Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

PDF pageEmail pagePrint page

http://www.sciaga.pl/tekst/38763-39-porownanie_komorek_prokariotycznych_i_eukariotycznych

 

1. Komórka prokariotyczna [bezjądrzasta, dop. redakcji]

Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego.

DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów). Są to komórki bakterii.

2. Komórka eukariotyczna [jądrzasta, dop. redakcji]

Charakteryzuje się obecnością jądra komórkowego, utworzonego przez linowe DNA (z wolnymi końcami) otoczone przez dwie błony śródplazmatyczne (otoczkę jądrową). DNA eukariotyczny tworzy kompleks z dużą ilością białek. Poza jądrem, komórki eukariotyczne mają wiele rejonów oddzielonych błonami od cytoplazmy (mitochondria, chloroplasty, siateczka śródplazmatyczna).
Są to komórki zwierząt, roślin, grzybów i protistów. Ich rozmiary to zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu mikrometrów, ale niektóre z nich osiągają rozmiary nawet do kilku centymetrów (jaja ptasie).

3. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych:

Struktura

Kom. prokariotyczna

Kom. eukariotyczna

Błona komórkowa

Obecna

Obecna

Jądro komórkowe

Brak

Obecne

Chromosomy

Koliste DNA, niewielka
ilość przyłączonych białek

Liniowe DNA połączone
z licznymi białkami

Mitochondria

Brak

Obecne

Chloroplasty

Brak

Obecne w komórkach fotosyntetyzujących

Siateczka śródplazmatyczna

Brak

Zwykle obecna

Rybosomy

Obecne

Obecne

Aparat Golgiego

Brak

Obecny

Lizosomy

Brak

Obecne

Wakuole

Brak

Obecne u roślin, grzybów i niektórych protistów

Cytoszkielet

Brak

Obecny

Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne wyewoluowały niezależnie od siebie ze wspólnej komórki-przodka. Poprzednio zazwyczaj zakładano, że eukarionty pochodzą od prokariontów. U podstaw tego założenia leżała koncepcja, że stosunkowo proste współczesne komórki prokariotyczne mogą być odpowiednikiem komórek pierwotnych. Zakładano więc, że większe i bardziej złożone komórki eukariotyczne powstały w wyniku ewolucji z prostszych prokariotycznych typów.

RÓŻNICE BUDOWY GENU U ORGANZIMÓW PROKARIOTYCZNYCH I EUKARIOTYCZNYCH

Geny bakterii i organizmów eukritycznych nieco się od siebie różnią .Bakterie na ogół mają także mniej genów od organizmów o bardziej złożonej budowie .W przypadku jednokomórkowców różnica ta jest niewielka. Np. drożdże mają ok.6 tyś. genów, a bakterie –„Pałeczka okrężnicy„ tylko ok. 2 tyś. mniej. Jednak czy cos jest bakterią czy nie, decyduje budowa komórki, nie zaś sama liczba genów .Wiadomo, że organizmy tkankowe mają znacznie większą liczbę genów niż organizmy prokariotyczne. Np. liczbę genów człowieka czy myszy szacuje się na 30 –35 tyś., a liczbę genów rzodkiewnika na 25 tyś. Na ogół jeden gen jest jednym odcinkiem DNA. Bardzo rzadko w jednym odcinku DNA może się znajdować kilka zachodzących na siebie genów – bywa tak u wirusów, a także w mitochondrialnym DNA człowieka .

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast