Spółdzielnia energetyczna

PDF pageEmail pagePrint page

…Znów spotykamy się na łamach czasopisma internetowego „Zielonym na prawo” Fundacji „NASZE ZOO”. Życie szybko przyspiesza swój bieg, wpływa ono na losy poszczególnych osób często w sposób nieoczekiwany, zaskakujący. A więc trzeba być przygotowanym na wszystko, wtedy łatwiej będzie znieść ciosy losu – nie raz dotkliwe. Co to ma wspólnego z rolnictwem energetycznym? Ktoś może postawić takie pytanie. Może mieć i to dużo. Może okazać się, że zmienią się zasady zakupu ziemi – niekoniecznie na korzyść! A więc trzeba się spieszyć, jeżeli ktoś planuje taki zakup.

 

Nie należy go odkładać…

Chciałam jednocześnie przybliżyć zyski, jakie daje zakładanie spółdzielni rolniczych na wsi, w celu obniżenia kosztów energetycznych i nie tylko. Zarząd Spółdzielni, wybrany przez członków, może opracowywać projekty związane z różnymi dziedzinami działalności, ogłaszanymi przez różne instytucje. I tak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kilka projektów, realizacja których jest związana z uzyskaniem dofinansowania przez uczestników. Jeden z nich to realizacja przedsięwzięcia, które umożliwi uzyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wnioski przyjmowane były w terminie od 26 września do 14 października br. W przypadku akceptacji wniosku do realizacji można było uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł. Następny projekt to uruchomienie, niekoniecznie związanej z miejscem zamieszkania, działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Wnioski należy składać w terminie od 24 października do 4 listopada br. W przypadku akceptacji projektu, można otrzymać dofinansowanie do wysokości 100 tys. zł. Bliższe dane w Agencji. Projekt ten jest konsekwencją Zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa. To przykłady, które może wykorzystywać każdy Zarząd Spółdzielni na wsi. A więc na pewno można znaleźć zaprzyjaźnionych 6 czy 7 osób celem zorganizowania spółdzielni rolniczej…

Można wykorzystać obecne spowolnienie rozwoju gospodarczego w kraju, w celu poprawy własnej sytuacji finansowej. Rozszerzyć asortyment produkcji rolniczej o uprawę roślin szybko rosnących tzw. energetycznych, z których można wykonywać granulat przeznaczony do spalania w elektrowniach. Spółdzielnia mogłaby uzyskać podpisanie umów kontraktacyjnych…

Co trzeba zrobić, żeby założyć Spółdzielnię? Należy z Sądu Rejestrowego pobrać 3 druki typu KRS: WS, KK i WM, wypełnić je i przekazać do  sądu celem rejestracji Spółdzielni – nowego podmiotu gospodarczego. Do tego celu potrzebny również jest statut określający zakres działalności nowego podmiotu. Konieczna jest również rejestracja Spółdzielni w Urzędzie Skarbowym w celu nadania NIP. Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) w celu wpisania do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestracja w ZUS czy KRUS w celu zmian danych płatników. Wszystkie potrzebne druki można uzyskać w Sądzie Rejestrowym, jak również wszystkie informacje, które ułatwią załatwienie rejestracji. Po zgłoszeniu do Sądu w zasadzie może Spółdzielnia rozpocząć normalną działalność. Dobrze działająca taka jednostka na wsi może być przydatna nie tylko własnym członkom, ale również całej wsi i rejonowi. Zakupy nawozów sztucznych, wykorzystywanie odpadów z oczyszczalni ścieków do produkcji nawozu porównywalnego z obornikiem, zbyt wyprodukowanych artykułów, wspólne maszyny rolnicze, pomoc w uprawach – to tylko parę przykładów działalności Spółdzielni. Wszystko zależy od inwencji jej członków.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast