Program EKO NASADZENIA

PDF pageEmail pagePrint page

pozostało, pozwoli nam lepiej kształtować otoczenie wokół nas. Las pierwotny w dużym stopniu był lasem niskim, kwietnym z ogromną przewagą roślin pokarmowych (m.in. drzew owocowych). Rośliny pokarmowe zostały przeniesione do obszaru rolnego, a ekosystemy zostały ich w zasadzie pozbawione. Najsilniej tę zmianę odczuwają zwierzęta dziko żyjące, pozbawione pokarmu. Każdy typ środowiska roślinnego musi mieć w sobie silne grupy roślin pokarmowych, które są bazą żywieniową dla zwierząt i ludzi. Redukcja roślinnego pożywienia odbija się na całym łańcuchu pokarmowym, także na drapieżnikach i ludziach. Powinniśmy zatem, sadzić drzewa i krzewy owocujące wszędzie, gdzie to możliwe. Nie zapominajmy przy tym o roślinach dzikich. Działanie takie nie tylko podnosi możliwości pokarmowe, ale także korzystnie wpływa na bioróżnorodność i estetykę krajobrazu. Drzewa dzikie, mające malutkie owoce (niezjadane przez ludzi), są niezwykle urokliwe, a zioła podnoszą zdrowotność siedlisk. Sadźmy drzewa i krzewy owocowe przed domami, w parkach, na nieużytkach, w lasach. Odstąpmy od pustyni pokarmowej (monokultur roślinnych) i jałowości genetycznej krajobrazu. Roślina owocowa jest piękna i cieszy dobrym jedzeniem. A miasta, zwłaszcza duże, w których nie zrywamy owoców z drzew, powinny być matecznikami gatunków dzikich. Zwiększy to bioróżnorodność i roślin i zwierząt. Wiele ginących gatunków tu może przeżyć chemizację rolnictwa, zachowując rezerwę genetyczną, na wypadek wybuchu epidemii wśród roślin hodowlanych. Wiejskie, intensywnie uprawiane łąki już nie kwitną.

PROGRAM NATURALNYCH NASADZEŃ:

  1. Zbieranie nasion z ekosystemów i sadzenie ich w specjalnej szkółce (gwarancja uprawy wolnej od modyfikacji genetycznych), a następnie przesadzenia w środowisko naturalne.
  2. Sadzenie drzew owocowych pochodzących z punktów handlowych i ze szkółek, jako gotowy materiał nasadzeniowy.
  3. Globalna akcja zbierania nasion – następnie sadzone w szkółkach (pkt. 1) lub bezpośrednio w środowisko z początkowym wspomaganiem ziemią ulepszoną.
  4. Sadzenie nasion w miejsca specjalnie wybrane (bez wspomagania ziemią ulepszoną).
  5. Propagowanie idei Eko nasadzeń.
  6. Zbieranie nasion za pośrednictwem rozdawanych specjalnych kopert, które trafią do miejsca wskazanego przez Program Naturalnych Nasadzeń.
  7. Zorganizowane akcje skupowania nasion.

Pomysł, by rośliny użytkowe były elementami ozdobnymi (krajobrazowymi), a nie służyły jedynie do produkcji żywności, pojawił się w latach osiemdziesiątych, a następnie przekształcił się na przestrzeni lat w pełen Program Naturalnych Nasadzeń w środowisko naturalne. Pierwsze lata XXI wieku przyniosły koncepcję gaju owocowego, jako zjawiska krajobrazowo-kompozycyjnego.

           

My Polacy jesteśmy pionierami tej akcji. Hrabia Dezydery Chłapowski z Turwi w Wielkopolsce już w XIX wieku proponował podobną koncepcję wspierania środowiska naturalnego. Propagował nasadzenia śródpolne, które miały gwarantować pożywienie i schronienie drobnym zwierzętom, jednocześnie wspierając środowisko rolne przed dewastacją (zadrzewienie chroniło przed wiatrem). Jest to koncepcja o podobnym skutku dla środowiska, wymyślona przez genialnego Polaka w czasach, gdy jeszcze nie dotknęła nas powszechna chemizacja i globalizacja.

Fundacja „NASZE ZOO” również pragnie, by do akcji włączyły się szkoły, organizacje ekologiczne, jednostki terytorialne (Sołectwa, Gminy, Powiaty), a także właściciele domów i pól uprawnych. Wystarczy kupić kilka drzew lub krzewów owocowych i posadzić je w swojej okolicy.

Zapraszamy do odwiedzania stron: www.naturaswiata.pl oraz www.eko-nasadzenia.pl

Na podstawie listu do naszej redakcji Pana Pawła Pietrzyka – inicjatora Programu Naturalnych Nasadzeń opracowała Anna Perek.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast