Wyzwania polityki senioralnej

PDF pageEmail pagePrint page

„Wyzwania polityki senioralnej w Polsce. Doświadczenia miasta Poznania” była kolejną konferencją dotyczącą osób starszych, która odbyła się 22 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Po powitaniu gości przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, doc. dr Zdzisława Szkutnika,  konferencję zainaugurowało wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Powiedział, że bardzo 20% mieszkańców miasta to seniorzy i Zarząd Miasta stara się, aby senior jak najdłużej był aktywny i jak najpóźniej wkraczał w wiek podeszły. Powołano specjalne Centrum Inicjatyw Seniorów z pięcioma etatami, które oprócz wspierania wielu akcji, m. in.  Akademia Bezpieczeństwa, Pudełko Życia (wszystkie w uzgodnieniu ze swoją Miejską Radą Seniorów), zajmuje się udzielaniem wszystkich informacji zainteresowanych.

W planach mają budowę pierwszej w Polsce publicznej przychodni geriatrycznej. Rozmawiali o tym z Akademią Medyczną, ale w Poznaniu, jak i w całej Polsce, jest mało geriatrów.

Aby senior czuł się potrzebny, chcą stworzyć brygadę  na zasadzie „Złota rączka”, w której seniorzy seniorom robiliby drobne naprawy.

Następnie prof. dr hab. Jerzy Babiak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, omówił „Starzenie się społeczeństwa w Polsce”.

Szybko zmienia się struktura społeczna zarówno w Polsce, jak i w Europie. Przyszli seniorzy będą sprawnie poruszali się samochodami i posługiwali Internetem, ale obecni jeszcze korzystają z tego w ograniczonym zakresie. Wzrasta średnia długość życia:

  • Do XIX w. średnia długość życia wynosiła 27 – 30 lat
  • W 1950 r. wynosiła średnio 47 lat
  • W 2000 r. wzrosła do 65 lat
  • W 2014 r. w świecie wynosiła dla kobiet 73 lata, dla mężczyzn 69 lat
  • w Polsce dla kobiet to 81.6 lata, dla mężczyzn 73,8 lat
  • w Poznaniu dla kobiet to 81 lata, dla mężczyzn  75 lat

Ale im bogatsze społeczeństwo, tym mniej dzieci. Decyduje nie zamożność, ale poziom opieki socjalnej.

Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sowińska zauważyła, że seniorzy to grupa bardzo zróżnicowana wiekowo, co wpływa na stopień sprawności. Techniczne możliwości seniorów młodszych są inne, niż osób mających 80 – 90 lat. Zmienia się też służba zdrowia. Po wielu operacjach chodzi się już następnego dnia. Cieszy go przychodnia geriatryczna, ale należy walczy o kartę fizykoterapeuty. Liczy, że fizjoterapeuta będzie w każdej przychodni lekarza pierwszego kontaktu.

Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Instytut Socjologii przedstawił „Wielowarstwowe programy gerontologiczne w miejskiej polityce społecznej”.

Polityka społeczna musi budować spójne społeczeństwo będące wspólnotą wspierających się nawzajem członków różnych zbiorowości, biorących wzajemną odpowiedzialność za siebie. Istotne będzie upowszechnianie wiedzy o starzeniu się i starości, programy edukacyjne i szkoleniowe adresowane do ludzi starzejących się oraz rzecznictwo potrzeb, problemów i spraw najstarszego pokolenia.

Państwo musi zadeklarować:

  1. Za co i za kogo bierze odpowiedzialność jako kreator, katalizator i gwarant warunków sprzyjających rozwojowi jednostki i zbiorowości.
  2. Czy i jakie obszary życia społecznego są chronione i wyłączone z czystej gry rynkowej.
  3. Kierunki rozwoju i ramy strukturalno-instytucjonalne dla sektorów: prywatnego, obywatelskiego i publicznego, działających w obszarze polityki społecznej.

Zwrócił też uwagę na to, że Polki w W. Brytanii są pierwsze wśród rodzących migrantów.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej i dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” powiedzieli „Czego potrzebują seniorzy?…”

Pani profesor powiedziała, że w najbliższych latach opieka geriatryczna stanowić będzie jedno z podstawowych wyzwań, aby zapewnić seniorom życie wysokiej jakości. Geriatra nie ma zajmować się osobą starszą, ale ma być konsultantem dla lekarza pierwszego kontaktu, jak chirurg, neurolog, kardiolog. U osób starszych musieliby obejść wielu specjalistów i dużo leków, dlatego kierowanie do geriatry.

Pani doktor dodała, że dla pacjenta w podeszłym wieku, hospitalizacja powinno być absolutną ostatecznością, gdyż niekorzystnie wpływa to na jego psychikę. Ważne jest wprowadzenie teleopieki oraz Domy Dziennego Wsparcia. Ważne, aby powstały Dzienne Domy Pomocy Medycznej.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast