka, czujniki CO i otwartych drzwi, albo senior lub seniorka gdy czuli się samotni mogli zadzwonić do biura i porozmawiać z panią. To był test przeprowadzony dzięki wsparciu miejscowej firmy. To był ich autorski program, a zatrudniona przez nich pani pracowała w ich biurze. Zainteresowanie było coraz większe, chociaż informacja rozchodziła się wyłącznie pocztą pantoflową. Faktyczny koszt takiej teleopieki wyniósł ok. 150 zł od osoby i okazał się tańszy niż dom opieki. Niestety nie znalazł się nikt, kto chciałby go finansować po fazie testów.

Po krótkiej przerwie odbyły się dyskusje w grupach warsztatowych. Można było sobie wybrać:

 • ROZWIJANIE ŚRODOWISKOWYCH FORM WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH
 • – Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • – Katarzyna Wala, Towarzystwo inicjatyw Twórczych ę
 • ZAPISY PRAWNE DOT. POWOŁYWANIA I DZIAŁALNOŚCI RAD SENIORÓW. JAK JE ROZUMIEĆ?
 • Prowadzenie: Paula Kłucińska, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Głos ekspercki: Tomasz Schabowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Głos ekspercki: Wiesława Borczyk, Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • FUNKCJE RAD SENIORÓW: JAK JE ROZUMIEĆ, JAKIE KOMPETENCJE DAJĄ RADZIE?
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • DZIAŁANIA RAD SENIORÓW. DOBRE PRAKTYKI (prezentacje)
 • – Anna Komadowska, Koszalińska Rada Seniorów
 • Centrum opiekuńczo-pomocowe ,,Teleopieka”
 • – Maria Lauryn, Suwalska Rada Seniorów
 • Opracowanie standardów i uruchomienie Klubów Seniora w Suwałkach
 • – Teresa Ziegler, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
 • Rady seniorów a dialog obywatelski
 • – Magdalena Wilk – Białek, Rada Seniorów w Miechowie, Gmina Miechów
 • Diagnoza sytuacji zdrowotno-socjalnej w Gminie Miechów
 • – Barbara Szafrańska, Rada Krakowskich Seniorów
 • Dobre zarządzanie w radzie seniorów

Po przerwie obiadowej odbyła się druga tura dyskusji w grupach warsztatowych:

 • PO CO I JAK DIAGNOZOWAĆ POTRZEBY OSÓB STARSZYCH – NARZĘDZIA BADANIA POTRZEB
 • – Katarzyna Wala, Towarzystwo inicjatyw Twórczych ę
 • – Robert Gawlik, Przemyska Rada Seniorów, Urząd Miasta Przemyśl
 • WSPÓŁPRACA RAD SENIORÓW I SAMORZĄDÓW W TWORZENIU USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 • – Beata Tokarz-Kamińska. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
 • – Magda Wilk-Białek, Rada Seniorów w Miechowie, Urząd Gminy Miechów
 • – Agnieszka Szyszko, Suwalska Rada Seniorów, Urząd Miasta w Suwałkach
 • JAK DOBRZE KORZYSTAĆ Z PRACY ZESPOŁOWEJ I POTENCJAŁU CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
 • – Dagmara Gortych, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
 • – Barbara Szafrańska, Rada Krakowskich Seniorów
 • NARZĘDZIA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ: BUDŻET OBYWATELSKI, KONSULTACJE SPOŁECZNE, DIALOG MIESZKANCOW Z SAMORZĄDEM
 • – Maria Klaman, Towarzystwo inicjatyw Twórczych ę
 • – Teresa Ziegler, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
 • TARGOWISKO WIEDZY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
 • Dyskusje stolikowe w kameralnych grupach umożliwiły spotkania i rozmowy z zaproszonymi gośćmi:
 • – Anna Kubiak, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 • – Krystyna Lewkowicz, Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • – Stanisław Brzozowski, Federacja Organizacji Socjalnych FOSa
 • – Beata Kamańczyk i Zenia Lipińska, Fundacji Subvenio
 • – Bartosz Wiśniewski, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
 • – Eliza Gryszko, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast