Rzecznika ds. seniorów

PDF pageEmail pagePrint page

Pierwsze w 2018 roku zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi było poświęcone głównie poznaniu rzecznika ds. seniorów, który został powołany z inicjatywy łódzkiej Rady Seniorów. Pani Celina Maciejewska na początku spotkania opowiedziała, czym się zajmowała, zanim została rzecznikiem ds. seniorów.

„Od roku 2010 jestem mieszkanką Łodzi i od tego czasu jestem zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności, początkowo, jako wolontariuszka, a później specjalistka Public Relations w Fundacji „Dom w Łodzi”. Praca na rzecz fundacji zaowocowała wieloma kontaktami, zarówno w trzecim sektorze, jak również z biznesem oraz mediami lokalnymi jak i krajowymi.

W roku 2012 zaangażowałam się w tworzenie fundacji Subvenio, która zajmuje się wspieraniem prawnym i psychologicznym mieszkańców woj. łódzkiego oraz edukacją cyfrową seniorów i osób bezrobotnych. Równolegle zaangażowałam się w projekt stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, mający na celu wyszkolenie grupy edukatorów umiejętności cyfrowych dla seniorów, nazywanych Latarnikami. Otrzymałam trzyletni grant edukacyjny, w ramach którego wyszkoliłam 3000 seniorów w województwie łódzkim. Obecnie liczba moich uczniów przekroczyła 5 tys. osób 60+ i właściwie przestałam już liczyć 😉

Jestem współtwórczynią Łódzkiego Telefonu Życzliwości, który rozpoczął działanie w marcu 2014r. Telefon Życzliwości jest wspólną inicjatywą Fundacji Subvenio i Zespołu ds. Seniorów Łódzkiego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.  Inicjatywa ta, to coś więcej niż telefon zaufania. Staramy się, aby telefon, oprócz poradnictwa specjalistycznego, był też antidotum na samotność łódzkich seniorów. Dlatego tak ważne jest to, że angażuje seniorów wolontariuszy, którzy wspierają rówieśników życzliwą rozmową, poświęcają swój czas i sami stają się aktywniejsi i bardzo potrzebni rówieśnikom.

Kolejna inicjatywa, to Pracownia Aktywnych w CH-R Sukcesja. To miejsce, które, dzięki wsparciu lokalnego biznesu, daje ogromne możliwości realizowania wszelkich inicjatyw, zarówno seniorom jak i młodszym pokoleniom. W pracowni realizujemy, z pomocą wolontariuszy, różne działania, takie jak: lektoraty językowe, warsztaty komputerowe oraz gimnastykę umysłu, ale nie zaniedbujemy też jogi i zajęć artystycznych. „

Następnie Pani Celina Maciejewska przedstawiła rolę rzecznika ds. seniorów, na które została powołana w 2018 roku.

Polityka senioralna zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym jest nowym i ogromnym wyzwaniem, tak naprawdę po raz pierwszy w historii spotykamy się z bardzo trudną sytuacją demograficzną. Łódź jest miastem, które gwałtownie się starzeje, już 26 % mieszkańców przekroczyło 60 rok życia. Sytuacja ta powoduje, że trzeba szukać nowych rozwiązań, nie znajdujemy gotowych wzorów, bo taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca w żadnym kraju.”

Koncepcja aktywnego starzenia się (active ageing), wypracowana przez Światową Organizację Zdrowia w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kładzie nacisk na zapewnienie, jakości życia osób starszych przez „optymalizację szans zdrowotnych oraz związanych z uczestnictwem i bezpieczeństwem w celu polepszenia, jakości życia, kiedy ludzie się starzeją” Active ageing. A policy framework, World Health Organization, Madrid 2002. Koncepcja ta oparta jest na założeniu, że gwarancją, jakości życia seniorów jest utrzymanie różnych form aktywności i zaangażowania.

Znając powyższe dane, ale przede wszystkim opierając się na codziennej pracy z dużą grupą łódzkich seniorów wiem, że poza oczywistymi działaniami interwencyjnymi rzecznika, chcę budować koalicje na rzecz aktywności i zaangażowania społecznego seniorów, zapraszam zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, biznes i każdego, kto chce być aktywny na rzecz społeczeństwa. Planuję inicjować różne formy wsparcia oczekiwanych przez osoby 60+, konsultować projekty skierowane nich. Pracować nad zmianą sposobu myślenia o starości – prowadzę działania mające na celu szeroko rozumianą edukację do starości. Chcę pokazywać przykłady fantastycznych seniorów, którzy swoją energią mogą zawstydzić niejednego juniora. Ważnym obszarem jest też edukacja cyfrowa, która obecnie jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Moje działania od początku opieram na współpracy zarówno z Oddziałem ds. seniorów jak i z łódzką Radą Seniorów oraz wszystkimi, dla których sytuacja seniorów jest ważna i bliska. Jako rzecznik angażuję się w inicjatywy skierowane do seniorów np. „Senioralia”.

Moje biuro mieści się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Zachodnia 47 pok. 128 Ip.

Zapraszam do kontaktu: poniedziałki od 8 – 16, wtorki 9-17 i czwartki 8-12.

Tel. 42 638 47 94”.

Jerzy Dauksza

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast