Rolnictwo energetyczne 7

PDF pageEmail pagePrint page

Rolnictwo energetyczne jest tylko jednym ze składników całego systemu ochrony środowiska, na które wpływ powinien mieć każdy człowiek. W tym artykule poruszę następny składnik systemu, tak żeby uświadomić potencjalnym hodowcom roślin energetycznych, dodatkowe korzyści, które mogą uzyskać korzystając z różnych dopłat.

 

Inwestycje związane z ochroną środowiska są dotowane przez różne instytucje państwowe i samorządowe, w tym również gminy. Każda gmina ma inne zasady uczestnictwa finansowego na trenie w procesie ochrony środowiska, w tym równie pomocy ludności w uzyskiwaniu maksymalnych oszczędności w opłatach za ciepło i energię.

Dotacje na wykonanie inwestycji proekologicznych dotyczą następujących pozycji:

 1. Przyłączy kanalizacyjnych łącznie z wykonaniem dokumentacji.

 2. Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 3. Urządzenia dotyczące ograniczenia emisji CO2; w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę gruntowych pomp ciepła. Zakup oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń grzewczych: kotłów, modernizację wewnętrznych instalacji rozprowadzania ciepła.

 4. Wykonanie instalacji gazowej.

 5. Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarskich.

Kredyty bankowe to następna możliwość zdobycia pieniędzy na wykonanie instalacji proekologicznych. Dotyczą one szczególnie kosztów wykonywania projektów oraz wszystkich pozycji, które z jakichś powodów nie mogą być dotowane.

Wszystkie informacje na w/w tematy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to okazja pozbycia się kłopotliwych spraw oraz usprawnienie działania własnego gospodarstwa domowego.

W celu uświadomienia sobie poprawy bytu we własnym domu w momencie zmiany systemu ogrzewania z XIX wiecznego palenia w piecu na pompę ciepła, należy porównać te 2 systemy. Palenie w piecu wymaga dostawy węgla, drewna czy innych substancji do spalania i usuwania popiołu. Powoduje to zanieczyszczenia w domu dla całej rodziny. Szczególnie dotyczy to kobiet. Pompy ciepła eliminują z życia codziennego te wszystkie kłopoty.

Należy zdawać sobie sprawę z następujących faktów:

 1. Pompa ciepłą przynosi oszczędności finansowe wtedy, kiedy jest ściśle dostosowana do potrzeb użytkownika i warunków eksploatacji. Jest jo jedna z nielicznych inwestycji ekologicznych, które daje zwrot nakładów finansowych na jej wykonanie w okresie 7 do 10 lat.

 2. Użytkownik może wpływać na wysokość kosztów eksploatacji, sterując pracą pompy ciepła poprzez wykorzystywanie do tego celu ciepłych dni zimowych. Może programować dowolnie różne temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zależności od potrzeb. Wyłączać ogrzewanie w okresie wyjazdów na urlopy itp.

 3. Konieczne jest wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej przez specjalistyczną firmę. Najlepiej tę, która będzie wykonywać wszystkie prace związane z montowanie pompy ciepła. Takie rozwiązanie umożliwi pełną kontrolę jakości wykonania urządzenia oraz zapewni pełne efekty ekonomiczne.

 4. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie takich inwestycji przez miejscowe gminy dla własnych mieszkańców. Gminy pozyskują dotacje i kredyty, zlecają wykonanie całej inwestycji kontrolowanej przez siebie firmie i rozliczają całość inwestycji. Jest to metoda na uniknięcie błędów. Nie wszystkie firmy mogą być wiarygodne. Uzyskane oszczędności zależą tutaj od umiejętności firmy wykonawczej. Mocno to podkreślam. Trzeba zapoznać się z inwestycjami, które wykonała i efektami, które zostały uzyskane.

Co to są pompy ciepła? Praktycznie znamy je wszyscy. Każda chłodziarka, czy lodówka w naszej kuchni to pompa ciepła. Ciepło jest pobierane ze środka i transportowane na zewnątrz. Na tej samej zasadzie działają pompy ciepła ogrzewające domy.

W chwili obecnej w Polsce instalowane są następujące pompy ciepła:

 1. Pompa ciepła powietrze – woda ma efektywność pracy 2,4. Wykonuje ją japońska firma, która przyjmuje do wykonania całą inwestycję od projektu do końcowego montażu. Na terenie Polski działa od paru lat.

 2. Pompa ciepła ziemia – woda w układzie poziomym (rury są zakopane w ziemi poziomo poniżej strefy zamarzania). Efektywność tej pompy jest około 5. Zależy do rodzaju gruntu z którego pobierane jest ciepło. Ważne jest obliczenie potrzebnej ilości zwojów w celu zabezpieczenia pełnego ogrzewania. System ten rożni się od poprzedniego tym, że działa niezależnie od temperatury powietrza zimą. Nie wymaga instalowania dodatkowej grzałki elektrycznej. Można wykorzystać miejscowe akweny: stawy, rzeki, jako dobre źródło ciepła.

 3. Pompa ciepła ziemia – woda w układzie pionowym. Efektywność tej pompy jest od 5 d0 7. Zależy od odpowiedniego doboru głębokości odwiertu. System również nie zależy od temperatury powietrza zimą. Można wykorzystać starą studnię, albo starą kopalnię jako dobre źródło ciepła.

Nakłady finansowe są zróżnicowane. Najtańsza jest pompa powietrze – woda. To rząd wielkości około 30 tyś zł. Następne pompy są droższe. Ostatnia jest najdroższa, stosowana dla dużych obiektów, albo dla całych osiedli. Na temat pomp ciepła zostało wydanych kilka książek. Systemy pomp ciepła można łączyć z kolektorami słonecznymi, często przeznaczonymi do podgrzewania wody gospodarczej, wody w basenach kąpielowych czy innych obiektach o dużym zużyciu ciepła.

Każde nakłady finansowe na budowę pomp ciepła powinny zwrócić się w czasie 7 d0 10 lat. Żywotność techniczna urządzenia wynosi ok. 20 lat, a więc następne 10 lat to spokojna egzystencja, np. okresu emerytalnego. Warto rozważyć problem pod tym kątem.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast