Urzędy kończą pracowicie

PDF pageEmail pagePrint page

Czy zastanawialiście się państwo jak wygląda praca we wszystkich urzędach samorządowych? A jak wygląda praca w tych urzędach, gdy jest związana z końcem roku kalendarzowego? Dla urzędników i samorządowców jest to okres ciężkiej pracy podsumowań, rozliczeń i planów tworzonych na następny rok.

Sejmik województwa łódzkiego uchwalił program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok: http://www.ngo.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=113

 

W związku z tymi działaniami informujemy, że jeszcze w trakcie tego roku kalendarzowego, ale po uchwaleniu budżetu na rok 2013, rozpoczną się konkursy na realizację zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego na przyszły rok. W związku z tym istnieje możliwość zgłaszania osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowych http://www.ngo.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=27&limitstart=1). Istnieje także możliwość zgłaszania się do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-naborze-do-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-ministrze-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-553.php) oraz programu Szkoły Liderów i PWC: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/816411.html Możliwość zapoznania się z informacją z konsultacji zasad FIO na rok 2013 znajduje się na stronie http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/818862.html Ministerstwo spraw zagranicznych przygotowuje bazę danych, które ma na celu identyfikację i rozwijanie zaplecza organizacyjnego związanego z aktywnością o charakterze międzynarodowym w różnych regionach. Jeśli w latach 2011-2012 organizacja realizowała, działała w takim zasięgu może być zgłoszone do bazy danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której powstanie w regionie łódzkim jest koordynowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi.

 

Sprawa przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015” została zawarta w uchwale Nr. LII/1082/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 21 listopada 2012r. Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia „program wyznacza kierunki współdziałania na lata 2013-2015 oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

 

Sprawa przyjęcia „Programu współpracy miasta, Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3ustawy dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” znajduje się w uchwale Rady Miasta w Łodzi z dnia 21 listopada 2012.

Redaktorzy czasopisma „Zielonym na prawo” życzę miłej lektury i współpracy, która wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelstwa na Ziemi Łódzkiej.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast