Wybory rozstrzygnięte

PDF pageEmail pagePrint page

Zakończyły się wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wygrali:

1. Teresa Adamska – 34 głosy
zgłoszona przez: Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Koalicję na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracując Razem”, Ogólnopolski Związek Obrony Bezrobotnych O/w Lodzi.

2. Wojciech Jaros – 25 głosów
zgłoszony przez: Fundację im. Brata Alberta, Fundację „Happy Kids”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Łódź/Oddział Regionalny, Fundację Bank Żywności.

3. Tomasz Musielski – 25 głosów
zgłoszony przez: Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych.

4. Iwona Bartosik – 23 głosów
zgłoszona przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Dzielnicowy Ł-Bałuty, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym PULS, Fundację Happy Kids.

5. Łukasz Prykowski – 14 głosów
zgłoszony przez: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, Fundację „Poza schematem”, Fundację Ars Imago.

6. Łukasz Waszak – 14 głosów
zgłoszony przez: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

7. Jacek Jędrzejczak – 11 głosów
zgłoszony przez: Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Kobiet-Łódź.pl.

8. Ewa Grabarczyk – 10 głosów
zgłoszona przez: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka, Łódzki Klub Wysokogórski, Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo.

9. Henryk Ługowski – 9 głosów
zgłoszony przez: Klub Sportowy Niewidomych OMEGA, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nowa Zorza”, Fundację „Nowe Spojrzenie”

Wszystkim składamy gratulacje i życzymy owocnych obrad!

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast