Rolnictwo energetyczne 5

PDF pageEmail pagePrint page

Doczekaliśmy się ostrej zimy i to prawie bezśnieżnej w centralnej Polsce. Będą skutki wymarzania drzew i krzewów. Iluś ludzi zamarzło u nas i na Ukrainie. Doniesienia radiowe i telewizyjne są fatalne, świadczą o usterkach i braku organizacji w wielu dziedzinach życia społecznego.

W Łodzi na potrzeby mieszkańców miasta pracują 3 elektrociepłownie: EC-2, EC-3 i EC-4.

Według prasy codziennej łączne dobowe zużycie węgla przez te nie wynosi około 6 tysięcy ton, co mieści się w 104 wagonach po 60 ton w każdym. Nie jest to wszystko. Ciepło produkowane przez elektrociepłownie ogrzewa zaledwie 210 tysięcy mieszkań, następne 50 tysięcy ma własne piece węglowe, a więc zużycie węgla w mieście jest olbrzymie. Taka ilość, pomimo stosowania elektrofiltrów, przekłada się na zatrucie powietrza: tlenkiem i dwutlenkiem węgla, tlenkami siarki, tlenkami azotu itd. Najbardziej niebezpieczna jest emisja kadmu, który znajduje się w każdej tonie węgla. Jest to jeden z metali ciężkich, który powoduje u ludzi nieodwracalne uszkodzenia nerek.

W Polsce zimą w piecach bardzo wielu gospodarstw domowych spala się praktycznie wszystko, w tym śmieci. I co gorsze opakowania z tworzyw sztucznych. Ludzie robiący to nie zdają sobie sprawy z zagrożeń zdrowia jakie stwarzają sobie, własnej rodzinie i najbliższym sąsiadom. Niektóre produkty spalania są rakotwórcze.

Rola rolnictwa energetycznego w takiej sytuacji powinna być doceniana przez wszystkie władze. Każda ilość roślin wyhodowanych w tej gałęzi rolnictwa będzie miała zbyt, wobec wzrostu cen paliw stałych: węgla kamiennego, koksu i węgla brunatnego. Ceny od miału do ekogroszku to 499 do 749 zł. Okres taki będzie trwał do momentu, kiedy Polacy nauczą się wykorzystywać energię słoneczną do celów grzewczych i uzyskania energii elektrycznej. Słońce jest olbrzymim reaktorem atomowym, może dostarczyć nieograniczoną ilość energii. Trzeba nauczyć się ją pozyskiwać. Jest to energia bezodpadowa, czysta, którą można pozyskiwać praktycznie w nieograniczonej ilości. Trzeba się tylko tego nauczyć, opracowując odpowiednie urządzenia techniczne. Do czasu zorganizowania pozyskiwania energii słonecznej w odpowiednim wymiarze bardzo pomocne jest rolnictwo energetyczne, w którym rośliny pełnią rolę pochłaniacza energii słonecznej i przeróbki jej na celulozę. Odzyskanie pochłoniętej przez roślinę energii odbywa się starymi metodami spalania. Ludzie przyswoili sobie pewien schemat myślowy, że coś trzeba spalić, żeby uzyskać ciepło. Jest to relikt przeszłości, który będzie działał w potocznym odczuciu jeszcze przez szereg najbliższych lat. Szczególnie, że park maszynowy obecnie eksploatowany jest przystosowany do tej technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej. Nowe rozwiązania techniczne oparte o układy termodynamiczne powinny spowodować zmianę obecnie obowiązującej metody pozyskiwania energii. Przewidywany czasokres to najbliższe 15 do 20 lat.

Na ogół tak się dzieje, że przejście od jednej technologii do drugiej wymaga czasu, w którym działają fazy pośrednie. Taką fazą pośrednią jest rozwój rolnictwa energetycznego. Świetnie rozwiązali ten problem Skandynawowie: Każda oczyszczalnia ścieków to zapas nawozu potrzebnego do produkcji wierzby energetycznej, która zostaje zużyta w elektrociepłowni. Całość stanowi celowy obieg technologiczny przystosowany do produkcji ciepła i energii.

Szereg firm na świecie eksperymentuje z różnymi mediami, w celu pozyskiwania energii. Od wysokości kosztów uzyskania jej zależeć będzie rozwój gospodarczy każdego z krajów. Jest to jedno z najważniejszych założeń ekonomicznych. Niestety nie wszyscy potrafią wziąć pod uwagę w każdym przypadku całokształt kosztów wdrożenia kolejnych technologii pozyskiwania energii. Szczególnie nie bierze się pod uwagę kosztów zdrowotnych ludności miast. Jest to zasadniczym błędem naszych czasów. Charakterystyczne wystąpienie smogu w miastach powinno być sygnałem dla władz, że dzieje się źle.

Trudno powiedzieć, co powoduje opóźnienie we wdrażaniu bardziej przyjaznych dla środowiska miejskiego technologii. Barierą na pewno jest ograniczona świadomość ludzka. Brak wyobraźni powoduje niemożliwość przewidywania skutków niewłaściwych posunięć. Jest znamienne powiedzenie funkcjonujące w Polsce: „mądry Polak po szkodzie”. Stwierdzenie to świetnie charakteryzuje brak możliwości przewidzenia często tragicznych skutków poszczególnych działań.

W każdym razie obecnie najbardziej przyjazne są dla ludzi i środowiska pompy ciepła. Eliminują one poważne zagrożenia zdrowia i życia spowodowane spalaniem w piecach paliw stałych wydzielających tlenek węgla, który jest bezbarwnym, bezwonnym gazem minimalnie cięższym od powietrza, zagrażającym szczególnie dzieciom i kobietom z uwagi na cechy fizjologiczne organizmów ludzkich.

Spalanie drewna i roślin energetycznych nie powoduje tak dużego zagrożenia. Jednak nie eliminuje go zupełnie. Trzeba przy każdym działającym piecu stosować mierniki tlenku węgla sygnalizujące przekroczenie dopuszczalnej dla zdrowia normy. Rolnictwo energetyczne, w którym pośrednio rośliny spełniają rolę przekształcania energii słonecznej w cieplną powinno być propagowane przez wszystkie służby administracyjne wraz z maksymalnym dofinansowaniem produkcji.

Istnieje Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dystrybutorem jego jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: adres internetowy www.arimr.gov.pl Kontakt z Agencją pozwoli na uczestniczenie organizacji rolników w poszczególnych projektach ogłaszanych przez nią w ciągu kolejnych miesięcy i lat. Może to być dobre źródło pozyskiwania pieniędzy na rozwój tego odłamu rolnictwa. W chwili obecnej umiejętność pozyskiwania pieniędzy unijnych czy tanich kredytów jest motorem rozwoju produkcji na wsiach, warto więc postarać się o zdobycie tych umiejętności. Niestety szkolnictwo nie uczy tych umiejętności u dzieci i młodzieży. Trzeba się samemu o to postarać dla dobra własnego i środowiska w którym człowiek żyje.

Ciągła współpraca z najbliższymi terenowymi organizacjami służby rolnej pomoże rolnikom w wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie upraw roślin energetycznych, które mogą być wykorzystywane również jako pasza dla zwierząt domowych, np. topinambur. Należy się zapoznać z ich uprawą i użytkowaniem. Nowe nie zawsze jest złe! Przy tak szybko zmieniających się zasadach obecnego życia brak informacji, albo brak zainteresowania oraz brak umiejętności wykorzystywania informacji do własnych celów może być negatywny w skutkach. Mam nadzieję, że zima w tym roku będzie krótka, a wyż rosyjski przestanie nas gnębić swoich chłodem, czego wszystkim życzę. Oby wiosna była już w marcu i pozwoliła na ograniczanie spalania tak potężnych ilości węgla i zatruwania powietrza w osiedlach.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast